Bekijk het origineel

Van der Stee wil vissers helpen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Van der Stee wil vissers helpen

Haringreders dreigen moed te verliezen

4 minuten leestijd

BERGEN (NH) — De eerste voorstellen om voor de tong- en scholvissers de door lange vangstquota veroorzaakte moeilijkheden te verlichten liggen bij minister Van der Stee op tafel. De minister wil echter ook nog bezien wat er voor de haringvisserij kan worden gedaan.

Ir. Th. Tienstra, directeur der Visserijen bij het ministerie van landbouw en visserij, vertelde dit vrijdag op de visserijdagen in de V»Ikshogeschool te Bergen (NH). Tenstra acht het niet onmogelijk dtt de tong- en scholquota, dit jaar dmstisch verlaagd, volgend jaar wter wat omhoog zullen gaan. Voor haring, waarop momenteel in de Ntordzee helemaal niet gevist mag werden, zouden de vangstmogelijkheten dit jaar nog weleens verder veminderd kunnen worden, terwijl VOO- 1979 geen verhoging van de quota te verwachten valt.

Rigelingen om de gevolgen daarvan op b vangen kan Nederland, zolang er gen meer definitieve EEG-regeling ' is, slichts vooreen jaar treffen.

Tong en schol

De minister is, wat tong en schol betret, bereid te praten over een verdere anering van de vloot. Ir. Tienstra btwijfelt echter of veel tong- en scholvssers daarvoor in aanmerking willen komen. De opmerking in een door d Federatie van visserijverenigingenrondgedeeld geschrift, dat de NederLndse kottervissers voor de verscherpt controle op de vangstbeperking mt de rug tegen de muur staan, antwoodde hij dat dit toch wel een erg zache muur moet zijn: volgens recente ci;ers van het Landbouweconomisch iistituut is het de visserij namelijk il 1977 aanzienlijk beter gegaan darin 1976.

Haring

De hariigvisserij, vertelde ir. Tienstra, krijg de vaste kosten er niet uit, ook niet is ze het door de quotering veroorzaaite haringvangstverlies probeert goedte maken met makreel, kabeljauw enblauwe wijting. Men viste slechts vor de variabele kosten In overleg meihet bedrijfsleven wil men nu ten deprtemente nagaan, in hoeverre men (s moeilijkheden kan helpen verlichbn door de overbruggingsijsiedietregelng te doen herleven.

Tot voorztter N. Parlevliet van de Redersverenifing van de Nederlandse zeevisserij, de de vrees uitsprak dat de haringredrs de moed zullen verliezen, zei ir. Tenstra: als de reders er mee ophoudei dan houden de bemanningen er ook nee op.

VAN DER STEE ...hulp aan vissers...

Het ,,recruitment , de hoeveelheid vis die over enige jaren nog kan worden gevist, is mogelijk de afgelopen jaren voor haring te hoog, voor tong en schol te laag geschat, vertelde ir. Tienstra.

Niet tussentijds

Hij zag echter niets in de opvatting van de door mr. L. Nouwen uit Rotterdam en de heer K. Hoekstra uit Urk geleide Federatie van visserijverenigingen, dat de tong en scholquota nog dit jaar verlaagd moeten worden. De Federatie wil dit als voorwaarde voor verdere Nederlandse medewerking aan handhaving van de door acht van de negen EEü-landen afgesproken quota. Ir. Tienstra stelde zich echter op het standpunt dat quota aan het eind van een jaar moeten worden vastgesteld voor het daaropvolgende jaar, en dat men er niet tussentijds mee moet gaan manoeuvreren.

Tienstra sprak ook de uitspraak van de federatie tegen, dat Nederland met zijn sinds kort verscherpte controle - het enige EEG-land is dat zich in de praktijk aan de quotering houdt. Het is niet waar dat vissers van andere landen maar raak mogen vissen, aldus Tienstra. Hij waarschuwde dat er binnen de EEG behalve over quota ook gesproken wordt over het verdelen van de aangroei van visstapels, die als gevolg van de quoteringsmaatregelen verwacht mag worden. Zou men nu maar raak gaan vissen, dan zal men wat die aangroei betreft zijn eerstgeboorterecht verkopen voor een schotel linzen.

Niet „vrijwillig**

In een vrijwillige beperking van het aantal visdagen, waar de federatie voor pleitte, zag ir. Tienstra ook weinig. Zo'n beperking zou alleen maar door de overheid kunnen worden afgedwongen. 59

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 6 mei 1978

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

Van der Stee wil vissers helpen

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 6 mei 1978

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken