Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

de vooravond van een eatieve ontwikkeling

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

de vooravond van een eatieve ontwikkeling

10 minuten leestijd

men destijds voor mogelijk heeft gehouden. Wij proberen dat nog zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen door zoveel mogelijk voorlichting te geven en op verschillende momenten samensprekingen te houden tussen het gemeentebestuur, de diverse verenigingen, groeperingen en de mensen van Wilma."

Doordat het Zeeuws Coördinatieorgaan voor natuur-landschaps- en milieubescherming beroep heeft aangetekend tegen de zogenaamde 2e en 3e fase van Wilma verloopt de totale uitvoering van het plan al gefaseerd. „Men had voornamelijk bezwaar tegen de snelle ontwikkeling. Tot nu toe is alleen de eerste fase in uitvoering. Aan de 2e en 3e fase is nog niet begonnen. Eerst moet de Kroon een uitspraak doen in de beroepskwestie. Dat kan ng wel een jaartje aanlopen. Hier-' door is fasering van het plan al gedeeltelijk bereikt."

„Ook op rijksniveau denkt men nu anders over het aantal slaapplaatsen en ligplaatsen aan het Grevelingenmeer dan een paar jaar geleden. Dat heeft er toe geleid, dat jachthavens meer gefaseerd worden aangelegd. De plannen van Bruinisse voor een tweede jachthaven zijn opgeschoven van 1978 tot 1980-1981." Dat is een hele opschuiving; in goed overleg met Wilma geregeld. Nu mag men dus niet verder werken dan aan de eerste fase. Die fase bevat wel de voorzieningen voor het gehele gebied. Er zijn daar 420 zomerwoningen gepland. Dan is er de manege, dagverblijf, zwembad. Er komen nog centrumvoorzieningen zoals een restaurant, een winkelcentrum, een evenementenhal. Dan is er nog de camping „Onze Hoeve" met 320 stacaravans." Dat project moet dus wel ïn zijn totaliteit afgerond worden? „Zo ongeveer in 1985 zal het gehele project gereed zijn. Ik dacht dat we er dan toch wel een zekere geleidelijk erin gebracht hadden. Als ilé over een snelle ontwikkeling spreek bedoel ik, dat de eerste fase in hoog tempo gaat. Ik vraag me wel af, dat toen destijds het woord recreatie viel of men wel wist wat dit precies inhield. Een projectontwikkelaar werkt natuurlijk heel wat gemakkelijker en soepeler dan een gemeentebestuur. Voor de projectontwikkelaar is het zaak het geheel zo snel mogelijk te realiseren, want dan pas komen de inkomsten. Maar nogmaals, l^et gaat allemaal wat snel. Een aantal mensen in de gemeente heeft er moeite mee. Toch geloof ik, dat beide partijen wel naar elkaar toe groeien. Voor zover het Bruinisse zelf betreft moet ik zeggen dat ik toch zondags weinig merk van de recreatie in het dorp zelf."

-Gr komen niet veel recreanten naar het dorp? „Neen. Ik heb nog niet kunnen ontdekken dat de zondagsrust hier wordt gestoord. In het oude dorp bedoel ik. Want er zijn natuurlijk twee totaal Zo lagen de schepen van de mosselvissers van weleer in het haventje van Bruinisse. meente wordt eeuwenlang bepaald door eeuwenoude visserijtradities. Dat heeft in de gemeenschap van Bruinisse zijn diepe sporen nagelaten. Het komt o.m. tot uiting in een zeer gesloten en hechte gemeenschap. Daarnaast een sterk streven naar behoud van identiteit en eigen zelfstandigheid. Doordat er tussen de kern Bruinisse en het recreatiedorp een Rijksweg ligt zijn de contacten tussen de autochtone bewoners en de recreanten minder intensief dan normaal het geval zou zijn. Maar we kunnen er niet onderuit: die twee groepen hebben elkaar nodig. Ik kan niet anders stellen, dat die ontwikkeling vrij gematigd en gunstig verloopt. Dat neemt niet weg, dat er wel eens conflicten zijn."

Zondagrust

„Men is hier bijzonder gesteld op de handhaving van de zondagsrust. Bijv. het openstellen van winkels. Daar is nu een compro is voor gevonden. Enkele winkels voor de meest elementaire levensbhoeften mogen elke zondag 3 uur geopend zijn. Van het gemeentebestuur vraagt het veel inspanning om in dergelijke zaken rekening houdend met ieders overtuiging en mening een compromis te vinden."

Geen andere keus

„Ik moet er wel tegenover stellen: er was geen andere keus. Of in de financiële moeilijkheden blijven zitten óf van de geboden gelegenheden gebruik te maken. Ik moet achteraf stellen (voor de komst van burgemeester Hekman werd besloten voor de recreatie te kiezen, redactie) dat het gemeentebestuur destijds weloverwogen voor deze ontwikkeling heeft gekozen. Niet ontkent kan worden dat die ontwikkeling toch aanmerkelijk sneller verloopt dan verschillende dorpen aan het groeien. Er moet een brug worden geslagen om dat zo goed mogelijk te laten verlopen. Iedereen zal moeten trachten om elkanders mening en opvatting te respecteren."

Een brug slaan zegt u. Buitendijks kunnen wel een aantal winkels open op zondag, In het dorp niet,

„Dat is binnen het dorp zo geregeld op basis van volkomen vrijwilligheid. In alle recreatie-centra zijn winkels enkele uren open op zondag. We hebben gewoon de procedure van de wet we regels opstellen voorzover een en ander niet wordt geregeld in hogere wetten. In dit geval de Winkelsluitingswet. Die wet bepaalt dat winkels op zondag niet geopend mogen zijn. Alleen in bijzondere omstandigheden kan de raad een verordening maken waarbij dit wel mogelijk is. Dat behoeft dan wel goedkeuring van de Kroon. Dus de overeenkomst aangegaan met Wilma geldt mijns inziens niet voor het openstellen van winkels. Dat wordt — nogmaals — door de wetgever geregeld. Niet door de raad van Bruinisse. En dat is nu een breekpunt tussen Wilma en de gemeente. Wilma zegt: de winkelsluiting valt ook onder de overeenkomst. Neen, zegt de gemeente, wij kunnen een verordening maken, we zijn er niet toe verplicht. Gezien de recreatieve ontwikkeling zijn we ertoe bereid enkele winkels gedurende 3 uur op zondag open te stellen. Maar verder wensen wij niet te gaan."

burgemeester T. C. HEKMAN ...begrip noodzakelijk.:. U denkt wel dat de gemeente het dus redt? „Ik kan niet vooruitlopen op een uitspraak van de rechter. De onafhankelijke rechter zal wel uitmaken wie er gelijk heeft." gevolgd. De Kamer van Koophandel heeft een enquête uitgevoerd. Alle middenstanders hebben om principiële redenen geweigerd hun winkels op zondag open te stellen. Daar is rekening mee gehouden. De raad heeft toen bepaalde winkels in het recreatiegebied een paar uur openstelling op zondag toegestaan. Van de zijde van Wilma wordt dit te weinig gevonden. Maar ook de hogere instantie wenst niet verder te gaan dan 3 uur per zondag. Dat is niet een zaak die de raad alleen beslist. De raad kan een verordening opstellen. Die moet met advies van de Kamer van Koophandel worden goedgekeurd door de Kroon. Wilma meent, dat de raad dat kan bepalen. Dat is natuurlijk niet juist. Het is uiteindelijk de Kroon, die gehoord de winkeliers en de Kamer van Koophandel besluit of openstelling van winkels gedurende een bepaald aantal uren op zondag nodig is." Maar het kan wel van grote invloed zijn op de zondagsrust in de toekomst. „De uitspraak zal belangrijk zijn om de zaken voor het binnendijks gebied te regelen. Dat zal een zaak worden van de raad. Het is niet de burgemeester die dan beslist. Ik weet niet in welke richting het zal gaan." Burgemeester u heeft in het be^n gezegd: een brug bou« wen tussen twee werelden. Zal dit in de toekomst de be» langrijkste taak worden voor het gemeentebestuur en vooral voor u als burgemeester? ' „Ja, brug bouwen is zo'n groot woord. Ik zou het liever zo willen vertalen: trachten de zaak zo goed mogelijk voor beide partijen te behartigen. Één brug bouwen dat lukt je niet. Daar is het verschil te groot voor.

Winkelsluitingswet

De raad heeft een verordening opgesteld ingevolge artikel 11 van de Winkelsluitingswet, waar staat dat de raad kan bepalen dat wegens bijzondere omstandigheden winkels op zondag open kunnen zijn. Zoals in alle recreatiegemeenten wel het geval is kunnen nu ook in Bruinisse bepaalde winkels enkele uren op zondag geopend zijn.Maar Wilma wil nog verder gaan. Ik heb zelfs begrepen, dat men de winkels wel langer open houdt dan 3 uur. Is dat juist?

Je probeert alleen met respect voor ieders overtuiging en opvatting alles zo goed mogelijk te laten lopen. De burgemeester verwacht niet, dat de recreanten altijd in hun „eigen" Bruinisse zullen blijven. „Men wil toch altijd iets van de sfeer van het dorp proeven waar men vakantie houdt. Men zal ongetwijfeld het dorp binnenwandelen en men neemt dan echt wel diverse dingen inee uit de winkels van de plaatselijke middenstand. Nu merk ik zelf al dat er doordeweeks behoorlijk wat mensen door het dorp lopen. Ik geloof ook dat er voor de middenstander in de kern ook wel een graantje valt meè te pikken."

„De eerste zondag dat dit gebeurde is er tegen enkele winkeliers procesverbaal opgemaakt. De beslissing is nu aan de rechter."

Er is nog geen uitspraak? „Neen, want er is in april/mei proces-verbaal opgemaakt." Dus op dit moment kan de politie niet veel doen.,, „De rechter zal nu uitmaken of de gemeente gerechtigd is om opdracht te geven proces-verbaal op te maken. De beslissing is bij de rechter. Als gemeente zeggen wij: ze mogen 3 uur open zijn. Niet alle winkels, maar bepaalde winkels. Bijvoorbeeld iemand die kunstsnijwerk verkoopt mag op zondag niet open. Voor de directe levensbehoefte mogen winkels 3 uur open. En verder is alles gesloten." Gaat dit ook gelden voor de winkels die in het binnendijkse recreatiegebied zullen worden gebouwd? „Dat is nog buiten de verordening gelaten. Dat is nu nog niet aan de orde. Pas als het winkelcentrum volgend jaar gereed komt zal de raad zich op dat punt opnieuw moeten beraden." Wilma stelt nu reeds, dat ook voor het binnendijks gebied geen enkele beperking op welke dag dan ook mag worden opgelegd, „Daar zijn we het niet mee eens. In de overeenkomst die in 1973 met Wilma werd gesloten staat dat de raad van Bruinisse geen enkele beperkende bepaling zal vaststellen voor de zondag op het gebied. Men heeft daar mijns inziens een onjuiste interpreta-' tie aan gegeven. Als partners mogen Zullen de autochtone jongeren niet gemakkelijker een kijkje „aan de andere Jiant" gaan nemen? „Inderdaad. Dat kan ik niet ontkennen. Dat kan wel eens problemen gaan geven in de gezinnen, die van huis uit bijzonder gesteld zijn op de zondagsviering. Ik geloof, dat je daar als overheid weinig tegen kunt doen. Dat is ;en taak voor het gezin en de kerken."

Zware druk

Al met al legt de recreatieve ontwikkeling op een dorp als Bruinisse wel een zware druk. Dat geeft burgemeester Hekman ook toe. „Men heeft hier de eeuwenoude traditie behouden. Dan is het niet altijd even lirettig, dat zo iets over je komt. Daar mbeten we ook begrip voor hebben. Dat moet ook de recreant opbrengen. Wederzijds moet er begrip zijn. De recreant moet weten, dat hij in een bepaalde streek komt waar bepaalde tradities, sfeer en opvattingen zijn. Ze moeten ervoor zorgen dat de bewoners die daarin zijn geboren, leven en werken niet worden gekrenkt of er moeilijkheden mee krijgen. Het is moeilijk om het aannemelijk te maken, dat men elkaar moet verdragen en respecteren. Het zou allemaal goed kunnen gaan indien er maar respect voor elkaar is. Helaas ontbreekt het daar in onze maatschappij wel eens aan."

Gelukkig zijn er tot nu toe nog geen ernstige conflicten tussen de twee ,,dorpen" geweest. Bruinisse staat ook nog hiaar aan het begin van de recreatieve toekomst. De jachthaven van Bruinisse. Deze foto werd genomen tijdens de opening van de jachthaven. Weinig kon men toen vermoeden welk een vlucht de recreatie zou nemen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 17 augustus 1977

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

de vooravond van een eatieve ontwikkeling

Bekijk de hele uitgave van woensdag 17 augustus 1977

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken