Bekijk het origineel

Spreidingsbeleid vraagt soepelheid

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Spreidingsbeleid vraagt soepelheid

Nadruk op nieuwe rijksdiensten

3 minuten leestijd

; DEN HAAG — „Het is onmogelijk thans een schema te geven van de tweede fase van de spreidiiig ^an rijksdiensten. In deze fase zal vooral de nadruk ihoeten liggen op nieuwe rijksdiensten en er is een interdepartementale coördinatieprocedure hiervoor op gang gekomen." Dit zei minister Van Aardenne (EcoHomische zaken) maandag in de openbare vergadering V^n de Vaste Kamercommissie voor Economische zaken.

f In deze commissievergadering, weiMe uren in beslag nam, was de nota reÊionaal sociaal-economisch beleid aan 4e orde. Deze nota, in februari van het vorig jaar uitgebracht door de vroegere minister Lubbers, behandelt Vele facetten van dit beleid. Zij is door het kabinet-Van Agt overgenoif>en, zij het dat er hier en daar enkele kanttekeningen bij zijn geplaatst, aldus minister Van Aardenne. Dit omdat o.m. het cijfermateriaal inmiddels is verouderd.

Spreiding

De spreiding rijksdiensten werd in diverse toespraken aangeroerd en minister Van Aardenne zegde toe, dat soepelheid bij dit beleid zal worden betracht, terwijl (goed overleg met de ambtenarenorganisaties noodzakelijk is. Vrijwilligheid bij de overplaatsing hlijft richtsnoer. Ds. Abma, die zijn collega Van Dis (SGP) verving, had erop gewezen, dat dit beleid teveel geconcentreerd was op de werkgelegenheidsproblematiek, terwijl Verbrugh (GPV) het betreurde dat het nieuwe spreidingsbeleid nog niet was uitgewerkt. De socialist Spieker drong aan op volledige uitvoering der tweede fase, welke 9500 arbeidsplaatsen omvat.

Niet eenvoudig

Minister Albeda (Sociale zaken), die destijds als voorziter van de Raad voor de Arbeidsmarkt in Zuid-Holland ermee te maken had gehad terzake van de ontwikkeling in de Haagse agglomeratie, wenste toch te stellen dat deze zaak niet zo eenvoudig ligt.

Overheidsinitiatieven

Minister Van Aardenne bestreed de opvatting van de socialist Wöltgens om in de zwakke regio's tot rechtstreekse overheidsinitiatieven te komen, ook in de traditionele marktsector. Dit zou alleen kunnen indien het particuliere initiatief het erbij liet zitten.

De bewindsman van Sociale zaken achtte de concentratie van werkloosheid in grote steden (bijvoorbeeld onder Surinamers) een sociaal probleem. Hetzelfde geldt voor ZuidLimburg, waar o.m. een grote geestelijke nood onder de jongeren heerst (drugprobleem), zoals het CDA-lid Van der Linden had gesteld..

Aardgaslanding

Van diverse zijden werd aangedrongen op spoed ten aanzien van werkgelegenheidsobjecten in Emmen, Twente, NoordrBrabant, Limburg en het Eemshavengebied. Voor dit laatste wordt in de desbetreffende adviescommissie gestudeerd op een mogelijke aardgasleiding (LNG-project) in de Eemshaven. Minister Van Aardenne zei ervan, dat dit opnieuw wordt afgewogen, doch zowel de milieuproblemen als de veiligheidsaspecten niet mogen worden verwaarloosd. Van Scherpenhuizen (VVD) vroeg zich af, waarom voorkeur aan Rotterdam zou moeten worden gegeven.

Voor de ontwikkelingsmaatschappijen zag de bewindsman wel degelijk een taak in regionaal verband, terwijl de NOM deze duidelijk heeft met betrekking tot de bevordering van innovaties.

Nationaal beleid

De minister van Economische zaken beklemtoonde dat een regionaal werkgelegenheidsbeleid niet kan slagen wanneer een nationaal gericht beleid geen succes heeft. Op het pad der decentralisatie zal echter voortgang moeten worden gemaakt. Omtrent de suggestie van ds. Abma voor regionale data-banken merkte hij op, dat dit zou leiden tot verbrokkeling van het beleid. (Zieookpag. 6)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 14 februari 1978

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Spreidingsbeleid vraagt soepelheid

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 14 februari 1978

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken