Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bloembollen moeten aan hoge eisen voldoen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Bloembollen moeten aan hoge eisen voldoen

Onmisbaar laboratorium in Lisse

8 minuten leestijd

Nederland neemt de eerste plaats in op de wereldmarkt van bloembollen. Om deze positie te kunnen handhaven worden de hoogste eisen aan de kwaliteit van het produkt gresteld. De telers zijn er zich reeds lang van bewust dat handhaving en verbetering van de kwaliteit slechts mogelijk zijn wanneer hun werk gesteund wordt door wetenschappelijk onderzoek. Op hun verzoek werd in 1920 het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek opgericht. <br />

De Nederlandse bloembollenteelt en handel nemen in de wereld niet alleen een eerste plaats in, maar ook een unieke. Hetzelfde kan worden gezegd van het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse. Er bestaat namelijk geen tweede onderzoekinstelling die zich uitsluitend en op een zo breed gebied bezig houdt met bol- en knolgewassen. In het bloembollenvak spelen niet alleen vakmanschap, maar ook ervaring en intuïtie een grote rol.

Het laatste zou gemakkelijk hebben kunnen leiden tot controverses met de „wetenschap". In plaats daarvan heeft echter tussen praktijk en laboratorium al van liiet begin af een goede verstandhouding bestaan. Bewust wenste men de plaats van het onderzoekscentrum in het hart van de bloembollenstreek. Daardoor dankt het laboratorium aan de mensen van de praktijk veel meer dan de zeer belangrijke financiële steun voor het onderzoek. Deze centrale ligging biedt namelijk de gelegenheid tot dagelijks contact met de problemen van de praktijk en tevens de mogelijkheid daarvoor oplossingen te zoeken.

Historie
Met het nut van wetenschappelijk onderzoek werden de ondernemers geconfronteerd in 1917, toen het „aaltjesziek" de teelt en export van narcissen onmogelUjk dreigde te maken. In dat jaar kreeg dr. E. van Slogteren de opdracht te zoeken naar een methode waarmee deze ziekte kon worden bestreden. Binnen enkele jaren slaagde hij daarin en bewees daarmee de onmisbaarheid van wetenschappelijk onderzoek. Het bestuur van de toenmaUge Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur stelde alles in het werk om dr. Van Slogteren in Lisse te houden. Ook richtte zij, te samen met andere vakorganisaties, een „twee cent per roefonds" op, om zo een laboratorium voor bloembollenonderzoek te kunnen financieren. Vanaf het begin heeft deze vereniging van telers en exporteurs door middel van een commissie voor het wetenschappelijk onderzoek nauw contact onderhouden met het „Lab". Het laboratorium was tot voor enkele jaren een onderdeel van de Wageningse Landbouwhogeschool, van welke instelling steeds veel medewerking werd ontvangen. Ook werd dr. Van Slogteren, evenals de latere directeuren, benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de hogeschool.

Groei
In de loop der jaren breidde zowel het aantal medewerkers als de beschikbare ruimte zich geleidelijk uit. Momenteel werken er 108 personen. De oppervlakte van de proeftuin is 4,8 ha en van het kassenbestand 2000 vierkante meter. Oalangs is een nieuw gebouw voor bewaring en verwerking van de bollen gereed gekomen. In de aanvang was het onderzoek bijna uitsluitend gericht op de ziektebestrijding. Hoewel de nadruk nog steeds op dit terrein ligt, werd het aantal taken vooral na 1960 aanzienlijk uitgebreid. Dit was nodig omdat de snelle veranderingen na de laatste oorlog de land- en tuinbouw voor grote problemen stelden.

Zo werd bijvoorbeeld onderzoek begonnen en uitgebreid op het gebied van de vermeerdering, sortimentskeuze, bodem en waterhuishouding, de behandeling van bloembollen voor de bloei in andere tijden van het jaar don normaal. Maar ook onderzoek op het gebied van arbeidsorganisatie en van de zich ook in de bloembollenoultuiur stormachtig ontwikkelde mechanisatie.
Zoals gezegd werd enkele jaren geleden het laboratoriimt losgemaakt van de Landbouwhogeschool. Het is nu een onderdeel van een stichting die is gegrondvest op een samenwerking tussen het ministerie van landbouw en het bedrijfsleven. In het bestuur van deze stichting hebben vertegenwoordigers van de overheid en de vakorganisaties zitting. Hoewel het bedrijfsleven nog steeds ruim de helft van de kosten voor zijn rekening neemt, draagt de overheid in toenemende mate bij aan dekking van de kosten. Samenwerking met andere instellingen is van groot belang voor vruchtbaar onderzoek. Zo worden contacten onderhouden met andere instituten en met enkele laboratoria van de landbouwhogeschool. Dit gebeurt vaak in de vorm van gezamenlijke projecten of intensieve persoonlijkee contacten. bepaal 

Voorlichting
In de gevallen verzorgen medewerkers van het laboratorium voorlichtlngs- campagnes over de aanpak van bepaalde belangrijke problemen, zoals over het tegengaan van beschadiging van l)ollen, over de bestrijding van schimmelziekten in tulpen en over de vervanging van kwikbevattende ziektebestrijdlngsmiddelen. Zowel de directeur als zijn medewerkers zijn adviseurs van talrijke organisaties in het bedrijfsleven. Zij dragen niet alleen bij in- de adviezen voor het oplossen van teelt-technische problemen, maar verschaffen ook aan overheid en bedrijfsleven informatie voor de vorming van het gewenste beleid

Onderzoek
Er wordt op vele terreinen onderzoek verricht in de verschillende afdelingen van het Laboratorium voor BloemboUenonderzoek. De afdeling Fysiologie en Biochemie onderzoekt bijvoorbeeld de invloed van de temperatuur en andere factoren op de bloei, de houdbaarheid van de bloemen en de stofwisseling van bollen en planten, ook worden de effecten bestudeerd van het gas ethyleen op de groei en van bijverlichting in de kas op de bloemproduktie en kwaliteit van iris en lelie.
Verder wordt aandacht besteed aan het ontstaan van resistentie bij sommige ziekteverwekkende schimmels tegen bepaalde bestrijdingsmiddelen. Ook afwijkingen die niet door schimmels of andere ziekteverwekkers worden veroorzaakt worden bestudeerd. De afdeling Plantenziekten zoekt naar mogelijkheden om de schade, veroorzaakt door schimmels, bacteriën, aaltjes en virussen, te voorkomen. Vaak is daarvoor tijdrovend onderzoek nodig naar de levenswijze van de ziekteverwekkers en naar de manier en de omstandigheden waaronder zij de plant of bol kunnen binnendringen. Sommige medewerkere zijn speciaal belast met het ontwikkelen en vervolmaken van methoden voor het herkennen van virus en bacterieziekten met het bereiden van antisera voor gebruik bij ziekten van bloembollen en andere land- en tuinbouwgewassan, met hel vinden van technieken voor weefselkweek om virus-vrij plantgoed te verkrijgen en te vermeerderen, en ten slotte met de chemische ziekten en onkruidbestrijding.
De afdeling Teeltkunde houdt zich bezig met de problemen van de teelt in de ruimste zin. In de afdeling Rationalisatie en Mechanisatie wordt onder andere de gebruikswaarde van machines bekeken, Ook wordt daar gezocht naar verbetering van de werkmethoden die bij de bollenteelt en bij de produktie van bloemen worden toegepast. Verder wordt vanuit deze afdeling teelttechnische voorlichting aan afnemers in het buitenland gegeven.
Ten slotte speelt de pers en vooral de vakpers een belangrijke rol bij de verspreiding van de kennis die binnen het laboratorium wordt verkregen. Dit is immers het belangrijkste en het sluitstuk van het onderzoek. „Dat is het eindprodukt van alle werk dat wordt gedaan om de beoefenaars van de bloembollencultuur bij te staan".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 januari 1978

Reformatorisch Dagblad | 26 Pagina's

Bloembollen moeten aan hoge eisen voldoen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 januari 1978

Reformatorisch Dagblad | 26 Pagina's

PDF Bekijken