Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Links kan meerderheid verliezen in Delft

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Links kan meerderheid verliezen in Delft

Westland e.o

8 minuten leestijd

Als bij de a.s. gemeenteraadsverkiezingen in Delft de ruim tweeënzestigduizend kiesgerechtigden zich gedragen als bij de statenverkiezingen zal men van links niet meer op een meerderheid kunnen bogen. De PvdA met veertien zetels de PPR met drie en de CPN met twee en de PSP met een zetel hebben samen een comfortabele machtspositie. Van de zeventien overige zetels worden er door het CDA elf en door de VVD zes ingenomen.

Delft

Als de uitslag van de statenverkiezingen zou gelden voor de gemeenteraad zou de PvdA weliswaar een zetel winst boeken. De PPR echter verliest twee zetels, de CPN één en de PSP komt niet meer terug. Het CDA zou een zetel verliezen, terwijl de VVD gelijk blijft met zes zetels.

Door de terugkeer van D'66 met drie zetels en de SGP met een zetel komen de verhoudingen geheel anders te liggen. Versterkt met de SGP zouden ,,links" en „rechts" beide zeventien zetels bemachtigen. D'66 met zijn drie zetels kan als „Middenblok" de dienst uit gaan maken.

De lijsttrekster van het CDA, mevrouw M. A. Th. van Winden-Post, vindt dat de vergelijking met de statenverkiezingen voor haar partij niet opgaat. Gemeenteraadsverkiezingen hebben in de loop der jaren altijd zo'n drie procent meer opgeleverd dan die voor de staten, zegt zij en hoopt zelfs op twaalf zetels voor de komende vier jaar. Zij verheelt niet dat een SGP zetel als steuntje in de rug niet valt te versmaden. Na een onderbreking van vier jaar (de eerste in de Delftse geschiedenis) zou de SGP weer een rol gaan spelen in de raadsvergaderingen. SGP, GPV en RPF hebben elkaar gevonden en komen met een gezamenlijke lijst uit. Lijsttrekker is de SGPer de heer A. J. Kunz twee is de heer C D. Goudappel (GPV) en drie is de heer C. A. Mensinga (RPF).

De heer Kunz is ereburger van Delft, hij heeft zesenveertig jaar een functie bij de gemeente vervult. Met een eventueel aanvaarden van het raadslidmaatschap volgt hij het voetspoor van zijn vader die in het verleden eveneens de SGP belangen heeft behartigd in de Delftse gemeenteraad.

's-Gravenzande

Er zal weinig veranderd zijn als na de a.s. gemeenteraadsverkiezingen de 's-Gravenzanders „uitgeteld" zijn. Opgeteld zijn er zeventien zetels te verdelen waarbij de PvdA een zetel van D'66 zal „afnemen". PvdA wordt dan een viermansfractie (was drie), CDA houdt er zeven, de VVD vier, D'66 gaat van twee naar één en de SGP behoudt haar ene zetel.

Deze ,,voorspellingen", die gebaseerd zijn op de afgelopen statenverkiezingen, schijnen dus weinig interessante verschuivingen in te houden. Interessanter voor de tuinders is wellicht de aanstelling van een derde wethouder. Door overbelasting van de beide andere - parttime - wethouders zou een herverdeling van de portefeuilles noodzakelijk zijn. De tuinbouwers zouden gaarne de lijsttrekker van de VVD, de tuinder P. Vijverberg, op deze post gesteld zien. Hij kan, vinden zij, als geen andere hun belangen behartigen.

De Christelijke Politieke Groepering gaat deze keer voor het eerst als CDA de verkiezingen in. Misschien dat deze daardoor wat stemmen aan de SGP zal verliezen. Het zal echter niet voldoende zijn voor een tweede zetel van de SGP. Vier jaar geleden kwam zij slechts één stem tekort voor een tweede zetel. De SGP met een eigen lijst de verkiezingen in, samenwerking met de RPF is afgewezen. Lijsttrekker is de heer C. A. van 't Hof die ondanks de gestage groei van de bevolking voor de SGP geen zetelwinst verwacht. De kiesdeler wordt groter maar het aantal stemmen blijft constant.

Schiedam

Uiterst links is in Schiedam op zijn retour en als de a.s. gemeenteraadsverkiezingen gerelateerd mogen worden aan de statenverkiezingen dan komen de CPN (twee zetels) en de PPR (één zetel) de komende vier jaar niet meer aan bod. Ook het CDA moet twee plaatsen afstaan en dé VVD één. De PvdA schijnt het goed te doen voor veel Schiedammers. Althans gezien het stemgedrag bij de statenverkiezingen zullen zij de a.s. ,,regeerperiode" twintig stoelen in plaats van de huidige zestien gaan bezetten. D'66 doet in Schiedam voor het eerst mee met twee zetels. De SGP zal naar verwachting de vier jaar geleden verloren zetel niet herwinnen. Door het teruglopend aantal inwoners werd toen het aantal zetels van zevenendertig naar vijfendertig teruggebracht. De heer L. H. Knipscheer is lijsttrekker voor de SGP. Hij verklaarde geen toenadering te zoeken tot de RPF en het GPV, de kiesvereniging wil onverkort van het eigen beginsel blijven uitgaan. Zij vinden het eigen geluid belangrijker. ,,Wij zoeken niet net als Israel steun bij Egypte".

Het CDA gelooft niet in voorspellingen dat zij van hun elf zetels er twee zouden verliezen. Lijsttrekker mevrouw M. A. C. Taverne lacht er om en herinnert aan de verkiezingen van vier jaar terug. Ook toen zouden zij van elf naar negen terugvallen. Zij erkent dat het CDA toen gunstig ,,zat" door de actie Lansbergen. Als Kethelse agrariër en voorkomend op de lijst van het CDA werd toen aangedrongen een voorkeursstem op hem uit te brengen. Zodoende konden de Kethelse belangen enigszins veiliggesteld worden in de Schiedamse raad. De lijst Verwaaien is een nieuwkomer in de Schiedamse politiek. Deze groepering bestaat uit jongelui die in een aantal gekraakte panden woont in de Schiedamse binnenstad.

Monster

Zonder meer vergelijkbaar met de statenverkiezingen zijn de gemeenteraadsverkiezingen nooit en in Monster maakt een partij als Gemeentebelangen de uitslag van de staten voor een voorspelling welhaast onbruikbaar. De SGP met een constant aantal kiezers zal waarschijnlijk haar twee zetels behouden al zal het voor de tweede „met de hakken over de sloot zijn". De heer A. Vliet is lijsttrekker die op aandringen van velen ook van andere parijen zich weer verkiesbaar heeft gesteld. Er is geen lijstverbinding met het GPV aangegaan en er is van die kant ook geen toenadering gezocht. Het GPV zal met de ongeveer honderdveertig stemmen geen zetel veroveren. De kiesdeler schommelt rond de vijfhonderdtachtig. De SGP adviseert de RPF-leden op de SGP te stemmen.

Het CDA dat vier jaar geleden onder deze noemer voor het eerst de verkiezingen inging is toen drie zetels kwijtgeraakt en viel van negen naar zes zetels. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat er dit jaar een of twee zetels teruggewonnen zullen worden. Gemeentebelangen zal ten koste van de VVD en de PvdA zijn vier zetels behouden verwacht men algemeen. Dat komt door het zgn „Rem-effect". Lijsttrekker van gemeentebelangen is de heer Rem Keizer. Een populair persoon onder alle gezindten. De uit de BP ontstane partij Gemeentebelangen gaat voor de vierde keer onder deze naam de verkiezingen in en heeft een constant aantal aanhangers. Wethouder C. van der Kruk wordt dit jaar vijfenzestig en gaat de politiek verlaten. Deze van oorsprong AR-man heeft er dan vijfentwintig jaar „opzitten". Of dit verlies van invloed zal zijn op het stemgedrag zal blijken en moet worden afgewacht. CDA lijsttrekster is mevrouw M. P. van de Klugt.

Vlaardingen
 

Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zijn in Vlaardingen acht lijsten ingediend. De kiezer heeft dan ook de keus uit 5 zelfstandige parijen namelijk PvdA, VVD, D'66, PPR, en CPN en 3 combinaties van partijen te weten het CDA, voorheen KVP en PCG (AR - CHU), de SGP - GPV RPF; met als nieuwkomer de RPF, de lijstverbinding van Socialistische Partij met de PSP.

Op grond van de uitslagen van de landelijke en provinciale verkiezingen, wordt verwacht dat, de nieuwe Vlaardingse gemeenteraad zal bestaan uit de raadsleden van PvdA, VVD, CDA, D'66 en SGP GPV- RPF.

Dit betekent dat de thans zittende 2 PPR - leden worden vervahgen door D'66. Hoewel dus de ,,ingrediënten" bekend zijn zal de komende gemeenteraadsverkiezing de afzonderlijke ,,hoeveelheden" bepalen. Het zal dan ook van de kiezers afhangen of zij wederom een links programcollege willen. Dit college kwam 4 jaar geleden tot stand doordat links een meerderheid had van slechts 1 zetel.

De eerste vier kandidaten van de SGP-GPV-RPF-lijst zijn: 1. M. W. Lensvelt (SGP), 2. H. v. d. Meer (GPV), 3. JM. H. Rozendaal (SGP), 4. C. A. E. de Jonge (RPF). De heer Lensvelt vertelde, dat tot samenwerking is besloten om verlies van stemmen te voorkomen. De SGP heeft thans ongeveer V/l zetel en het GPV + RPF een halve zetel. De SGP had dus de keus of met een eigen lijst uitkomen en dan 1 zetel halen en al de reststemmen naar de grootste partij: de PvdA, óf samen met GPV en RPF minimaal 2 zetels. Bij deze lijstverbinding is tevens de afspraak gemaakt dat de eigen identiteit van elk der partijen gewaarborgd blijft.

Zoals in de meeste gemeenten het geval is komen ARP, CHU en KVP op één lijst uit. Nu waren de ARP en CHU al onder de naam PCG verenigd. De KVP kwam tot nu toe -zelfstandig uit. Volgens Lensvelt heeft de bundeling positieve gevolgen voor de „SGP-GPV-RPF". Reeds bij de landelijke verkiezingen werden de gevolgen zichtbaar. De SGP had toen honderden stemmen winst, met name vanuit de Herv. Geref. Bond. (voorheen AR-CHU stemmers). Bij de ,,SGP-GPV-RPF" verwacht men, dat deze tendens zich zal voortzetten. Lensvelt vraagt zich af hoe iemand, die de leer der Reformatie aanhangt op het CDA kan stemmen, (dus op een federatie met RK).

De „SGP-GPV-RPF" zal uit oogpunt van het rentmeesterschap pleiten voor een goed milieu in het Rijnmondgebied. Een einde zal moeten komen aan de bijzonder hoge subsidies aan gezagondermijnde instellingen zoals het JAC
en OJC. Daartegenover zal, in het kader van het welzijnsbeleid, openbaar vervoer beschikbaar moeten komen voor de honderden bejaarden in de centra
Drieënhuysen en Uitzicht.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 29 april 1978

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

Links kan meerderheid verliezen in Delft

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 29 april 1978

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken