Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bijbelweek RCOB niet met geestdrift begroet

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Bijbelweek RCOB niet met geestdrift begroet

CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE SYNODE

4 minuten leestijd

HOOGEVEEN — De Christelijke Gereformeerde Synode heeft via een telegram woensdag de CDA-fractie haar grote waardering kenbaar gemaakt voor het In het kader van de kabinetsformatie ingenomen standpunt ten opzichte van de abortus-provocatus. De synode was op de laatste dag van haar eerste zittingsperiode in de Ichtuskerk te Hoogeveen bijeen.

De suggestie van ds. D. Slagboom om alle in de formatie samensprekende fracties door een stuk met een meer getuigenisgevend karakter te wijzen op de enige norm nam het moderamen niet over als voorstel: het voorgestelde telegram heeft meer het karakter van ondersteuning in het ingenomen standpunt, aldus synodepraeses ds. K. Boersma.

De synode bleek afgezien van het telegram aan de CDA-fractie tijdens de eerste dagen nog niet bijzonder besluitvaardig. Een drietal zaken werden verschoven tot behandeling in de septemberzitting. Zo zal in september de besloten zitting plaatshebben over het rapport van de commissie van redactie Van „De Wekker". Maar ook het rapport van de vertegenwoordigers in de Raad voor contact en overleg betreffende de Bijbel (RCOB), ds. W. G. Moerdijk, wacht op verdere behandeling.

Bijbelweek

Dat zat voornamelijk vast op de door de RCOB georganiseerde ,,nationale bijbelweek" van 9 tot 15 oktober. Het samengestelde werkboekje „De Bijbel een boek om te vieren" was voor vele predikanten niet aanvaardbaar. Ds. M. C. Tanis, ds. J. H. Velema, ds. J. van Amstel en ds. P. Beekhuis staken hun kritiek op de weinig Schriftuurlijke inhoud niet onder stoelen of banken.

Het bleek evenwel dat het werkboekje - bedoeld om extra impulsen te geven aan de activiteit in de Bijbelweek - alleen de predikanten bereikt had (het was geen  synodestuk) en niet de ouderlingen en diakenen. Dat bracht ouderling drs. A. de Geus ai tot het voorstel behandeling tot september uit te stellen. Ds. K. J. Velema viel hem daarin bij, en de synode volgde hen, door haar besluit daartoe.

Daarmee in verband trok ds. J. H. Velema het al eerder gedane voorstel in om zich geheel te distantiëren van de Bijbelweek in het kader van de RCOB, maar er wel bij de kerken op aan te dringen in de maand oktober de betekenis van het Bijbelgebruik zoveel mogelijk te benadrukken. Hij vatte de ook bij anderen levende kritiek samen door erop te wijzen dat de Bijbel in het boekje meer weg heeft van mensenwerk dan dat het Gods gezaghebbende Woord is. Het boekje heeft Nehemia 8 vers 1 tot 13 meegekregen als Schriftgedeelte en dat spitst zich toe aldus ds. Velema - op de gedachte: er is toen een democratiseringsproces op gang gebracht, hoe kunnen we dat voortzetten. Wij worden hiermee ingekapseld in opvattingen die niet reformatorisch zijn, aldus de assessor van de synode.

Ds. J. Brons had er bovendien al op gewezen dat de functe en het karakter van de RCOB dreigde te veranderen. Deze raad was oorspronkelijk bedoeld als brugfunctie tussen kerk en Bijbelorganisatie, maar nu blijkt hij zelf activiteiten op te zetten. Zeker ook als ze Teleac-cursussen gaat organiseren zullen we hij verantwoordelijkheid daarvoor moeten beseffen, aldus ds. Brons.

Ook de afhandeling van het rapport van de deputaten geestelijke verzorging van de zeevarenden bleek niet mogelijk. Ds. J. Manni deed de suggestie een full-time kracht te benoemen van Chr. Geref. huize, die vooral bezoek aan boord van de schepen zelf zou moeten afleggen. Ds. Manni achtte dat mede nodig, omdat zoals ds. M. C. Tanis daarop reeds gewezen had, de benadering door het werk van de voor deze arbeid uitgezonden ds. Grashof sterk horizontalistisch gericht is.

De deputaten stelden voor, omdat het werk voor ds. Grashof teveel wordt, ƒ2500,- beschikbaar te stellen om uitbreiding van het werk onder de baggeraars en de mensen in de derde wereld mogelijk te maken. Het voorstel van ds. Manni zal aanmerkelijk meer geld kosten. De bewuste deputaten waren niet aanwezig zodat op voorstel van ds. J. H. Velema ook dit rapport ter afhandeling maar werd doorgeschoven naar de septemberzitting.

Diverse rapporten haalden de eindstreep wel, zoals dat van de archivaris der generale synode, dat van de controle op het centraal archief, het rapport over het jaarboek. Het deputaatschap inzake emigratie werd opgeheven.

Programma

Het moderamen heeft inmiddels een voorlopig programma opgesteld voor de eerste zittingsweek in september die de zesde van die maand begint. Wij vermelden daarvan dat op 6 september - direct na de heropening om 10.30 uur de zaken aangaande de Theologische Hogeschool aan de orde zullen komen, op 7 september 's avonds het onderwerp zending en op 8 september 's morgens de instructie van de particuliere synode van het Noorden waarin voorgesteld wordt het mogelijk te maken dat ook berijmde Schriftgedeelten „en liederen waarvan de inhoud in overeenstemming is met Schrift en belijdenis" naast de psalmen in de eredienst gezongen worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 augustus 1977

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Bijbelweek RCOB niet met geestdrift begroet

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 augustus 1977

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken