Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Deskundigen willen snelle aanvoer vloeibaar aardgas

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Deskundigen willen snelle aanvoer vloeibaar aardgas

„Gevaar niet groter dan van andere industrieën'

8 minuten leestijd

ROTTERDAM/MAASVI.AKTE — Voor de deskundigen is het al een uitgemaakte zaak dat er een ontvangsinstallatie voor vloeibaar aardgas (LNG) op de Maasvlakte komt. Deze conclusie kan wel getrokken worden uit een informatiedag van het openbaar lichaam Rijnmond over het vloeibare aardgas. Op deze dag kwamen een aantal deskundigen aan het woord die beslist geen moeite hadden met de komst van een dergelijke terminal op de Maasvlakte. Ja, dat zelfs van harte toejuichten.

De voorlichtingsdag werd gehouden omdat binnen niet al te lange tijd er door de verschillende bestuurders in het Rijnmondgebied een beslissing genomen moet worden voor de aanleg van een dergelijke installatie. De bouw van een dergelijke ontvangsinstallatie voor vloeibaar aardgas is noodzakelijk omdat Nederland een grote hoeveelheid aardgas heeft aangekocht van Algerije. Het gaat daarbij om een Fevering van vloeibaar aardgas tijdens een periode van 20 jaar (1985-2005). Dit gas zal aangevoerd worden met gastankers. Het vervoer per tanker heeft grote voordelen. Alleen zal het gas dan in een vloeibare toestand moeten verkeren. Het vloeibaar maken van het aardgas geeft een enorme volumevermindering.

Vloeibaar maken

Wanneer 600 m3 aardgas vloeibaar maakt dan blijft er tenslotte 1 m3 vloeistof over. Het vloeibare maken van het aardgas gebeurt bij een temperatuur van - 163 graden Cebius. Er is echter geen aparte druk vereist bij het vloeibaar maken. Het gevolg zal zijn dat in de toekomst veel van deze gasschepen n^ar Nederland zullen komen. Voor de aankomst van deze sche-'

ft
_i Zeshonderd kubieke meter pardgas wordt omgezet in l kubieke meter vloeistof. Hassi R'Mel is de belangrijkste winplaats van aardgas in Algerije. Vandaar gaat het aardgas door enkele pijpleidingen naar de Middellandse Zee, waar het vloeibaar wordt gemaakt. Daarna volgt verscheping naar onder ander Nederland. pen zal een haven moeten komen. Tevens ook een plaats waar het gas gelost kan worden en opgeslagen. Over deze problematiek moeten verschillende bestuurders in het Rijnmondgebied een beslissing nemen. Bekeken werd in de afgelopen tijd naar de verschillende mogelijkheden van zo'n haven (=terminal) op de Maasvlakte. Ook werd zelfs overwogen een dergelijke installatie te bouwen op een kunstmatig eiland in de Noordzee.

Sahara

Het aardgas wordt in de Sahara (in Algerije) gewonnen en gaat via pijpleidingen naar de kust van de Middellandse zee. Wordt daar vloeibaar gemaakt en in tanks opgeslagen. Het vloeibaar maken gaat echter wel met hoge kosten gepaard. Nadat het gas vloeibaar is kan het in tanks worden opgeslagen en gepompt in schepen van een speciale constructie. Het ontvangen van vloeibaar aardgas in Nederland betekent een keten van activiteiten zoals: gaswinning, transport door een pijpleiding, vloeibaar maken, overladen, zeetransport, overslag, een installatie waar de vloeistof wordt omgezet in gas en vervoer per pijpleiding naar de afnemers. Op de meest uiteenlopende plaats en op de wereld zijn zulke ketens van LNG al in gebruik sinds 1964.

Voor Nederland is de aanvoer van vloeibaar aardgas een geheel nieuwe zaak. Toch is er in 1972 begonnen met een opslag opslagplaats van aardgas dat tijdens een verhoogd gebruik in de Randstad aangesproken kon worden. Dat gas is ook vloeibaar gemaakt. Het was Nederlands eerste ervaring met het vloeibare aardgas. Doch men had hier niets te maken met de aanvoer en de overslag van het vloeibare aardgas. Zodoende zijn alle andere aspecten geheel nieuw. Ook de gevaren zijn veel groter dan bij de huidige installatie die alleen gas omzet in een vloeistof, het opslaat en weer omzet in gas.

Locaties

Bij de keuze van de meest geschikte landingsplaats kwamen de volgende gebieden in aanmerking: • Delfzijl-Eemshaven • Vlissingen en het Sloegegebied • Maasvlakte De locatie Delfzijl stuit op veel bezwaren. De route voor de schepen uit Algerije zou alleen maar verle/igd worden. Daardoor kunnen er meer gevaarlüke situaties zich voordoen. Vooral daar de schepen de doorgaande scheepsroutes naar Duitsland doorkruisen. De aanlooproute is ook erg bochtig. Vlissingen en het Sloegebied zijn evenmin aantrekkelijk vooral op nautische gronden en veiligheidsoverwegingen.

Veilige haven

Van de landlocaties geniet de Maasvlakte duidelijk de voorkeur van de deskundigen van zowel de Gasunie, de havendienst van Rotterdam als TNO. De landingsplaats ligt volgens hen gunstig en is dicht bij de huidige installatie voor vloeibaar aardgas gelegen. De route is nautisch gezien het veiligst - Rotterdam staat als de veiligste haven ter wereld bekend - en de plaats van „latiding" is gelegen in het gebied waar bet grootste deel van het aangekomen aardgas wordt verbruikt, namelijk de Randstad.

Toch blijven er vragen bestaan met betrekking tot het milieu. Verontreiniging van de bodem-, water-of thermische aard doen zich echter niet of nauwelijks voor omdat er niets vrijkomt, er wordt alleen opgeslagen en gelost. Wel kan men enige vragen stellen ten aanzien van het gevaar dat een dergelijke installatie met zich meebrengt.

Walradar

Ten eerste is er gevaar bij het transport wanneer de schepen de Nieuwe Waterweg naderen. Adjunct-directeur mr. Chr. van Krimpen van het gemeentelijk havenbedrijf van Rotterdam lichtte het standpunt van het havenbedrijf toe. Men gaat er vanuit dat, wanneer de eerste LNG-tanker in het midden van de jaren '80 de eerste lading Algerijns aardgas aanvoert, het nieuwe walradarsysteem geïnstalleerd zal zijn. Hiermee heeft de havendienst dan, net als de verkeerstoren van een vliegveld een compleet en gedetailleerd overzicht van alles wat er in de haven gebeurd. Daarnaast zal het havenbedrijf een zogenaamd „scenario" opstellen voor de binnenkomst van een gastanker. Dit bevat ondermeer een volledige routeplanning van het schip, verplichte metding van eventuele mankementen aan boord, helicopterbeloodsing, het waarschuwen van al het onverige scheepvaartverkeer ter plaatse, het vrijnbuden van de route en het afsluiten van de Nieuwe Waterweg door middel van patrouilleboten. Volgens de heer Van Krimpen zal de kans op een aanvaring, wanneer aan al deze voorwaarden wordt voldaan, eens in de tienduizend jaar zijn. Zelfs bij een aanvoer van 25 miljard kubieke meter vloeibaar gas per jaar, het hoogste dat Nederland kan verkrijgen. De Nederlandse Gasunie heeft zich in principe al akkoord verklaard met de eisen van het gemeentelijk havenbedrijf.

Kunstmatig eiland

De plannen voor een kunstmatig eiland in de Noordzee waar het aardgas gelost zou kunnen worden, ziet men niet als haalbaar. De heer ir. Ph. Bijl, project-coördinator LNG van de Nederlandse Gesunie, zegt dat de kosten van zo'n eiland veel te hoog zijn. De kosten liggen per m3 gas vijf keer zo hoog als een vestiging op de Maasvlakte. Uit dien hoofde zien alle deskundigen, weinig heil in de bouw van een kunstmatig eiland. De gemeentelijke havendienst van Rotterdam ziet een vestiging van een LNG-terminal het liefste bij de 8e petroleumhaven. De Nederlandse Gasunie ziet dit liever gerealiseerd bij hun huidige opslagplaats van vloeibaar gas vlakbij de GEB-centrale op de Maasvlakte. van heeft men TNO in Delft ingeschakeld. Ir. Snellink van TNO deelde ons mee dat men de zaak heeft gesplitst in verschillende onderdelen zoals: wat gebeurt er als een tanker een aanvaring krijgt, wat gebeurt er als een tanker strandt of wat gebeurt er als er een leiding op de terminal scheurt? Al deze zaken kunnen ook verdeeld worden in verschillende gevallen. Daarbij is een zeer moeilijke en uitvoerige berekening uitgevoerd. Te moeilijk om door een leek te worden begrepen. Concluderend stelde ir. Snellink dat het gevaar niet hoger ligt als dat van andere industriële vestigingen in het Rijnmondgebied. Wel moeten de nu bedachte veiligheidsmaatregelen in acht genomen worden.

Schoon

Samenvattend kan gezegd worden dat de deskundigen geen enkele hinderpaal zien ip de vestiging van een LNG-terminal. Zij bepleiten juist een

De andere kant van de gevaren die een LNG-terminal met zich meebrengt is die van ontploffingsgevaar en dergelijke. Voor een onderzoek daarDoorsnede van de Esso Brega. Het schip vaart op de route: Lybië/Spanje/Italië

VtVflv'nffièY'vr'vffï
tèiïLa. snelle realisatie van een dergelijk produkt. Omdat zij menen dat Nederland andera de voorsprong op het gebied van aardgas zal verliezen. Temeer omdat aardgas een schone energiebron is. Volgens ir. A. P. Oele voorzitter van de Nederlandse energieraad zal aardgas veel langer een rol bepalen in het energiebeleid dan aardolie, dat nu al over zijn top heen is.

„In de wereld zijn nog grote aardgas velden die in een grote behoefte van de Westerse wereld nog kunnen voorzien. Daarom is een inspelen op aardgas, iets wat moet gebeuren", aldus de heer Oele. De deskundigen hebben gesproken. Het laatste woord is nu aan de heren bestuurders in Rijnmond... trale van het GEB. In deze omgeving zou de Nederlandse Gasunie graag de terminal voor de aanvoer van vloeibaar gas willen hebben. (Foto: Bart^ Hofmeester) De gastanker „Gastrana" tijdens het inladen van vloeibaar aardgas te Lumut in Brunei. De schepen zijn van een speciale isolatie voorzien om het gas op een temperatuur van -163" tg^ houden. (Shell-foto).

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 5 november 1977

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

Deskundigen willen snelle aanvoer vloeibaar aardgas

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 5 november 1977

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken