Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Plaatselijke partijen zullen verdwijnen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Plaatselijke partijen zullen verdwijnen

Regio rond Zwolle

7 minuten leestijd

OLDEBROEK — Naar het zich laat aanzien zullen zich in het GelderseOldebroek bij de raadsverkiezingen geen opzienbarende verschuivingenvoordoen. Wel valt een verdergaande concentratie te constateren, terwijl deplaatselijke groeperingen vrijwel geheel verdwenen zijn.

Oldebroek

In de huidige raad van Oldebroek zijn nog drie plaatselijke lijsten aanwezig: Algemeen Belang (1), de Gereformeerde Kiezers (namens wie de heer J. P. M. Rietkerk in de raad zit) en de Interkerkelijke Rechtse Groepering, ook wel de lijst-Lokhorst. De heer K. Lokhorst zit ook alleen in de raad.

Op 31 mei gaan de heer Rietkerk en de heer Lokhorst samen in de Reformatorische Politieke Federatie. De heer Rietkerk, voorheen al lijsttrekker van de RPF bij de Tweede-kamerverkiezingen èn bij de statenverkiezingen, staat ook nu bovenaan de lijst. De heer Lokhorst is afkomstig uit de CCP (Combinatie Christelijke Partijen). Enige jaren geleden is hij buiten spel gezet naar aanleiding van een meningsverschil over de toenmalige grenswijziging van de kern Oosterwolde. Bij de vorige verkiezingen gelukte het hem net met een eigen lijst in de raad te komen. Verwacht wordt dat de RPF nu wel één of twee zetels zal behalen in Oldebroek. Voor al de heer Rietkerk geniet een grote bekendheid.

Andere nu in de raad vertegenwoordigde partijen zijn de SGP (4), de PvdA (4), het CDA (5) en de VVD (1). Alle doen weer mee aan de verkiezingen, terwijl daarnaast de lijst Algemeen Belang is gehandhaafd. Als zevende partij probeert ook het GPV een zetel in de wacht te slepen. De kansen van deze partij worden evenwel niet hoog aangeslagen.

Het CDA treedt al sinds januari dit jaar onder die naam op. Voorheen was er in Oldebroek. sprake van de Combinatie Christelijke Partijen. Voor het eerst is nu op de lijst een plaatsje ingeruimd voor de Rooms Katholieken, die in Oldebroek in beperkte mate wonen.

De grote partijen in Oldebroek zullen waarschijnlijk niet veel wijzigingen ondergaan. Vorige maal hebben de PvdA en de CCP geloot om de vijfde zetel, die toen aan de laatste werd toegewezen. Misschien zal het effect van de statenverkiezingen nu voor beide partijen toch wat winst opleveren.

Verjonging

De SGP krijgt het niet gemakkelijk om haar vierde zetel te behouden. Al in 1974 was dit een restzetel. Het is de vraag wat de veranderingen op de SGP-lijst voor resultaat opleveren. De SGP in Oldebroek heeft haar lijst namelijk drastisch gewijzigd. Drie van de vier zittende raadsleden keren zeker niet terug. Nummer 1, 2 en 3 zijn ,,nieuwe" gezichten. Lijsttrekker is nu de heer G. Polinder. Bij deze verjonging is alleen het zittende raadslid de heer Spijkerboer gehandhaafd. Hij staat op de vierde plaats.

Elburg

Bij de verkiezingen in de gemeente Elburg doen vier partijen een beroep op de „reformatorische" kiezer. Zowel de SGP als het GPV en de RPF hebben een lijst ingediend. Daarnaast is ook de plaatselijke groepering Algemeen Belang qua geaardheid onder te brengen in de reformatorische hoek.

Algemeen Belang heeft nu één zetel in de raad van Elburg. Lijsttrekker bij de komende verkiezingen is opnieuw de bijzonder populaire H. van Deutekom. Het is een bekend feit dat de heer Van Deutekom ook wel SGP-stemmen trekt. Ook vele potentiële RPF- aanhangers hebben altijd op hem gestemd. Toch doet de RPF, onder aanvoering van de heer H. E. de Boer, plaatselijk een gooi na&r een raadszetel. Het ziet er dan ook naar uit dat bij deze partijen enigszins een stemmenversnippering zal plaatsvinden, waarbij de Algemeen Belanglijst het voordeel geniet dat zij is ingeburgerd bij de bevolking. Het valt moeilijk te voorspellen hoe deze twee partijen straks uit de bus zullen komen. Makkelijker voorspelbaar zijn de kansen van het GPV. Gezien de achteruitgang van de laatste tijd zit er zeer zeker geen zetel in. Het GPV is ook in de huidige raad niet vertegenwoordigd.

De SGP tenslotte bezit momenteel vier raadszetels. Bij de vorige verkiezingen behaalde deze partij op vijftig stemmen na een vijfde zetel. Deze werd toen aan de AR/CH toegewezen. Of men nu een vijfde zetel zal behalen is nog de vraag. Procentueel is de SGP iets teruggelopen, terwijl het CDA stemmenwinst heeft geboekt. Te verwachten valt wel dat de SGP haar huidige raadszetels zal behouden. Lijsttrekker is opnieuw de heer J. C. Bezemer.

Behalve de partijen Algemeen Belang en de SGP zijn momenteel ook de AR (2), CH (3), VVD (3), PvdA (3) en Gemeente Belang (i) in de raad vertegenwoordigd. Ook in Elburg zijn de AR en de CH straks verleden tijd. Het nieuwe CDA zal naar alle waarschijnlijkheid de grootste partij worden.

„Legerimport"

De partij Gemeentebelang komt niet meer terug. Deze groep was een overblijfsel van de vroegere samenvoeging van Elburg en Doornspijk. De leden van deze partij, wiens aanhang bestond uit VVD'ers en linkse CHU'ers, is voor het grootste deel overgegaan naar de VVD. De VVD is een partij die de laatste jaren door de ,,legerimport" ('t Harde) sterk is gegroeid. Of dat alles voldoende is voor een vierde zetel is nog de vraag.

Zaken die bij de verkiezingen een rol kunnen spelen in Elburg zijn onder meer het instructiebad en een bejaardencentrum. Hoewel iedereen het eens is over de noodzakelijkheid van een instructiebad lopen de meningen uiteen als het gaat over de plaats waar een dergelijk bad moet komen; in 't Harde waar al een zwembad is of in Elburg. Ook een eventuele openstelling op zondag speelt hierbij een rol.

Staphorst

Het ziet ernaar uit dat de verkiezingen in Staphorst vrij onopvallend voorbij zullen gaan. Op dit moment tekenen zich nauwe bepaalde verschuivingen af. Dezelfde partijen die ook nu in de raad zijn vertegenwoordigd doen op 31 mei weer mee, iets wat eigenlijk bijna uniek kan worden genoemd, omdat op vrijwel alle andere plaatsen in ons land wel één of meer partijen afvallen of nieuwe meedoen. De raad is als volgt samengesteld: SGP (5), Kiezers op Gereformeerde Grondslag (1), GPV (1), AR/CH (3), Boerenpartij (1), Gemeente Belang (2) en PvdA (2). Enige verandering op de lijsten ten aanzien van de vorige verkiezingen is dat de AR en de CH nu als CDA optreden. Mogelijk zal het landelijke effect deze partij wat winst opleveren.

Boerenpartij

Lijsttrekker van de SGP is de huidige wethouder H. Krol.

Opvallend is wel dat de Boerenpartij onder de oude naam mee blijft doen. Nummer één is als vanouds de heer Ubak. Hij weet. zich gesteund door een groep kiezers, afkomstig uit de gereformeerde gezindte. Overigens is de samenwerking tussen de Boerenpartij, de SGP en de Kiezers op Gereformeerde Grondslag (KOGG) in de raad hartelijk. Samen bezitten deze drie partijen met het GPV de meerderheid.

De RPF doet in Staphorst niet mee. Haar kiezers vinden onderdak bij de KOGG. Bij de statenverkiezingen heeft het meedoen' van de RPF in Staphorst het GPV niet veel stemmen gekost. De achterban van deze partij is een vaste kern, afkomstig uit de Vrijgemaakte Kerk binnen verband.

De PvdA en de groep Gemeente Belangen weten zich gesteund door een deel van de zogenaamde ,,import". Gemeente Belang, een soort plaatselijke VVD, heeft daarnaast nog wel wat aanhang in de kern IJhorst.

Zwolle

De raad van Zwolle wordt uitgebreid van 35 naar 37 zetels, omdat deze Overijsselse groeistad de 80.000 inwoners heeft overschreden. Toch heeft men voor elke zetel nog zo'n 12 a 1300 stemmen nodig. Omdat de RPF meedoet in Zwolle heeft de SGP haar achterban hard nodig om haar ene zetel te handhaven. Bij de vorige raadsverkiezingen was er sprake van een combinatie van de SGP met een groep Vrijgemaakt Gereformeerden buiten verband. De lijst heette toen SGP-kiesvereniging Groen van Prinsterer, iets wat resulteerde in ruim een zetel. Daarvoor behaalde de SGP een restzetel. Lijsttrekker van de SGP is het huidige raadslid de heer J. Akze.

Op basis van de statenverkiezingen behaalt de RPF in Zwolle geen zetel. Met dezelfde cijfers als richtlijn komt ook de zetel van het GPV enigszins op de wip. De opkomst zal hierbij een grote rol spelen.

De huidige raad bestaat verder uit de PvdA (12), CDA (11), VVD (7), PPR (1) en de Onafhankelijk Socialistische Fractie (2). Deze laatste partij heeft zich tijdens deze periode afgescheiden van de PSP en is plaatselijk bepaald. Bij de komende verkiezingen doet ook de „gewone" PSP mee, gecombineerd met de PPR. Nieuwe partijen die op het stembiljet voorkomen zijn de Partij ter Bevordering van Betere Volkshuisvesting en D'66. Van de laatste wordt wel verwacht dat zij enige zetels in de wacht zal slepen. Verder lijkt het erop dat zowel de PvdA als het CDA winst zullen behalen, terwijl voor de VVD een lichte teruggang valt te verwachten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 26 april 1978

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Plaatselijke partijen zullen verdwijnen

Bekijk de hele uitgave van woensdag 26 april 1978

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken