Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

„Heringedeelde

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

„Heringedeelde" West-Betuwe in afwachting van verkiezingsstrijd

Gemeenteraden voor vijf ..nieuwe** gemeenten

7 minuten leestijd

GELDERMALSEN — De herindeling van een aantal gemeenten in de West-Betawe zal op 1 januari 1978 een feit zijn. Oorspronkelijk was het de bedoeling drie grote gemeenten in de West-Betuwe te creëren, t.w. gemeenten Culemborg, Gelderiinalsen en Tiel. Volledig naar de wens van de „rechtse" groeperingen dienden de Tweede Kamerleden Evenhuis en Schakel een amendement in, waardoor vijf gemeenten zouden ontstaan. Immers, wanneer dit niet gebeurd was, dan zou er een sterke verlinksing van het politieke klimaat ontstaan zijn.

ren. Naast het huidige grondgebied zal Buren worden uitgebreid met hetr grootste deel van de huidige gemeen»' ten Beusichem en Zoelen. In de gemeente Buren zullen vier partijen aan de verkiezingen deelnemen. maar braken af door de voorwaarde die het CDA stelde, dat ik iid zou moeten worden van de CHU of de ARP. Dat ging duidelijk te ver. Ik heb nog een voorstel gedaan om üit te komen met een CDA-SGP-Iijst en . , zelfs met een Christelijke Lijst, DCtntng maar daar voelde men niets voor. Daarna hebben wij geen moeite meer gedaan, waarom zouden we dit moeten forceren?" aldus de heer Thijsen.

Dat zijn het CDA (lijsttrekster mevrouw Huizinga), de Prot. Chr. Lijst (G. P. de Ronde), de PvdA (M. Verbeek) en de WD (W. v.d. Linde). Over de Protestants Christelijke Lijst is veel deining geweest. Mevrouw Huizinga heeft als lijsttrekster van het CDA haar mening niet onder stoelen of banken gestoken en gezegd dat de SGP zich onder deze naam verschuilt. De initiatiefnemer tot het vormen van deze lijst is de huidige wethouder van Buren, de heer D. J. Thijsen van de Lijst Thijsen. De heer Thijsen zou samen met wethouder De Ronde van Beusichem mee doen aan de vorming van een CDA. Volgens mevrouw Huizinga is dit afgestuit op het bezwaar tegen vrouwen op de lijst en ook het feit dat er R.K.-personen binnen de kring gehaald zouden worden.

De heer Thijsen zei ons dat dit onzuivere informatie is. ,ilk ben zelf lid van de SGP. In Buren zijn wij altijd met een gecombineerde lijst uitgekomen, die bestond uit ARP aanhangers en een handjevol SGP-ers. In het recente verleden hebben we inderdaad moeite gedaan om met het CDA samen te gaan werken. De onderhandelingen verliepen goed. Welke kant gaat het uit met Culemborg, Geldermatsen en Tiel?

Geen SGP

Na de beëindiging van de geschetste onderhandelingen bleek dat er meer mensen waren die zich niet in het CDA konden vinden, de vorming van de Prot. Chr. Lijst werd een feit. Echter kan hier de naam SGP niet zonder meer aan verbonden worden. Lijsttrekker De Ronde komt wel van SGPhuize, maar is er geen lid van. Behalve de heer Thijsen staan verder nog de heren M. W. van Dijk en o.a. J. Bezemer op de lijst. Beiden hebben geen enkele binding met de SGP. Wel is men eensgezind m.b.t. een -aantal principepunten, zoals o.a. de zondagsheiliging en sportverdwazing. Volgens de heer Thijsen zal de Prot. Chr. Lijst zijn stemmen niet alleen van specifiek SGP-stemmers binnenhalen. Hij verwees ons naar de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezingen in Buren, waarin de Lijst Thijsen de meeste stemmen verwierf.

„Het principiële aspect speelt tn een kleine gemeente niet zo vaak. Mèn kent echter mij en mijn beginselen. Ik heb altijd wanneer het nodig was mijn stem laten horen. Ik Huis Neerijnen dat vermoedelijk Itei gemeentehuis zal worden van de nieuw Ie vormen gemeente „Neerijnen".

De Waalgemeente en de gemeente Buren werden aan het voornoemde rijtje van de minister van Binnenlandse Zaken toegevoegd. Intussen is men het er over eens geworden dat de naam „Waalgemeente" moet worden gewijzigd in de naam „Gemeente Neerijnen". Op 21 september a.s. zullen die gemeenteraadsverkiezingen gehouden worden. Bij velen zal de vraag op komen: Wat zal dat ons brengen? Voor de gemeente Culemborg zullen voorhands geen wijzigingen te melden zijn. (DoorA. Ermstrang) Deze gemeente wordt slechts met enkele hectaren grond uitgebreid. Het inwonertal zal met ongeveer 150 mensen, momenteel inwoners vart de gemeente Beusichem, groeien.

Buren ^

Anders dan oorspronkelijk de bedoeling was wordt daarom de gemeente Culemborg nog niet formeel opgeheven. Dit betekent dat de gemeenteraad, zoals overal elders in het land, blijft zitten tot september 1978. Het betekent ook dat de burgemeester en de gemeentesecretaris niet opnieuw benoemd zullen worden. Geen gemeenteraadsverkiezingen dus voor de gemeente Culemborg. Anders is dit het geval met de nieuwe gemeente Buben niet blij dat het zo moet, maar er is geen andere weg." Van Buren komen we in de gemeente Gelderraalsen terecht, hierin zijn opgenomen de gemeenten Beesd, Buurmalsen en Deil.Er zijn vijf kandidatenlijsten ingediend, t.w. het CDA, met als lijsttrekker de huidige wethouder van Geldermalsen, H. van Ree. kum, D'66 (K. Jansen), PvdA (M. v.d. Burg, momenteel wethouder van Geldermalsen), SGP (ir. F. C. Moree) en VVD (J. P. Witteveen). Op de D'66-er Jansen na, zijn deze lijsttrekkers alleen vertegenwoordigd in de raad van de huidige gemeente Geldermalsen. Hoe moeilijk het voor Buren te voorspellen was, hoe gemakkelijk zegt iedere politiek geïnteresseerde op grond van de laatste uitslagen der Kamerverkiezingen dat voornoemde partijen op D'66 na verzekerd zijn van raadsze* tels. In de nieuwe gemeente Neerijnen (Waalgemeente) zullen zes partijen aan de verkiezingen deelnemen.

Behalve de grote drie, het CDA met als lijsttrekker L. van der Wal, de PvdA (D. van Schijndel) en de WD (J. van Driel) doen ook de SGï- (W. van Wijk), Gemeentebelang Neerijnen (H. Smid) en Neerijnens Belang (Chr. van Maren) aan het verkiezingsfestijn mee. Op grond van de uitslagen der Kamerverkiezingen zijn het CDA, de PvdA, SGP en WD, zeker van raadszetels. In eerste instantie was er ook sprake van dat de Boerenpartij met een lijst uit zou komen. De publiciteit rond dit gebeuren ligt momenteel geheel stil. Niet zo vreemd overigens, want Neerijnens Belang is de partij van Boerenpartijraadslid in Varik, de heer Chr. van Maren. Het zou derhalve mogelijk zijn dat het Boerenpartijraadslid van Ophemert, de heer H. Valkis, nu niet mee zal doen. Men zou zichzelf in de vingers snijden.

Stemmen trekken
' De groepering Gemeentebelang Neerijnen bestaat veelal uit mensen die zich ingezet hebben voor de vor.ming van een Waalgemeente. Notaris Smid uit Waardenburg is lijsttrekker, maar velen gaan ervan uit dat hij alleen fungeert als stemmentrekker. Wanneer deze groepering een raadszetel verwerft, neemt men aan dat de heer Smid zich terug zal trekken en de plaats aan een ander af zal staan.

Het CDA is niet „stormvrij" gebleven. In eerste instatie fungeerde de heer A. van Helden, bekend raadslid van Waardenburg, als lijsttrekker. Uit CDA-kringen vernamen wij echter dat er ergens „gerommeld" was. Men stelde een nieuwe kandidatenlijst op en Van Helden verdween naar de tweede plaats. Wat er precies allemaal geDe verkiezingsstrijd in de „heringedeelde" West-Betuwe zal ongetwijfeld toch nog wel hoog oplaaien. beurd is weten alleen de betrokkenen en diè houden wijselijk hun mond.' Wel is zeker dat de heer Van Helden en enkele met hem voor hun kandida]tuur bedankt hebben.

Lachertje

De gemeente Tiel spant de kroon met acht lijsten. Daar komen naast het CDA, PvdA en VVD, de lijsten uit van de CPN, D'66, GPV en PPR. Het rijtje wordt volgemaakt met een partij,^ genaamd Algemeen Belang, welke in Tiel over het algemeen als een politiek lachertje wordt beschouwd. Lijsttrekker is het ex-Boerenpartij raadslid J. C. G. Knetemann. Zijn medekandidaten heeft hij via de regionale pers opgeroepen. Overal-waar stemmen te winnen zijn is Knetemann aanwezig. Zo presteerde hij het reeds eenmaal om de huurschuld van iemand te betalen, die uit zijn huis gezet was. Over het algemeen worden er geen verrassingen verwacht.

•Y*rfcM/ GPV

In Tiel heeift het CDA nog getracht om samen met het GPV één lijst te gaan vormen. Men weet vooruit dat deze partij geen raadszetel zal behalen. De GPV-ers weigerden de aangeboden samenwerking echter. De verwachting bestaat dat naast de gevestigde partijen, alleen in Buren of Neerijnen een plaatselijke groepering een kans zal maken. Voor de nieuwe sterren aan het firmament, zoals D'66, PPR en niet te vergeten de Tielse CPNï ziet men in de politieke kringen geen raadszetels ter beschikking ko« dig, maar staat achter de vele actievoerders die strijden voor een open IJsselmeer, zonder Markerwaard.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 24 augustus 1977

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

„Heringedeelde

Bekijk de hele uitgave van woensdag 24 augustus 1977

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken