Bekijk het origineel

Finland herdenkt bewogen 60 jaar onafhankelijkheid

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Finland herdenkt bewogen 60 jaar onafhankelijkheid

5 minuten leestijd

Op 6 december 1917, nu 60 jaar geleden, nam het Finse volk zijn lot in eigen handen en verklaarde zich onafhankelijk. Daarmee werd het nummer 49 in de rijder vrije volkeren in de wereld.

Op deze dag viert Finland feest. Overal in het land van de duizenden meren en de oneindige bossen, het land van het groene goud. van het zuiden tot honderden kilometers benoorden van de Poolcirkel, branden de kaarsen achter de dubbele ramen.

Het zijn voor Finland een bewogen 60 jaar geworden. In 1919 schreef de eerste president van de jonge republiek, K. J. Stahlberg: „een volk van onze grootte en met ons karakter moet zich voornamelijk gaan bezighouden met de eigen cilturele, sociale en economische ontwikkeling" Deze woorden hebben steeds de leidraad gevormd van de Finse nationale activiteiten. (In 1919 werd de nieuwe grondwet aanvaard en Finland tot Republiek geproclameerd).

„Winteroorlog'"

De Finnen zijn een volk zonder vrees, wat zij wel heel duidelijk bewezen hebben in de „winteroorlog" van 1939 in de ijzige vlakten van Karelië, waar ze geheel alleen stand hielden tegen overmachtige Russische legers. In de 100 dagen durende winteroorlog werd Finland niet bezet, maar wel moest het later ongeveer een tiende van zijn grondgebied, waaronder het grootste deel van Karelië, aan de Sovjet-Unie afstaan.

Twee jaar later toe, in 1941 de vijandelijkheden tussen Duitsland en Rusland uitbraken, kwam Finland opnieuw in botsing met zijn grote oosterbuur. Het einde kwam met een wapenstilstand van 1944: ditmaal moesten de Finnen het gebied rond Petsamo, met zijn ijsvrije haven, in het uiterste noordoosten van Lapland, aan de Sovjet-Unie afstaan. Bovendien moesten zij de Duitse troepen uit Lapland verdrijven. Dat laatste was een tragedie op zichzelf. De terugtrekkende Duitsers maakten alles met de grond gelijk en lieten een verwoest land en tienduizenden dode FInnen achter.

Herstelbetaling


Maar Finland was nog niet klaar met Rusland. Deze laatste eiste aan oorlogsherstelbetalingen 500 miljoen dollar. Zonder Marshall-hulp werd dit bedrag in acht jaar tijds voldaan. Ben gigantische prestatie als men bedenkt, dat de Finse economie zich in deze zelfde periode belangrijk wist te herstellen.
 
Wat betreft zijn binnenlandse politiek kan een klein en geïsoleerd land als Finland alleen maar streven naar het bewaren van zijn onafhankeliikheid en zijn integriteit in elk opzicht. Op grond van lange ervaringen zoekt Finland het in de neutraliteit - een neutraliteit die door Finland viordt geïnterpreteerd als een hardnekkig streven om niet betrokken e aken bij de politiek van de grote mogendheden. Tegelijkertijd houden de Finnen vast aan hun democratische regerings- en „Gesellschaftssystemen".
 
De in 1944 met de Russen gesloten vrede was, ondanks bittere gevoelens bij de Finnen, het begin van nieuwe en betere betrekkingen met de Sovjet-Unie. Het wantrouwen maakte geleidelijk plaats voor een ontluikend wederzijds begip en later zelfs respect. Rusland was er tevreden mee dat de Finse buitenlandse politiek de Russische belangen nergens doorkruiste.

In 1948 sloten Finland en de SovjetUnie een vriendschaps- en bijstandsverdrag, waarbij Finland zich verbond zijn gebied te verdedigen - indien nodig met hulp van Rusland - wanneer Duitsland of een met Duitsland verbonden land over Fins grondgebied de Sovjet-Unie zou aanvallen. In dit geval zouden de Finnen slechts op eigen bodem en alleen voor de verdediging van hun eigen land vechten, wat inderdaad de plicht van elk onafhankelijk land is.

Dit verdrag is geen militair bondgenootschap. Het is in de eerste plaats een garantie voor de neutraliteit van Finland. In de preambule van het verdrag wordt met nadruk verklaard dat Finland alles zal doen om zich. buiten de belangenconflicten van de grote mogendheden te houden. De Sovjet-Unie beschouwt Finland als een „neutraal-vriendelijk gezinde buur". Het is van grote betekenis dat de Westelijke grote mogendheden bij herhaling duidelijk hun toestemming hebben laten blijken en aan hun begrip uiting hebben gegeven voor de Finse buitenlandse politiek.

Een treffend voorbeeld van de Finse neutraliteitspolitiek was de houding ten opzichte van de Duitse kwestie. Aangezien de overwinnaars uit de Tweede wereldoorlog het niet eens konden worden over het Duitse probleem, heeft Finland geen van beide Duitslanden als onafhankelijke Staat erkend. Finland onderhield zijn relaties met beide landen via „handelsmissies". Eerst toen de diplomatische betrekkingen wederzijds tot stand werden gebracht, werden de handelsmissies tot ambassades getransformeerd. Dit gebeurde op 7 januari 1973. Op dezelfde dag arriveerde de ambassadeur van de DDR en op 12 januari de ambassadeur van de BRD in Helsinki.

Sinds 1955 is Finland lid van de Verenigde Naties en vanaf 1961 maakt het als geassocieerd lid deel uit van de Europese Vrijhandels Associatie. Met de EEG heeft Finland 1 juli 1977 een Vrijhandelsovereenkomst gesloten.

Kekkonen

Volgens de Finse grondwet bepaalt de president de buitenlandse politiek van het land. Als opvolger van president Paasikivi werd in 1956 dr. Urho Kekkonen gekozen. Kekkonen die de „Paasikivilijn" doortrok werd sindsdien voor verdere zesjarige periode als president steeds herkozen. De president wordt door 300 „kiesmannen" gekozen.

De Finse volksvertegenwoordiging bestaat uit een Kamer van 200 leden, die om de vier jaar worden gekozen door vrije rechtstreekse verkiezingen en op basis van evenredige vertegenwoordiging. De zetelverdeling is als volgt: 54 Sooiaaldemokraten, 41 van de Centrumpartij, 40 Volksdemocraten, 34 Conservatieven, 10 van de Zweedse Volkspartij, 9 van de Finse Christelijke Liga, 8 Liberalen, 2 Agrariërs en 2 van de Finse Grondwettelijke Partij.

Finland heeft op het ogenblik een meerderheidskabinet uit vertegenwoordigers van vijf partijen. De minister-president is een Sooiaaldemokraat. In dit kabinet, de 60-ste sinds de onafhankelijkheid van Finland hebben zitting vijf ministers van de Centrum-partij, vier Sooiaaldemokraten, drie van de Volksdemocratische Liga (extreem links-socialisten en communisten), een van de Zweedse Volkspartij en een van de Liberalen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 december 1977

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Finland herdenkt bewogen 60 jaar onafhankelijkheid

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 december 1977

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken