Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Jaarvergadering Bond zondagsscholen van de Geref. Gemeenten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Jaarvergadering Bond zondagsscholen van de Geref. Gemeenten

4 minuten leestijd

BOSKOOP — Onder grote belangstelling hield de Bond van Zondagsscholen der Gereformeerde Gemeenten op zaterdag zijn zevende jaarvergadering. Deze stond onder leiding van de voorzitter ds. R. Boogaard te Leiden. Na de gebruikelijke opening stond deze stil bij Galaten 1.

De kern van het onderwijs ligt niet in de eerste plaats in de geschiedkundige waarde maar in het uitdragen van de boodschap die wijst op de noodzaak Hem te leren kennen die Zichzelve gegeven heeft, vrijwillig, uit liefde tot Zijn Vader en de gegevenen des Vaders, aldus ds. Bogaard.

Daarom kan de boodschap alleen goed gebracht worden wanneer benadrukt wordt dat dit niet van toepassing is op alle mensen maar dat er is een welbehagen Gods dat Zijn volk trekt uit deze tegenwoordige wereld naar de wil Gods des Vaders. Ds. Boogaard wees erop dat naast de Bijbelse ook voorvallen uit het wereldgebeuren als voorbeeld kunnen dienen bij de vertelling (denk bijv. aan de gijzelingsaffaires, waarbij ook kinderen betrokken waren).

Uit de verslagen van secretaris en penningmeesteres bleek dat de Bond in een behoefte voorziet gezien onder andere de nog steeds toenemende stijging van de omzet in lectuur en beloningsmateriaal. Bij de bestuursverkiezing werd door de afgevaardigden van de 38 zondagsschoolbesturen herkozen de heer G. van 't Wout te Boskoop en gekozen als nieuw bestuurslid d« heer J. van Marsbergen te Lisse. Deze laatste neemt de plaats in van de heer J. Knook te Gonnchem die vanaf de oprichting van de Bond het secretariaat heeft behartigd en gemeend heeft plaats te moeten maken voor een kracht die nauwer bij het zondanschoolwerk betrokken is dan hij. De voorzitter dankte de scheidende secretaris in hartelijke bewoordingen en overhandigde hem een geschenk onder couvert.

Kinderbijbel

In de mlddagvergadering hield de heer J. Vreugdenhil te Kampen een causerie over het thema „Geef ze zoveel mogelijk wapens mee". In zijn inleidend woord benadrukte hij (handelend over bet gebruik van de kinderbijbel bij het zondagsschoolwerk) dat het woord kinderbijbel eigenlijk niet juist is.

Hij spreekt liever over de Bijbelse geschiedenis verteld aan onze kinderen. Er is maar één Bijbel en dat is Gods Woord, Daartegen richt satan zijn aanvallen, gebruik makend van wetenschap die bewijzen levert, daartegenover staat het geloof dat geen bewijzen vraagt omdat het is een vaste grond der dingen die men hoopt.

Satan richt zijn wapens speciaal op het verstand en het gevoel van de mens. Het zijn beide gaven Ciods door de zonde is het eerste verduisterd en het tweede ontwricht, maar de sporen die er van overgebleven zijn tracht Satan nog uit te wissen en tegen deze aanvallen zijn bij de kinderen geen wapens aanwezig. De heer Vreugdenhil wees op de grote verantwoordelijkheid der ouders en constateerde in de gezinnen een betreurenswaardig verval en tekort.

Daarom is het onderwijs op de scholen en de vertelling op de zondagsschool van zo'n groot belang. Deze kan als middel in Gods hand gebruikt worden en als een wapen in de strijd. Zich verplaatsend in de sfeer van een schoolklas vertelde spreker het Scheppingsverhaal, de geschiedenis van de ezel van Bileam, Jona in de walvis en de opstanding en de hemelvaart van de Heere Jezus. Deze dingen hebben de spot van velen opgewekt en de wetenschap baseert zijn verhandeling over deze onderwerpen op een veronderstelling want zij zijn in tegenspraak met de natuurwetten.

De heer Vreugdenhil vermaande met klem de kinderen er op te wijzen dat Gods Woord het Woord is van de Almachtige God: De Heere schiep. Hij deed de ezel spreken. Hij beschikte een storm en een vis die Jona uitspuwde op het droge en door Zijn kracht werd de Heere Jezus ten hemel opgenomen. Met de vermaning om in het afhankelijk gebed de Heere te smeken om staan te kunnen blijven werd de met veel aandacht gevolgde causerie besloten.

In zijn slotwoord wenste tweede voorzitter ds. L. Blok allen toe het voorbeeld van de ouders van Mozes ter harte te nemen. Mozes heeft slechts korte tijd in het gezin vertoefd, maar zijn ouders hebben de tijd goed gebruikt hem van wapenen te voorzien, die hem later in de middellijke weg de keuze leerde doen liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan de wereld te dienen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 22 augustus 1977

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Jaarvergadering Bond zondagsscholen van de Geref. Gemeenten

Bekijk de hele uitgave van maandag 22 augustus 1977

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken