Bekijk het origineel

Zeeland ongelukkig met keuze kabinet

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zeeland ongelukkig met keuze kabinet

3 minuten leestijd

DEN HAAG — De ministers hebben gekozen voor een doorlaatopening in de Oosterschelde van 14.000 vierkante meter. Als de afsluitbare dam gereed is — in 1985 — kan hiermee een gemiddeld getijverschil van 2,70 meter bij Yerseke worden bereikt en 77% van het huidige getijverschil in stand blijven.

Dat niet iedereen even gelukkig is met de oplossing, blijkt uit de reacties van met name Zeeland en D'66, die' liever een grotere doorlaatopening hadden gezien. Ook de Zeeuwse Vereniging voor Visserijbelangen is teleurgesteld.

De regering had in juni vorig jaar aan de hand van een studie van Rijkswaterstaat besloten voorshands uit te gaan van een doorlaatopening van 11.500 vierkante meter. Daarna is een interdepartementale studie verricht naar de mogelijkheid een grotere opening in de,stormvloedkering te bouwen, namelijk van maximaal 20.000 vierkante meter. Daarmee zou een groter getijverschil in de Oosterschelde kunnen worden bereikt. Door aanvaarding van een motie in de Tweede kamer was de extra investering van 260 miljoen gulden, die daarvoor nodig zou zijn, echter uitdrukkelijk afgewezen.

De interdepartementale werkgroep heeft als tussenoplossing eveneens een doorlaatopening van 14.000 vierkante meter bestudeerd. De extra kosten hiervoor werden geraamd op 100 miljoen gulden. De werkgroep kwam tot de conclusie dat deze tussenoplossing een redelijk evenwicht vertoont tussen de extra kosten en de te behalen voordelen. De raad van de Waterstaat adviseerde eveneens deze oplossing te kiezen.

Kosten

De provincie Zeeland heeft gepleit voor het grootste doorstroomprofiel, gezien de grote voordelen voor het milieu, de visserij en waterhuishouding, maar wenste geen financiële consequenties te aanvaarden. De regering is het eens met de provincie Zeeland dat de grote doorlaatopening de minste onzekerheden biedt voor het zoveel mogelijk behouden van het huidige karakter van de Oosterschelde, maar verwijst daarbij naar de motie in de Kamer, die een verhoging van de kosten met 260 miljoen gulden hiervoor afwijst. _ ,

Reacties

Wij betreuren de kabinetsbeslissing ten aanzien van de doorstroomopening in de pijlerdam in de monding van de Oosterschelde zeer. Zo reageerde dr. C. Boertien, commissaris van de Koningin in Zeeland, op het besluit van het kabinet. Provinciale staten en het college van Gedeputeerde Staten hebben zich in het belang van de mosselen oestercultuur uitgesproken voor de grootste doorstroomopening. Wij Willen als college van Gedeputeerde Staten contact met het parlement nog voor het debat hierover in de Tweede Kamer plaatsvindt, zei dr. Boertien. De voorzitter van de samenwerkende actiegroepen SOS, de heer E. Boissevain, vindt dat de beslissing de doelstelling van de pijlerdam geweld aandoet. Men heeft destijds besloten tot de aanleg van een pijlerdam om zo de veiligheid en het behoud van het milieu aan elkaar te kunnen koppelen, zo zei hij.

Vissers

Voorzitter M. Siereveld van de Kottersector van Zevibel, de Zeeuwse Vereniging voor Visserijbelangen, vindt de beslissing van het kabinet onbegrijpelijk. Wij betwijfelen ten sterkste of de Oosterschelde door deze geringe getijdebeweging zijn kinderkamerfunctie voor de haring, garnalen, schol en tong wel zal behouden.

Maken die 160 miljoen gulden extra, die de grootste doorstroomopening zou gaan kosten op een totaal bedrag van 5,7 miljard nu zoveel uit, vraagt de heer Siereveld zich af.

D'66 betreurt het dat het kabinet gekozen heeft voor een doorlaatopening van 14.000 vierkante meter voor de Oosterschelde. Een woordvoerder van de Democraten voegde eraan toe dat D'66 overigens nog steeds voorstander is van een geheel open Oosterschelde. D'66 onderzoekt nu welke mogelijkheden er zijn om alsnog tot een andere keuze te komen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 23 augustus 1977

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Zeeland ongelukkig met keuze kabinet

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 23 augustus 1977

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken