Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

,,Het geloof een cfgeckine zaak?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

,,Het geloof een cfgeckine zaak?"

Vragende titel zonder afdoende antwoord

6 minuten leestijd

APELDOORN — Wie niet onbekend is met de stroom van theologische publicaties (die kennelijk grif van de band gaan) en dan een boekje tegenkomt met als titel de vraag „Het geloof, een afgedane zaak?" is misschien geneigd meesmuilend de schouders op

Uitgave van h6t Reformatorisch Dagblad B.V... Stationsstraat 52, Apetdoorn, Postbus 670. Telefoon OSS-215202, 6 lijnen. Telex 49445 RDAPD. Bank Nederlandse Middenstands Bank, Apeldoorn, rekeningnummer 653113005- Idem Algemene Bank Nederland. Apeldoorn. ReKeningnummer S3 13 17 S03. Posigironummer 2032901. Abonnementsprijs ƒ 41,40 per kwartaal of ƒ 161.80 per Jaar. Losse nummers 65 cent. Machtigingsformulieren voor automatische gi* ro-overschrljvlng worden desgewenst gratis verstrekt

ADVEflTENTIES Gewone advertenties 57 cent per mm met een minimum van 15 mm per advertentie (Con> traciadverlenties aanmerkelijk lager). Voor familieberichten en Schakelljes geldt een tarief van 46 cl. per mm. Voor Schakelljes wordt ƒ 2.- administratiekosten 'extra berekend. Voor brieven onder nr. of adres te bevragen aan het bureau van ons blad wordt / 2,* berekend. Advertenties dienen vöör 16.00 uur ontvangen te zijn een dag vö6r de gewenste plaatsingsdag uitgezonderd familieberichten. Advertenties voor de zaterdagkrant dienen echter vrijdags vöör 12.00 uur binnen te zijn; in dringende gevallen worden advertenties per telefoon aangenomen. Mochten evenwel In deze edvertenties fouten voorkomen, dan stellen wij ons voor de gevolgen die daaruit voortvloeien niet aansprakelijk. Reclames hierover kunnen niet worden aanvaard. Alle prijzen zijn , exclusief 4 proc«nt BTW. te halen! Bloeit de theologie niet? Maar papier is geduldig en het is niet al goud wat blinkt of geloof dat ervoor doorgaat.

Van veel boeken die gemaakt worden is het einde niet: vrees God en houd Zijn geboden. Dat blijkt niet alleen in het zojuist genoemde boekje van Robert McAfee Brown, hoogleraar aan de Stanford University (USA), gericht aan het adres van hen „voor wie geloof ,,belangrijk maar onmogelijk" of „onmogelijk maar belangrijk" is". Ook andere boeken — het goede dat zoals zal blijken niet gemist wordt ook niet vergetende — bevestigen onze indruk.

Allereerst dus het al genoemde in de serie ,,Oekumene" van Bosch en Keuning voor ƒ 11,50 verschenen uitgaaQe van McAfee Brown. We willen ronduit zeggen bevooroordeeld te zijn door de wetenschap dat deze Amerikaanse theoloog zichzelf tijdens de assemblee ven de Wereldraad van kerken in Nairobi „christen-marxist" noemde. Vanuit je eigen ervaring en situatie als man of vrouw, blank of neger, Afrikaan of Aziaat mag en kan je allerlei antwoorden geven op de vraag wie Jezus Christus is, zo meende hij.

Vanuit een inleiding die wat thco* log:ischc lijnen op het doek brengt — maar fraai zijn de kleuren van Barth, Bultmann, BonhoefTer en Moltmann niet — zien we wonder boven wonder in het eerste hoofdstuk Calvijns beloofsdefinitie verschijnen. „Jan Calvijn" zoals de vertaler hem noemt is echter slechts behulpzaam om — via onder andere Roscnzweig en pater Olivier Rabut — te komen tot twee definities: „geIfHtf is de creatieve aanwending van een open verleden" en „geloof is de dynamische interrelatie van inhoud en engagement".

Hoeveel vragen deze definities zou oproepen — en wie ze beantwoord wil zien zou McAfee Browns boekje moeten lezen — het is erg onprettig te constateren dat de bedenker ervan Calvijn wel geweld aandoet. „Calvijn heeft weinig belangstelling voor God zoals Hij is in Zichzelf', zegt McAfee Brown. „Gods welwillendheid jegens ons" maakt Brown zonder meer synoniem met Zijn minzaamheid en goodwill jegens Zijn kinderen en dan meent de scribent een opzienbarende vondst gedaan te hebben: „Dit is iets wat de moeite waard is op te merken, want vier eeuwen lang heeft Calvijn een heel slechte pers gehad als de man die ons opgescheept heeft met een kwaadaardige God". Onze conclusie kan slechts deze zijn: McAfee Brown moet Calvijn en de Calvinisten eens gaan lezen!

Wij zullen dit boekje niet volgen in de gedaehtengang. Van belang is dat de schrijver uiteindelijk terecht komt bij de theologie der bevrijding als een „waarachtig christelijke theologie", als één van de manieren waarop het ,,bijbels verhaal" verteld kan worden. De spits van ons bezig zijn daarmee in de Noordamerikaaiise of westerse wereld moet dan zijn niet de mensen ver weg „te helpen", maar „onszelf te identificeren met de onderdrukten: geen woorden maar daden. In zakelijke ondernemingen kan dat betekenen dat we ingaan tegen praktijken die rieken naar rassendiscriminatie en bovendien een manier zoeken om de hele ondernemingsstructuur te wijzigen, als ze deze onrechtvaardigheden in stand houdt. Het kan, zo nog steeds McAfee Brown, „betekenen dat we ingaan tegen politici die het principe huldigen „Amerika boven alles". In onze wereld kan men niét toestaan dat één volk zoveel macht bezit".

Het lust ons niet aan McAfee Browns geschrift teveel aandacht te besteden. Wie op de hoogte wil blijven met de ontwikkelingen in de theologie leze het zelf, anderen stellen zich tevreden met het door ons kortelings vermelde.

Wij blijven nog even in de States en tijgen naar het Fuller Theological Seminary te Pasadena, Californië, waar dr. Lewis B. Smedes „professor of theology and ethics" is. Smedes studeerde aan het Calvin College te Grand Rapids, promoveerde aan de Amsterdamse Vrije universiteit en studeerde verder aan de Oxford University en in Bazel bij Karl Barth. Hij zorgde er eigenhandig voor dat de werken van Berkouwer, Van Ruler, Kuitert en Verkuyl in zijn taal werden overgezet. Nu bracht — omgekeerd — uitgever Wytse Benedictus in Hilversum „De nieuwe werkelijkheid" met als ondertitel „existentie en situatie van de mens in gemeenschap met Christus", een 244 pagina's tellende paperback voor ƒ 29,50 op de markt. Het verdient zeker serieus genomen te worden als Smedes schrijft niet „modieus" te willen zijn of „weer een „radicale reconstructie" van de theologie voor onze tijd" te willen leveren. Inmiddels kunnen wij hem niet volgen op zoek om „de moeilijk grijpbare en dynamische notie van onze gemeenschap met Christus te verstaan".

Nieuwe situatie

„In Christus" zijn betekent niet, zo stelt hij, „althans niet in de eerste plaats, een diep subjectieve morele ervaring, noch een mystieke ervaring, of een opgeheven worden in de godheid, maar een existentie in een radicaal nieuwe situatie binnen de onafgebroken onrust van de menselijke geschiedenis". Positief in Smedes verhandeling is dat hij „de verzoening" ziet „stevig geworteld in dit historisch gebeuren. God verzoende ons met Zich

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 31 augustus 1977

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

,,Het geloof een cfgeckine zaak?

Bekijk de hele uitgave van woensdag 31 augustus 1977

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken