Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

C^missaris der Koningin wil af van rijkstaken

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

C^missaris der Koningin wil af van rijkstaken

^Meer politieke invloed voor Statenvoorzitter

4 minuten leestijd

.sfrVi' , ^I,'. 'i«^'' Van onze verslaggever} ARJNHEIfir — Commissaris der Koningin in Gelderland mr. N^i. Geertsema wil een einde maken aan alle rijkstaken van de ^ommis^anVder Koningin. Hiervoor stelt hij een wijziging voor an de.grondii;et en van de betreffende artikelen in de provincie) „Een yoiwas|en provicie moet een provfhciaa! hoófii en een provinciale leiding hebben. Wij leven nu in een duitstuk van de emancipatie van de provincie zoals die zich sinds 1813 Heeft voltrokken", aldus de heer Qeertsema. Hi>„deed zijn uitspraken tijdens dé' beba^ideling in de Gelderse staten yah dè p&ta „De dualistische positie van ,de Cgnimissaris van de Koning daarmee, verband houdende vraagstukken".. Hierin worden voorstellen.gedaan öin een eind te maken aan dè dualistische positie van de Commissaris, de'r Koningin (rijksambtena.ar eiï |>rqvtn,Ëi|iaI bestuurder).

Prmihctaal werkzaam
• Vdlgèrts de ndt9 4al de commissaris alleen provincisfal werkzaam moeten zijn. Daarbij kiijjöen de nodige waarborgen wöriien rri^èhouwd dat bij de uitvoering ook de rijksbelangen worden gediend. Verder wordt in de nota voorgesteld de commissaris een eigen portefeuille toe te vertrouwen. Provinciale staten waren het hier in meerderheid mee eens.

In een tweetal aangenomen moties spreekt men de wens uit om deze conclusies uit de nota toe te zenden aan de staten van de andere provincies en de minister van Binnenlandse zaken met het verzoek hierop te reageren. Provinciale staten namen ook een motie aan van de fractie van de PvdA waarbij men het benoemningsrecht van de Kroon van burgemeesters en commissarissen van de Koningin, ter di.scussie stelt. De staten spraken zich in meerderheid uit voor de toekenning van het recht van aanbeveling bij de benoeming van de commissaris van de Koningin en van de burgemeester. Dit dient in het beginsel positief te worden Gisteren stond de positie van de amwiissaris van de Koningin in Gelderland, mr. W. J. Geertsema, centraal in de besprekingen van de Gelderse Stalen. Hier de CdK achter zijn voor:itterstafel in de Staten. gewaardeerd. En een nadere bezinning op dit benoemingsrecht moet van belang worden geacht, aldus de motie. Voor deze moties stemden de fracties van CDA, PvdA en BP, tegen waren de VVD, SGP en het GPV, terwijl het college van GS verdeeld stemde.

Startschot

Tijdens de discussies over de nota spraken de meeste fracties zich lovend uit over het baanbrekend werk dat GS en in het bijzonder de commissaris hadden verricht. Gedeputeerde mr. S. J. Wijnperle (PvdA) sprak zelfs van een startschot voor het op gan^ brengen van een landelijke discussie over de positie van commissarissen en burgemeesters. Hij was verheugd dat er in Gelderland de eerste aanzet is gegeven tot verdere verdieping van deze problematiek.

De heer W. Kroon (SGP) vroeg zich af of het wel zinvol is nu te gaan discussiëren over deze materie voor een eventuele behandeling van de reorganisatie van het binnenlands bestuur. Hij pleitte daarom voor handhaving van de bestaande positie van commissarissen der Koningin. Wel wilde de heer Kroon een uitbreiding van de verantwoordingsplicht van de commissaris, maar had er geen behoefte aan om de commissaris nog eens als lid van het college van GS op te nemen. ,,Ook behoeft het geen betoog dat we beslist tegen de gekozen commissaris zijn, de democratie kan soms meer gediend zijn door afstand te neme» dan door verdere integratie", aldua de heer Kroon.

Politieke macht

De heer H. Vermeulen (PvdA) wilde wel een stuk verder gaan dan de aanbevolen conclusies in de nota. „Commissarissen en burgemeesters moeten gekozen kunnen worden, maar Nederland is daar nog niet rijp voor. Daarom stelde de heer Vermeulen voor om bij de minister via een motie aan te dringen op het recht van aanbeveling van staten en raden. Tegen verklaarde hij zich voor het geven van nieuwe taken aan een commissaris, want je mag een benoemde overheidsfunctionaris niet teveel politieke macht geven, je kunt ze niet wippen zoals ieder ander die gekozen is", aldus de heer Vermeulen. Beide ingediende moties werden tenslotte met 40 tegen 14 stemmen tot de provinciale staten aangenomen, terwijl de conclusies in de nota voor kennisgeving werden aanvaard. Zij zullen worden aangeboden aan alle andere provincies en de minister van Binnenlandse zaken met de bedoeling er een landelijke discussie mee te openen over tweeslachtige posities van commissarissen der Koningin.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 september 1977

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

C^missaris der Koningin wil af van rijkstaken

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 september 1977

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken