Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Beginnende van Jeruzalem

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Beginnende van Jeruzalem

5 minuten leestijd

'En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem.'

Lucas 24:47


Wanneer Christus Zijn discipelen een bevel geeft tot de verkondiging van het evangelie, is Hij wel zeer precies in wat er verkondigd moet worden en waar dit verkondigd moet worden. Zij moeten in Zijn Naam prediken, dat is: in de Naam van de gestorven en opgestane Zaligmaker proklameren, uitroepen. Dit staat voorop. Als herauten van Christus brengen zij Gods boodschap. Zij komen niet in hun eigen naam, maar in de naam van de Zaligmaker.

Verder moeten zij twee zaken prediken: bekering en vergeving der zonden. Het volk moet opgeroepen worden tot bekering. Zij moeten de eis Gods laten horen, die een iegelijk oproept om zich te bekeren van zijn boze wegen en zich te keren tot de levende God. Bekering is immers altijd van iets tot iets.

Maar dan moet ook de vergeving er bij verkondigd worden. De blijde boodschap van vergeving en zaligheid In en door Christus' bloed en offerande, moet tegelijk met de eis en oproep tot bekering worden verkondigd. Zo heeft Christus het bevolen en hieraan zijn Gods dienaren gehouden.

Bekering en vergeving of zoals wij dikwijls spreken: wet en evangelie moeten beiden gepredikt. Er is wel gezegd: Wet en evangelie zijn een siamese tweeling, men kan ze niet scheiden zonder hen beiden te doden. Want een oproep en eis van bekering, zonder de verkondiging dat, er In Christus vergeving bij God is voor de grootste der zondaren, maakt deze els tot een uitzichtloze en zinloze. Eveneens echter een verkondiging van vergeving, zonder de els van de wet en de bekering, maakt de vergeving Inhoudsloos en zonder waarde.

De verkondiging der bekering met ais uitzicht: want er Is bij God vergeving en de verkondiging der vergeving met de boodschap van onze zondige wegen en werken waarvan wij ons moeten bekeren, zie deze twee zaken horen bij elkaar.

Het Is de boodschap van de wet, die eist en schuldig verklaart, gepaard gaande met de boodschap van het evangelie dat van vergeving In Christus spreekt, die Jezus verkondigd wil hebben. Dat is Zijn opdracht en wee degene, die hier zowel wat de bekering als de vergeving aan af of toedoet.

Maar dan lezen wij waar de apostelen met die boodschap moeten beginnen. Christus voegt er bij: „beginnende van Jeruzalem". Onder alle volken moet het evangelie gepredikt, maar er moet daarmee begonnen worden In de stad Jeruzalem.

Dit is wel de laatste plaats waaraan wij gedacht zouden hebben om daar met de prediking van bekering en vergeving te beginnen. Geen volk had zo gezondigd als juist het volk van de stad Jeruzalem. Zij hadden gezondigd tegen het licht van Mozes en de profeten. De inwoners van Jeruzalem hadden de Messias verworpen en geroepen: „Weg met Dezen, laat Hem gekruisigd worden!"

En nu wil de Heere Jezus dat de discipelen daar het eerst met de prediking zouden beginnen. De inwoners van Jeruzalem moesten het eerste de boodschap van bekering en vergeving horen. Het eerste aanbod van de genade en vergeving moest aan hen gedaan worden.

Dit is onbegrijpelijk! Wij zouden verwacht hebben, dat de Heere Jezus zou zeggen: De genadetijd van Jeruzalem is voorbij; werp niet langer uw paarlen voor de zwijnen en verlaat deze stad zo spoedig mogelijk. Dit zou rechtvaardig geweest zijn. Maar Christus handelt anders. Hij geeft bevel: „Beginnende van Jeruzalem".

Waarom toch moesten de apostelen te Jeruzalem beginnen? Daar woonden de grootste zondaren. De Inwoners van Jeruzalem hadden het meest bekering en vergeving van zonden van node. Zie dan hier de oneindige barmhartigheid van God om zulken te laten verkondigen de els van de bekering en de belofte van de vergeving.

Geliefden, wat een wonder dat Jezus daar wil beginnen! In het kerkelijke Jeruzalem wonen immers ook nu de grootste zondaren. Daar wonen de verwerpers en verachters van Christus. Daar wonen zij die bekend zijn met Mozes en de profeten en met dit licht van wet en evangelie dagelijks roepen: „Weg met Dezen!" Zodra Immers de Zaligmaker Zijn hand maar uitstrekt naar onze afgoden roepen wij: „Weg met Dezen, laat Hem gekruisigd worden".

Hoevelen treden het bloed van Christus met hun voeten en trekken zich niets aan van de boodschap der wet, die hen hun vervloeking predikt, noch van de boodschap van het evangelie, die hen de genade en vergeving bekendmaakt.

En toch gaat Jezus Jeruzalem nóg niet voorbij. Hij wil dat daar gepredikt zal worden: bekering en vergeving der zonden. In zijn preek: „De Jeruzalemse zondaar gezaligd", zegt Bunyan dat dit Juist de Jeruzalemse zondaar tot bekering heeft gebracht.

Zo is het In het leven van al Gods kinderen. Zij holden door In hun blindheid en wereldiiefde, maar de Heere bemoeide zich met een Jeruzalemse zondaar. Hij kwam hen tegemoet met Zijn liefde en genade. Dit breekt het hart en doet ons voor God in het stof buigen. Dan worden wij een „Jeruzalemse zondaar" en zullen wij belijden: „noch nooit heeft iemand zoveel kwaads jegens zoveel lichts bedreven"

Maar daar wil Christus nu juist zijn heil brengen. Zulken wordt de vergeving afgekondigd van boven het roodbebloede kruis van Christus. Zij zullen het tot in alle eeuwigheid bewonderen dat Jezus begonnen is te Jeruzalem.

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 april 1978

Reformatorisch Dagblad | 30 Pagina's

Beginnende van Jeruzalem

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 april 1978

Reformatorisch Dagblad | 30 Pagina's

PDF Bekijken