Bekijk het origineel

Zonne-energie te weinig betelcenis

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Zonne-energie te weinig betelcenis

Pas in volgende eeuw rendabel

3 minuten leestijd

ARNHEM — Het winnen van ^onne-energie van enige betett'enis is nog geen gemaldcelijlce zaalc. De verwachting is dan ook dat liet aandeel van zonne-energie in de totale energiebehoefte vooralsnog gering zal zijn, zo meent de Vereniging van Exploi* tanten van Elektriciteitsbedrijven in Nederland (VEEN). De landelijke stuurgroep energie-onderzoek schat dat de bijdrage van zonne-energie in het jaar 2000 1 tot 1,5 pet van ons huidige totale energieverbruik zal zijn.

S-"fe': (Van ome correspondent) (Van onze correspondent)

Wil deze bijdrage in de volgende eeuw van enig belang (5 tot 10 pet) kunnen worden dan zal beperking van de groei van het energieverbruik enerzijds, en een toeneming mettertijd van de investeringen noodzakelijk zijn.

Alternatief

In het kader van een onderzoek naar alternatieve verwarmingsmethoden wordt bij de KEMA de toepassing van zonne-energie voor verwarmingsdoeleinden, voor de warmwatervoorziening en voor elektriciteitsproduktie bestudeerd. Voor dit onderzoek zijn onder andere drie proefhuizen gebouwd op het terrein van de KEMA in Arnhem, waarin sedert 1975 vergelijkend onderzoek wordt gedaan.

In twee proefhuisjes is een vergelijking gemaakt tussen vloerverwarming met behulp van zonne-energie en bijverwarming met radiatoren enerzijds, en verwarming met een gewone centrale verwarming anderzijds. Het behulp van een zonnecollector met een oppervlakte van 8 vierkante meter wordt water verwarmd dat in de vloerverwarming van het proefhuis wordt benut. In de periode 1975 tot heden is gemeten wat het rendement is van een omzetting van zonnewarmte in bruikbare warmte voor verwarming. Gebleken is dat de mogelijkheden die toepassing van zonne-energie biedt, sterk afhankelijk zijn van de klimatologische omstandigheden en van de omstandigheden die worden bepaald door de manier waaop het verwamingssysteem is opgezet.

Behoefte

Door de maandelijkse energiebehoefte voor verwarming te vergelijken met de door het KNMI bepaalde maandelijkse zoninstraling, en te rekenen met een gemiddeld omzettingsrendement van zonne-energie in warmte van 20 pet, kan worden berekend dat bij een collectoroppervlak van 50 vierkante meter, 18 pet van de jaarlijkse energiebehoefte voor verwarming van een woning zou kunnen worden gedekt uit zonnewarmte.

Gemiddeld is dan in de maand mei nog niet de helft van de behoefte gedekt, terwijl dat in april en oktober nog geen kwart is, zo meldt „Informatie", het bulletin van de VEEN.

Wanneer de bestaande woningwetwoningen met een zonnecollector van goede kwaliteit zouden worden uitgerust zal het collectoroppervlak ongeveer 25 vierkante meter kunnen bedragen. In dat geval zou ongeveer 10 pet van de totale jaarlijkse warmtebehoefte door zonne-energie kunnen worden gedekt.

Conventioneel

Naast de zon als warmtebron voor woningverwarming zal een andere conventionele - warmtebron nodig zijn. Om dit ingewikkelde yerwarmingssysteem uit energieoogpuint optimaal te benutten moeten beide verwarmingssystemen goed op elkaar zijn afgestemd. Dit stelt hoge eisen aan de regeling. Het onderzoek bij de KEMA wordt nu vooral gericht op het verkrijgen van zo'n optimale regeling.

Oók de toepassing van zonne-energie voor de warmwatervoorziening, de zonneboiler, is bestudeerd. Met behulp van een in de handel verkrijgbare combinatie van zonnecollectoren en opslagvat is bepaald wat de bijdagen van zonne-energie tot de warmtebehoefte voor de huishoudelijke warmwatervoorziening is. Tijdens een onderzoekperiode van oktober 1976 tot en met juli 1977 bleek dat de installatie tal van technische onvolkomenheden vertoonde die zullen moeten worden opgeheven, voordat het systeem op grote schaal kan worden toegepast. Bij het onderzoek is nog geen aandacht besteed aan het kostenaspect. NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL Vrijdag 16 september wordt de sleutel van het eerste huis in de nieuwe wijk Zuidpias overhandigd. Zaterdag opent men in Nieuwerkerk de gereconstrueerde Batavierlaan en het nieuwe aquaduct in de Ringvaart.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 13 september 1977

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Zonne-energie te weinig betelcenis

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 13 september 1977

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken