Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vaticaan weigert Berlinguer opnieuw

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vaticaan weigert Berlinguer opnieuw

6 minuten leestijd

Het is nog slechts een kwestie van tijd of een Italiaanse minister vanuit communistische rijen zal door Carter in het Capijtool ontvangen worden. Dat is deze week duidelijk geworden. Met een verwijzing naar de economische moeilijkheden - Italië dreigt steeds verder afhankelijk te worden van het IMF - stelden Berlinguer en de zijnen deze week heel duidelijk: slechts een nationaal kabinet kan in staat worden geacht de problemen te overwinnen.

De klop op de deur van het kabinet Andreotti kwam niet onverwacht. Het werd de laatste weken steeds duidelijker dat de communisten het zich niet konden veroorloven hun invloed in te tomen.

De verhouding tussen Berlinguer en Moskou vertoont een nog steeds dieper wordende kloof. Ook op vakbondsniveau , kwam het de vorige maand tot een hevig treffen. Op het congres van de door de Sovjet-Unie beheerste wereldfederatie van vaibonden ontstond een fikse ruzie met de Italiaanse gedelegeerden. De Sovjets stelden hen voor de keus: of zich uit de wereldfederatie terug te trekken, of genoegen te nemen met de status van waarnemer. De Bussen weigerden langer in hun boezem een vakbond te koesteren, die steeds weer opnieuw op de mogelijkheid van een nationale koers aandrong.

In eigen huis, in Italië waar het terrorisme schijnbaar ongehinderd voort kan gaan, is de strijd niet minder hevig. Vele leidende figuren in de Italiaanse Communistische Partij zijn ervan overtuigd, dat Moskou de hand heeft in de aanvallen van de terroristen en het geweld, dat de samenleving teistert. Zij zijn verontrust geraakt door de bewering uit rechtse kringen, dat de Russen de hand gehad hebben in het ongeluk dat de dood van de bevelhebber van de Italiaanse Carabinieri ten gevolge had. De communisten menen nu de bewijzen in handen te hebben, dat het ongeluk veroorzaakt werd door extreem linkse groepen die geïnfiltreerd zijn door de KGB.

Berlinguer en de zijnen, die de faam hebben weten op te bouwen, integer en betrouwbaar te zijn kunnen in de ogen von de publieke opinie niet model als zodanig) niet weg moet gooien. Z^ vinden dat niet duldeiyk Is bewezen dat het groeimodel geen kansen biedt voor de armsten in de ontwikkelingslanden. Zy weigeren ook om de armoedebestryding' als een apart gegeven te beschouwen dat green raakvlakken zou hebben met het grroeimodel.

Advies NAR

Vorige week heeft de Nationale Advies Raad voor Bilaterale Ontwikkelingssamenwerking geadviseerd het beleid af te stellen op de baslsbehoeftentheorie. De NAR is een adviserend orgaan. De raad telt 70 leden en is Ingesteld om alle geledingen van het Nederlandse volk intensief te betrekken bij de totstandkoming van het overheidsbeleid met betrekking tot de ontwikkelingssamenwerking. De 70 ledep zouden dan ook alle geledingen van het Nederlandse volk vertegenwoordigen. Wij vinden het jammer om het te moeten concluderen, maar het is een feit dat uit de kring van ons volk die op de kleinere christelijke partijen pleegt te stemmen, niemand in de NAR is vertegenwoordigd.

De NAR heeft in meerderheid geadviseerd om de baslsbehoeftentheorie van invloed te doen zijn op het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. Men wil de baslsbehoeftentheorie zelfs voorwaarde maken voor het al of niet aangaan van samenwerking met een ontwikkelingsland. Anders gezegd adviseert de Raad dat wanneer nagegaan wordt of een bepaald land Nederlandse steun kan

De baten van de investeringen in de industriële sector van ontwikkelingslanden komen bijna niet ten goede aan traditionals sectoren zoals de primitieve landbouw. langer meer aan de kant blijven staan. Zij worden als het ware gedwongen regeringsverantwoordelijkheid op te eisen.

In dit licht staat ook de brief die Berlinguer onlangs zond aan de bisschop van Ivrea, Luigi Benettazzi. De brief die door de communisten wijd verspreid werd, gaf nog eens een uitvoerige uiteenzetting van hetgeen zij in Italië nastreven. De bisschop werd uitvoerig verzekerd, dat zij uitdrukkelijk een autocratisch regime è, la Moskou afwijzen. Integendeel zo verzekerde Berlinguer de bisschop wij zijn ervan overtuigd, dat een veelzijdigheid in religieuze opvattingen toegejuicht moet worden en zij daarom kerkelijke instituties en eigendommen wensen te respecteren. Daaruit volgt dat de „Eurooommimisten", althans volgens Berlinguer een nauwe samenwerking met de Katholieken nastreven.

Veel succes heeft Berlinguer tot nu tóe met zijn brief niet gehad. De Osservatore Romane gaf in een lang artikel uitdrukkelijk te verstaan, dat de diepe kloof tussen marxisme en katholicisme slechts een keus en geen samengaan open liet. Zij ging echter nog verder, wie voor het katholicisme kiest, heeft het marxisme af te zweren!

Desondanks zet Berlinguer door, zij het uiterst voorzichtig. De aangekondigde algemene staking die onherroepelijk eep regeringscrisis ten gevolge zal hebben, is nog even opgeschort. De leiding van de communistische vakbond, onzeker over de gevolgen die een nieuwe regeringscrisis zal uitlokken aarzelt nog. Zij heeft zich bereid verklaard om wanneer Andreotti ergens aan hun eisen tegemoet komt, de staking tot midden januari uit te stellen.

Ondertussen beginnen de Christendemocraten zich reeds teweer te stellen. De tot deze kringen behorende minister voor de Industrie, Donat Catin eiste dezer dagen, dat Andreotti zich eindelijk tegenover links duidelijk zou profileren. Maar Andreotti weet, dat elke poging daartoe hem een dag dichter bij een regeringscrisis brengt. Met alle gevolgen van dien. krijgen daarbij ook als criterium te be-ipg trekken of dat land een beleid voert wat" gericht is op het daadwerkelijk voorzien in de basisbehoeften van de armsten.

Hoe goed de bedoeling ook moge zijn,; het scheppen van kansen voor de alle-' rarmsten, wij geloven niet dat de Nederlandse regering, speciaal het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, er goed aan doet zich helemaal te werpen op de baslsbehoeftentheorie. Wij vrezen dat doorborduren op de plannen van de ILO de Nederlandse naam eerder zal schaden. We hebben het niet over de Nederlandse belangen omdat we niet persé van mening zijn dat de Nederlandse bedrijven, altijd bij ontwikkelingssamenwerkings-• projecten betrokken moeten worden. Het gaat hier om ons aanzien. Nog afgezien van het feit dat het op bevoogding lijkt om een basisbehoeftentheorie op te dringen, hebben we ook voor het overige weinig vertrouwen in de praktijk. Gevreesd moet worden dat de woorden als organiseren van de massa en (daaruit voortvloeiende) herverdeling van inkomen en grond, niet van de grond komt met medewerking vaji de elite in ontwikkelingslanden. Die zal eerder worden afgeschrikt waardoor het organiseren van de massa en de daaropvolgende herverdeling op weinig andere manieren tot stand lijkt te kunnen komen dan door revolutie.

Wij vragen ons trouwens af hoe Nederlandse voorstanders van de baslsbehoeftentheorie zullen reageren als hen in een ontwiltkelingsland wordt gevraagd hoe het in ons land met de inkomensnivellering, door bepaalde politieke kringen sterk voorgestaan, is gesteld.... Om over zaken als grondpolitiek nog maar te zwijgen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 10 december 1977

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

Vaticaan weigert Berlinguer opnieuw

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 10 december 1977

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken