Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Winkels op zondag „maar

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Winkels op zondag „maar" drie uur open

Rechter beslist over Bruinisse:

7 minuten leestijd

BRUINISSE — De rechter heeft beslist dat de winkels op het Aqua- Deltacomplex 's zondags niet langer dan 3 uur open mogen zijn. De gemeente had dit in een verordening vastgesteld. De eerste zondag echter dat de verordening in werking trad werd deze al overtreden. De betrokken winkeliers werden geverbaliseerd. De rechter heeft nu beslist dat de gemeentein haar recht stond.

Dat kan ook niet anders", zo zegt burgemeester T. C. Hekman van Bruinisse.
„Een hogere wet, in dit geval de landelijke Winkelsluitingsweg, gaat
boven een lagere wet, de verordening van de gemeente. Wilma bv, de projectontwikkelaar van het recreatiedorp Aqua-Delta, zegt steeds dat de gemeente in de overeenkomst heeft gesteld dat er geen beperkende maatregelen zullen zijn ten aanzien van de zondag. „Inderdaad is dat waar", zo vertelt de burgemeester. „Wij hebben deze maatregelen genomen door te stellen dat de winkels op zondag 3 uur open mogen zijn. Wilma wil echter verder gaan"

Soepel
„De rechter heeft beslist dat wij in ons recht staan", aldus burgemeester Hekman. „Wij zijn soepel geweest voor Wilma door hen de drie uur te geven. De winkels voor de elementaire levensbehoeften zijn op zondag open van 9 tot 12. De andere winkels moeten in ieder geval dicht zijn. Je snapt eigenlijk niet waarom die mensen die winkels zo graag open .willen hebben. Dat iemand brood of melk wil hebben kan ik me nog voorstellen, maar kleren en dergelijke kunnen de mensen toch ook rustig in de week kopen. Dat de winkels open zouden zijn is natuurlijk een „trekker" voor Wilma".

De burgemeester vertelt verder dat er eigenlijk geen problemen zijn met Wilma. „Zij handelen uiterst correct. Alleen wat die winkels betreft dan zijn er wat problemen. Voor de rest hebben wij geen enkele last, dat moet ik eerlijk zeggen. Wilma gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter. Waarom begrijp ik niet. Hun advocaten zullen er echter wel wat in zien. We zullen gewoon moeten afwachten, maar somber zie ik het beslist niet in". Volgens burgemeester Hekman van Bruinisse wordt door de buitenstaanders te veel het accent gelegd op de recreatie. „Afgelopen zomer zijn er echt geen problemen geweest met de recreanten. Je moet nooit vergeten dat die recreatie ook een aantal dingen heeft gebracht die wel gunstig zijn voor de gemeente. Trouwens Bruinisse bestaat niet alleen uit recreatie. De buitenstaander heeft echt een verkeerde indruk van Bruinisse. Ook de pers. Alleen de recreatie komt in het nieuws. Andere dingen die hier gedaan worden, die ook echt positief zijn voor de gemeente, daar lees je nooit wat over"

„De mosselkwekers van Bruinisse oefenden vroeger hun guituur uit op de Grevelingen, waar ongeveer 300 mosselpercelen in kuituur werden gebracht. Na de aanleg van de Grevelingendam in 1966, kwam op 1 mei 1971 de Brouwersdam gereed en hield de werking van eb en vloed op de Grevelingen op en werd het een dood meer. Een deel van de mosselvissers (totaal 11) schakelden over op de palingvisserij op het Grevelingenmeer. Een ander deel stopte er mee en ontving een schadeloosstelling. 25 mosselvissers bleven hun bedrijf uitoefenen door middel van hun percelen op de Waddenzee. Door de verplaatsing van de mosselpercelen naar de Waddenzee sloeg de plaatselijke middenstand alarm.

Compensatie

Men verwachtte echter dat de gevolgen van de verplaatsing van de mosselcultuur zeer nadelig zouden zijn voor de gemeente. Zoals een vermindering van het aantal inwoners en de teruggang van de algemene bedrijvigheid. Teneinde deze dreigende, ongunstige ontwikkeling voor de gemeente Bruinisse tegen te gaan heeft het gemeentebestuur steun gevraagd aan de Rijksoverheid. Het ging daarbij om het volgende compensatieprogramma:

• industrialisatie

• toeristische voorzieningen

• tuinbouwontwikkeling

- verbetering woonklimaat

De industrialisatie kwam door de algemene economische teruggang moeilijk
van de grond. Toch vond op het aangelegde industrieterrein de vestiging
plaats van een visfileerbedrijf met ongeveer 80 werknemers en een
carrosseriefabriek met 10 werknemers. De tuinbouw onderging geen uitbreiding. Wel werd het belangrijkste tuinbouwbedrijf in de gemeente uitgebreid; het heeft een oogst van ongeveer 30.000 komkommers per week

Voor de wind

De enige die het voor de wind ging was de recreatie. Het Rijk bepaalde
namelijk dat het Grevelingenmeer, een gebied van 14.000 ha, gebruikt zou
worden voor de recreatie. De belangrijkste toegangspoort ligt op het grondgebied van Bruinisse. In het jaar 1976 gingen ruim 26.000 jachten' door de sluis bij Bruinisse. Ook door de rijksweg Vlissingen-Rotterdam die langs
Bruinisse loopt zat Bruinisse alles mee voor een recreatieve ontwikkeling.
Via bestemmingsplannen werd een terrein van 160 ha ten westen van
Bruinisse aangewezen als recreatiegebied. Het gemeentebestuur kwam toen
voor het dilemma te staan wie deze plannen moest realiseren. De gemeente
Bruinisse bezat ten enenmale deze mogelijkheden niet. Toen viel de keus
op projectontwikkelaar Wilma bv en daarmee werd een exploitatie-overeenkomst gesloten. Door deze overeenkomst kwam Bruinisse uit de financiële zorgen. Zo konden er allerlei voorzieningen getroffen worden voor
de gehele bevolking van Bruinisse. Voorzieningen die anders nooit gekomen
waren.

Project

De volgende projecten heeft Wilma tot op heden gereed gekregen:

• een jachthaven met 650 ligplaatsen, een restaurant, 80 woonappartementen, een overdekt winkelcentrum, een botenhuis met scheepsbenodigdheden.

• een camping met 360 staanplaatsen voor sta-caravans, met zwembad en ontspanningsruimte

• een grote overdekte manege

• een gebied voor dagrecreatie

• de bouw van 420 zomerbungalows, waarvan er nog eens 1000 zullen volgen

• de bouw van een groot overdekt zwembad, met restaurant, hotelruimte en groot overdekt winkelcentrum.

Uiteindelijk zullen in het recreatiedorp 15.000 recreanten gehuisvest worden. Als men daarbij nog neemt de 8000 a 9000 bezoekers op de stranden langs het Grevelingen dan is duidelijk dat hier een grote ontwikkeling gaande is.

De burgemeester vertelt verder dat er destijds geen andere keus was. Of in financiële moeilijkheden blijven zitten of van de geboden gelegenheden gebruik maken. „Ik moet achteraf stellen dat het toenmalige gemeentebestuur een weloverwogen en wijs besluit heeft genomen. Er is echter een ontwikkeling gaande die aanmerkelijk sneller verloopt dan men destijds voor mogelijk heeft gehouden. Als gemeentebestuur trachten wij dat zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen".

Begrip

„Er zal begrip voor moeten zijn dat het voor een visserijgemeente niet altijd
als even prettig wordt ervaren dat een dergelijke ontwikkeling over je
komt. Daar zal begrip voor moeten zijn. Dat moet ook de recreant opbrengen.
Wederzijds moet er begrip zijn. De recreant zal moeten beseffen dat
hij in een bepaalde streek komt waar bepaalde tradities, sfeer en opvattingen
zijn. Zij moeten ervoor zorgen dat de bewoners, die daarin geboren zijn,
leven en werken, niet worden gekrenkt of er moeilijkheden mee krijgen. Het is
moeilijk het aannemelijk te maken dat men elkaar moet verdragen en respecteren. Het zou allemaal goed kunnen gaan indien er maar respect voor elkaar is. Helaas ontbreekt het daar in onze maatschappij van vandaag wel
eens aan". „Terugkerend tot Bruinisse zou ik willen stellen dat er nog geen ernstige conflicten tussen de twee dorpen "oud" en „nieuw" zijn geweest. We
staan in Bruinisse ook nog maar aan het begin van een grote recreatieve
ontwikkeling. De historie van Bruinisse is er altijd een geweest van veel
strijd om het bestaan. Steeds heeft Bruinisse echter bewezen veel te kunnen
incasseren en zich aan nieuwe ontwikkelingen te kunnen aanpassen.
Met deze wetenschap gaan wij de naaste toekomst met vertrouwen tegemoet",
aldus de burgemeester van datzelfde Bruinisse.
Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 2 november 1977

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Winkels op zondag „maar

Bekijk de hele uitgave van woensdag 2 november 1977

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken