Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Chr. Geref. Kerken bereid tot nauwe relatie met Chr. Reformed Church

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Chr. Geref. Kerken bereid tot nauwe relatie met Chr. Reformed Church

Eerst overleg met Free Reformed Church

6 minuten leestijd

HOOGEVEEN — De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken heeft dinsdagavond - in de Ichthuskerk te Hoogeveen bijeen - besloten in principe nauwe betrekking aan te gaan met de Christian Reformed Church in North America. De gevolgen in de praktijk hiervan kunnen pas merkbaar worden na overleg met de synodes van de Christian Reformed Church en van de Free Reformed Church of North America. De volgende synode neemt dan een definitief besluit.

De door de Christian Reformed Church in North America aangeboden vorm van kerkelijke relatie is benoemd als „ecclesiastical fellowship". De Chr. Geref. kerkorde kent tot nu toe alleen de correspondentie - zoals die onderhouden wordt onder andere met de Free Reformed Church, gediend door predikanten als G. Hamstra, J. Tamminga, A. Stehouwer en anderen - en het contact met andere kerken; de "ecclesiastical fellowship" is een tussenvorm. De synode besloot nog niet tot kerkorde-wijziging.

Inhoud

Het nu aanvaarde principebesluit heeft tot gevolg dat wederzijds afgevaardigden naar belangrijke kerkelijke vergaderingen gezonden zullen worden en dat de kansels voor bezoekende predikanten, wanneer deze tijdens een verblijf in Nederland slechts wensen voor te gaan in de Christelijke Gereformeerde Kerken, open zullen staan. Ook met de Gereformeerde Kerken in ons land onderhoudt de Christian Reformed Church namelijk nauw contact.

De aangeboden en in principe nu aanvaarde relatie betekent verder het voor elkaar openstellen van de avondmaalstafel, gemeenschappelijke activiteit in gebieden waarvoor gemeenschappelijke verantwoordelijkheid geldt en het elkaar wederzijds bemoedigen en vermanen met het oog op het bevorderen van de grondbeginselen van de christelijke eenheid.

Free Reformed Church

Ter synode waren vanaf dinsdag aanwezig ds. P. den Butter en ds. C. Pronk, als afgevaardigden van de Free Reformed Church, de Amerikaanse zusterkerken van de Chr. Geref. Kerken. Ds. Pronk bracht de broedergroeten over namens de twaalf gemeenten met wie de Chr. Geref. Kerken sedert 1947 in correspondentie staan. Wat is ons eigen geluid, aldus ds. Pronk? Het Schriftuurlijk-bevindelijk element in prediking en pastoraat.

Wat nodig was voor het voorgeslacht, aldus de predikant uit Grand Rapids, om welgetroost te kunnen leven en sterven, is ook nu nodig. Centraal moet staan de vraag naar wedergeboorte en bekering. In Amerika wordt de vraag ,,hoe vind ik een genadig God" van Luther echter niet zoveel gesteld. Wij zoeken contact, met allen die deze waarheid liefhebben. Positief waardeerde ds. Pronk het dat de oude Schotten en puriteinen in de Engelse wereld momenteel meer gelezen worden. Wij hopen en geloven zeker dat ook in Nederland de belangstelling voor dat beginsel nog leeft.

Dopperkerk

Behalve ds. Pronk, wiens toespraak beantwoord werd door prof. dr. W. van
't Spijker, bracht prof. Coetzee namens de Zuid-Afrikaanse Dopperkerk
de groeten over. Sprekend namens de 160 tot 170 duizend zielen van deze
Gereformeerde Kerk meende hij dat getallen niet het belangrijkste zijn.

Het gaat niet om het getal, maar om het gewicht. Hij sprak de wens uit dat de correspondentie niet louter in een papieren kwestie maar in een band door de levende eenheid in de belijdenis zou bestaan.

De Zuid-Afrikaanse afgevaardigde verwees verder naar het met droefheid genomen besluit tot verbreking van de band met de Gereformeerde Kerken in ons land, omdat beide kerken niet langer één leer, dienst en tucht waren. Hij benadrukte de unieke positie van de Dopperkerk, weliswaar naar taal ingedeeld in vier synoden, maar tegelijkertijd de zaken van gemeenschappelijk belang met kleurlingen op gelijke basis behandelend. De algemene synode bestaat dus overwegend uit niet-blanke'afgevaardigden. Zijn toespraak werd beantwoord door ds. J. H. Velema uit Nunspeet.

Ten aanzien van de relatie met de Christian Reformed Church kwamen ds. J. Brons, ds. G. Bouw, ds. M. C. Tanis en ds. B. de Romph met nogal wat vragen. De twee eerstgenoemden kwamen in een tweede ronde met voorstellen die afweken van het door de commissie van rapport geadviseerde: de aangeboden relatie aan te gaan. Een suggestie van ds. J. H. Velema om de gedane voorstellen eerst terug te verwijzen naar de commissie om tot een mogelijke verbinding te komen vond geen weerklank in de synode. Zowel de hoogleraren prof. dr. W. H. Velema als prof. dr. W. van 't Spijker en (deputaat) prof. dr. J. van Genderen meenden dat een principe-besluit om de aangeboden relatie aan te gaan verantwoord was.

Afgewezen

Ds. C. Pronk van de Free Reformed Church - waarvan de synode eenzelfde aanbod heeft afgewezen - zette uitvoerig uiteen, waarom men geen nauwer contact wil met de zich in hetzelfde werelddeel bevindende kerken. Weliswaar heeft de Christian Reformed Church de besluiten omtrent de onderstelde wedergeboorte opzij gezet, aldus ds. Pronk, maar die gedachte functioneert nog wel. Hij toonde verder bezwaren tegen de gemeentebeschouwing, de opvatting over het Schriftgezag,- de mening over het christelijk leven (bioscoop, dansen, zondagsviering) en betreurde het dat een gravamen betreffende de Dordtse Leerregels zonder dat tegen de indiener maatregels worden genomen, vrij in de kerken ter discussie staat.

Ds. P. den Butter betwijfelde of het motief tot het crëren van de tussenvorm tussen correspondentie en contact, namelijk de ecclesiastical fellowship, binnen de Christian Reformed Church inderdaad gemotiveerd geworden was door de zorg het contact met de Nederlandse Gereformeerde Kerken vooral te bezwaren. Het eigenlijke argument was veel meer oecumenisch, aldus ds. Den Butter. Deze regeling is bedoeld om met een ruimere kring van kerken kanselruil enz. te kunnen beoefenen. Hij wees erop dat men de ecclesiastical fellowship ook heeft aangeboden aan de Reformed Church die volgens hem sterk liberaal getint is.

Andere banden

De synode nam verder ook dinsdagavond het besluit de „sinode Soutpansberg" - bestaande uit twaalf gemeenten - van Die Gereformeerde Kerk in Suid Afrika, die ten opzichte van de correspondentie met buitenlandse kerken zelfstandig is, deze aan te bieden. De deputaten voor de eenheid van de gereformeerde belijdenis en de correspondentie met buitenlandse kerken, in het rapport waarvan dit alles ter sprake kwam, werden opgedragen de mogelijkheden na te gaan om eventueel tot een contact met de Reformed Presbyterian Church of Ireland te komen.

Reeds eerder had de synode gesproken over het rapport van de deputaten voor het contact met de kerkjeugd. Daarover had de commissie van rapport een niet eenstemmig advies uitgebracht. Het ging daarbij met name om de verontrusting die in sommige kerken leeft over het jeugdwerk. Diverse synodeleden dienden nu eigen voorstellen in, op grond waarvan de commissie van rapport alsnog zal trachten tot een eenstemmig advies te komen, ter behandeling in het verdere van deze week.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Wednesday 21 September 1977

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Chr. Geref. Kerken bereid tot nauwe relatie met Chr. Reformed Church

Bekijk de hele uitgave van Wednesday 21 September 1977

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken