Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vrijstelling bezwaarden CAI in Giessenburg

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vrijstelling bezwaarden CAI in Giessenburg

Initiatiefvoorstel SGP, CHU en AR aangenomen

4 minuten leestijd

GIESSENBURG — Principieel bezwaarden in Giessenburg kunnen vrijstelling verkrijgen van een bijdrage voor aansluiting op de Centrale Antenne Inrichting. Na uitvoerige discussie werd donderdagavond een initiatiefvoorstel van de SGP, de AR en de CHU aangenomen met zes tegen vijf stemmen.

In de junivergadering van de raad van Giessenburg kwam aan de orde het voorstel van b. en w. tot realisering van een Centraal Antenne Systeem voor de gehele 21,10genoemde dorpskern Giessenburg.

De raad wees dat voorstel van de. hand, omdat de fracties van ARP, CHU en SGP meenden, dat aan principieel bezwaarden ten aanzie:> van het medium televisie niet voldoende tegemoet werd gekomen.

B. en w. hadden in hun voorstel als uitgangspunt genomen, dat nieuwe aansluitingen geheel op basis van vrijwilligheid tot stand moesten komen. Zij die reeds deelnemers van een gemeenschappelijke antenne inrichting waren moesten volgens het college aangesloten worden op de centrale antenne inrichting en derhalve allemaal de verschuldigde bijdrage van ƒ 7,50 per maand betalen.

Na afwijzing van dit voorstel zijn de raadsleden van genoemde fracties met een initiatief-voorstel gekomen, waarbij principieel bezwaarden, ook al is er een aansluiting in de woning, die zij bewonen, vrijgesteld worden van de betaling van het antennerecht.

B. en w. meenden dat de wet voldoende mogelijkheid gaf om aan onbillijkheden tegemoet te komen en dus die enkele principieel bezwaarden vrijstelling te verlenen.

Bij de verdediging van het initiatiefvoorstel in de vergadering van de raad legde de heer De Jager (ARP) er in de eerste plaats de nadruk op, dat hij een grote voorstander is van een centrale antenne inrichting, doch dat hij meende op te moeten Itomen voor de enkeling die principiële bezwaren heeft tegen het medium televisie. Hoewel de toezegging van b. en w. om voor principieel bezwaarden artikel 63 van de Algemene Wet toe te passen wel enig soelaas biedt, acht te hij het in het belang van de enkeling die principiële bezwaren heeft, beter, dat hun recht op vrijstelling wordt gegeven.

Autonoom

Hoe Gedeputeerde Staten over dit alles denken vond de heer De Jager een zaak van de tweede orde. ,,De gemeente is autonoom met volle eigen verantwoordelijkheid voor de eigen inwoners en daarom kan dat men zich niet in alles storen aan de wensen en de IDEEËN van de provincie", zo zei hij.

De heer Oskam (SGP) stelde zich volkomen achter het standpunt van de heer De Jager. Hij achtte het ook een onrechtvaardige zaak, als iedereen zondermeer moet betalen.

Wethouder Harrewijn vond het aanwezig., zijn van de aansluiting geen principiële aangelegenheid. Voor hem lag de grens bij het al of niet bezitten en gebruiken van een T.v.-toestel. „Niemand wordt dan verplicht een toestel te kopen of te gebruiken. Voor iedere voorziening in een woning men mn huurt, of men die voorzieningen gebruikt of niet, moet betaald worden. Dat is de consequentie die men aanvaardt", aldus de wethouder.

De heer Oskam kon zich wel vinden in de woorden van de wethouder, dat het principiële begint bij het toestel, maar vindt het onbillijk als moet worden betaald voor een voorziening, die weliswaar in de woning aanwezig is, doch waar men geen gebruik van wenst te maken om principiële redenen.

De heer De Kreij (PvdA) zag het nut van de vrijstelling niet, maar was wel de mening toegedaan, dat indien principieel bezwaarden worden vrijgesteld, ook degenen die bezwaren hebben om financiële redenen recht hebben op vrijstelling. Hij verweet de rechtse fracties, dat zij niet het gemeentebelang op het oog hadden, maar aan eigen klantjes dachten.

Hoewel het college trachtte aan te tonen, dat zij van goede wil was om principieel bezwaarden tegemoet te komen, maar dan via artikel 63, werd het initiatief voorstel met zes tegen vijf stemmen aangenomen. In verband met het feit, dat een dekkende exploitatie vereist is, werd daarbij het recht verhoogd tot ƒ 7,90 per aansluiting per maand.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 15 augustus 1977

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Vrijstelling bezwaarden CAI in Giessenburg

Bekijk de hele uitgave van maandag 15 augustus 1977

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken