Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ds. Abma: Ootmoed betaamt

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Ds. Abma: Ootmoed betaamt

Zestig jaar SGP

5 minuten leestijd

MIDDELBURG — In Deuteronomium richt Mozes zich tot het volk met de woorden: En gij zult gedenken aan al de weg die u de Heere Uw God deze 40 jaren in de woestijn geleid heeft, opdat gij u verootmoedige om u te verzoeken om te weten wat in uw hart was of gij zijn geboden zoudt houden of niet.

Met deze woorden als uitgangspunt hield ds. H. G. Abma gisteravond in Middelburg een herdenkingsrede ter gelegenheid van het feit dat 24 april 1918 in Middelburg de SGP werd opgericht. De SGP-voorzitter legde in zijn rede de nadruk op de betamelijke ootmoed, die in ons hart dient te zijn bij het gedenken van de weg, die de partij door de woestijn gegaan is. Er is heel wat veranderd in de 60 jaren van het bestaan van de SGP. Ds. Abma wees er op dat de woestijn de woonplaats is der duivelen.

Zo maken in de huidige wereld de demonische krachten zich sterk. In de woestijn trokken vaak benden rond, zo ook in de huidige steenwoestijn (het stedelijke gebied), waar allerlei terroristische benden rond gaan.

Het noemen van de namen van de 17 vrienden die op 24 april 1918 in Middelburg bijeen waren, roept heel wat weemoed op. Weemoed ook over de eerste jaren, de eerste liefde; nadien zijn er zoveel teleurstellingen en moeilijkheden geweest. Weemoed ook daar alles voorbij gaat, het zou rijk zijn en een onverdiende gunst als er van die 60 jaar nog iets was overgebleven als een handvol koren. Het gaat echter nog meer om ootmoed, waarin wat van die weemoed is ingesloten. Ootmoed, dat de Heere onze getuigenis wilde gebruiken. Wie zijn wij dat wij dit mochten doen. Bij de ootmoed moet de hoogmoed worden uitgesloten, waar ieder zo snel aan bloot staat.

Aan de ootmoed verbond ds. Abma ook goede moed, men vraagt weleens ontmoedigd waarom steeds op te komen voor een beginsel dat zo weinig weerklank vindt. Het antwoord dat ds. Abma hierop wil geven is: We ontlenen de moed niet aan het resultaat, het succes, maar aan de zaak zelf, aan het uitgangspunt, het Woord van God. In de woestijn is de belofte dat ze zal bloeien als een roos, daarom heeft het beginsel dat we voorstaan de toekomst tot in eeuwigheid. Maar het zal rijk zijn als de partij in de woestijn van deze wereld een oase mag zijn.

De oud-voorzitter van de Middelburgse kiesvereniging, de heer A. J. Schot, wees erop dat het door ds. G. H. Kersten uitgedragen beginsel bij velen aansloeg. Velen werden wakker geschud na te veel de wereld aan zichzelf te hebben overgegeven. Aansluiting bij de rechtse partijen was voor de SGP niet mogelijk daar dr. A. Kuyper niet trouw was gebleven aan zijn op 14 mei 1891 in de Standaard geschreven verklaring dat samensmelting met de Roomse landgenoten verraad betekende aan de beginselen. Het is onder andere deze strijd tegen Rome en de revolutie die de SGP voerde. De heer Schot herinnerde aan de nacht van Kerstend 1 november 1925). De hoop, vele ogen te openen, ging helaas niet in vervulling.

Uitvoerig wees de heer Schot op de bede in de troonrede en het ambtsgebed. Hij herinnerde eraan dat in de Middelburgse raad tweemaal een gebed was uitgesproken door de toenmalige burgemeester. Eerst op 14 mei 1940, toen de nood door de oorlog ten top steeg en later, op 17 mei 1941, bij het besluit om het stadhuis te herbouwen. De heer Schot zag het als een voorrecht dat in de Zeeuwse staten elke zitting met het uitspreken van het ambtsgebed werd geopend! Spreker wenste dat de ere Gods en het welzijn van ons volk het oogmerk van de partij en haar leden mocht zijn opdat er een goed getuigenis naar buiten moge uitgaan.

Een van de oprichters van de SGP was ook in de Middelburgse Zuiderkerk aanwezig, nl. ds. R. Kok van Nijkerk, in 1918 predikant te Aagtekerke. Hij ging in op de vraag wat de aanleiding was om tot een politieke partij te komen. Het bleken de zaken te zijn die vooral betrekking hadden op de kinderen. Doordat vele onderwijzers van die dagen uitgingen van een veronderstelde wedergeboorte, was het voor vele ouders moeilijk hun kinderen naar hen toe te sturen. Daarom kwam men tot het stichten van eigen scholen zoals in Borsele, 's Gravenpolder en Aagtekerke. Ook de vaccinatiedwang was iets dat ds. Kersten en velen met hem erg bedroefde. Vanuit het belang van de kinderen kwam men in conflict met de anti's en zo tot het stichten van een eigen partij. Dat de scholen bij de oprichting van de SGP een grote rol speelden, illustreerde ds. Kok aan de hand van de eerste nummers van de Banier.

In zijn openingswoord ging ds. J. van Vliet van Aagtekerke in op de naam van de SGP. Het Gereformeerde beginsel komt uit in de Gereformeerde vroomheid. Deze vroomheid wordt door vier grondtrekken aangewezen, nl. het erkennen van Gods macht, Gods wet, Gods rijk en Gods eer. Op deze herdenking betaamt ons de diepe ootmoed die ook blijkt uit diepe verbondenheid. De beginselen zijn dezelfde gebleven want Gods Woord verandert niet, maar Gods trouw ook niet.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 25 april 1978

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Ds. Abma: Ootmoed betaamt

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 25 april 1978

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken