Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

SGP is „gast

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

SGP is „gast" bij CDA in Alphen

Plassengebied

7 minuten leestijd

ALPHEN AAN DEN RIJN — De gemeenteraadsverkiezingen 1978 staan in Alphen in het (landelijke) teken van een verdergaande concentratie en verdwijnen van de kleinere partijen. Ook de SGP draagt hier haar steentje aan bij. In de komende raadsperiode zal zij, met behoud van eigen identiteit, onder de „CDA-vlag" varen.

Van de bestaande zes partijen zullen er naar alle waarschijnlijkheid maar vier terugkeren. In de huidige raad van Alphen is de Protestants Christelijke Combinatie (ARP + CHU + SGP) met 10 zetels vertegenwoordigd, de PvdA met 5, de VVD met 5, KVP 3, Progressieve Combinatie Alphen (D'66 + PPR + PSP) 3 en Gemeentebelangen 1. Bij de komende verkiezingen gaan maar liefst vier partijen op in het CDA, de bekende drie AR, CH en KVP en als ,,unicum" in den lande de SGP.
 
Sinds 1949 is het traditie dat de SGP een „gastplaats" heeft op de AR^Iijst, de laatste jaren op de PCC-lijst. Door reststemmen is men al die jaren in het zadel kunnen blijven zitten, met behoud van eigen identiteit door eigen propaganda, eigen algemene beschouwingen enz.
 
Reeds tijdens de beschouwingen op de begroting, eind 1977, heeft de SGP gemeend al toe te moeten zeggen weer ,,gast" te zullen zijn. Echter nu op de toekomstige CDA-lijst no 4, in de persoon van de heer J. van der Lee jr.
 
Interessant is het te weten dat volgens de laatst gehouden Statenverkiezingen een gecombineerde SGP/RPF/GPV-lijst 100 procent kans van slagen heeft. Een RPFen GPV-kiesvereniging zijn echter begin 1978 pas opgericht. Dit was de SGP niet bekend, nog minder de wil van deze mensen om lijstbinding met de SGP aan te gaan. Al met al, een van GPV-, RPFmaar ook van SGP-zijde betreurde gang van zaken. Dat het GPV (voor de eerste keer toch met een eigen lijst uitkomt, is volgens de uitslag van de Statenverkiezingen zinloos. Het CDA mag blij zijn als zij aan 13 zetels komt.
 
Bijzonderheid in Alphen is overigens dat de raad uitgebreid wordt van 27 naar '29 zetels, dit omdat men de 45.000 inwoners gepasseerd is. De grote hoeveelheid „linkse import" zal ongetwijfeld de PvdA ten goede komen. Daar men bij de vorige raadsverkiezingen haast een restzetel had en Gemeentebelangen opgaat, in de PvdA, zal men minstens op 2 extra zetels kunnen rekenen. Wellicht pikt de Progressieve Combinatie Alphen naast de VVD ook een graantje mee. Dit kon wel eens een kwestie worden van reststemmen. De CPN probeert voor de tweede keer in de geschiedenis een raadszetel te bemachtigen. Gezien haar geringe aanhang zal dit echter tevergeefs zijn. Van de huidige raadsleden heeft de heer C. J. Winninghof, vroegere KVP-lijsttrekker, zich voor de komende raadsperiode teruggetrokken. Lijsttrekker voor het CDA in de gemeente is wethouder J. J. Goedhardt, voor de PvdA J. H. van der Vlies en voor de VVD wethouder J. W. Haanstra.

Bodegraven

In de aflopende raadsperiode heeft het heel wat gerommeld in politiek Bodegraven. Gingen 4 jaar geleden PvdA, PPR, D'66 en PSP onder de naam ,,De progressieve vier" gezamenlijk de verkiezingen in, op het ogenblik is er van de PSP niets meer over en behoeft de PPR niet meer op een zetel te rekenen. Anderhalfjaar geleden spatte men -door interne moeilijkbeden uit elkaar. Wie schetst overigens de verbazing van de toekomstige CDA-fractievoorzitter H. A. van Dam en de zijnen, toen men CHUraadslid C. H. Moen benaderde voor een plaats op de CDA-lijst. Op dat ogenblik bleek dat de heer Moen al nummer 4 op de PvdAlijst stond. Als klap op de vuurpijl zal wethouder (CHU) W. Jongeneel door druk van de (CDA-)achterban niet meer ten tonele verschijnen. Dit is niet vreemd als men weet dat de CHU-fractie al jaren kleiner is dan de ARP, welke laatste partij naast de zittende PvdA-wethouder J. Martens geen wethouderszetel heeft.
 
In de huidige situatie hebben 7 partijen zitting in de raad. De ARP is met 4 zetels vertegenwoordigd, de CHU met 3 zetels, de VVD 3 zetels, de PvdA 3, KVP 2, SGP 1 en de PPR 1 zetel.
 
Voor de christelijke partijen staan waarschijnlijk weinig veranderingen te wachten Wel kan men zich de vraag stellen of het CDA (AR, CH, KVP) 9 zetels zal krijgen. Wellicht heeft de „rood" geworden CHU-man Moen een negatieve nasleep veroorzaakt. D'66 komt dit keer met een eigen lijst uit. Lijsttrekker is de heer R. Stoutjesdijk. Volgens de uitslag van de Statenverkiezingen heeft hij een redelijke kans een zetel te bemachtigen. De PPR (lijsttrekker J. P. C. Meijers) maakt echter weinig kans.
 
Van de PvdA valt niet veel te voorspellen. De vraag is: wat doen de vroegere PSP- en PPR-stemmers en hoeveel stemmers brengt de heer Moen mee? Persoonlijke betrekkingen op de raadsleden zijn nooit te peilen, zeer zeker niet na een rommelende periode. Lijsttrekker van de PvdA is wethouder Martens. De VVD (lijsttrekker mevr. H. M. Bilderbeek-Veendorp) zal waarschijnlijk geen verandering ondergaan. De SGP behoeft zich geen zorgen te maken dat zij haar zetel zal verliezen. Met wat hulp van RPF- en GPVstemmers (beide zijn niet georganiseerd in Bodegraven) blijft zij wel in het zadel zitten.

Driebruggen

Er vallen weinig zakelijke argumenten aan te dragen om een enigszins juist toekomstbeeld te geven voor de gemeente Driebruggen na de raadsverkiezingen. Dit niet het minst omdat persoonlijke kwesties een belangrijke rol bij de verkiezingen zllen speltn. Zo is het vrijwel algemeen bekend dat een deel van het college erg zwak is in hun optreden. In hoeverre deze mensen toch een zekere goodwil hebben bij de plaatselijke bevolking, valt uiteraard niet te peilen. De huidige raad bestaat uit zeven partijen, de AR met 3 zetels, de CHU met 2 zetels, de KVP 1 zetel, SGP 2, VVD 1, PPD 1 (Progressieve Partij Driebruggen) en Algemeen Belang Driebruggen 1 zetel.
 
Ook in Driebruggen zal het CDA (AR, CHU, KVP) voor de eerste keer meedoen aan de verkiezingen. Gezien het constante aantal inwoners van Driebruggen en genoemde „college-kwestie", zal het wellicht niet eenvoudig zijn om 6 zetels te behouden.
 
Het Algemeen Belang Driebruggen dankt haar bestaan aan een aantal stemmers uit de kern Hakendorp. Lijsttrekker is nu echter de niet-Hekendorper H. Oudshoorn. Aangezien er tevens sprake was van een restzetel, is het vrijwel zeker dat genoemde partij verdwijnt. Redenen voor SGP-lijsttrekker T. G. Metselaar een stille hoop op een derde zetel. Wordt deze hoop werkelijkheid, dan is er een reële kans op een wethouderspost voor de SGP. Wellicht is het een kwestie van touwtrekken tussen VVD en SGP. Beide rekenen winst te slaan uit de huidige onbevredigende situatie.

Woerden


In Woerden nemen dit keer drie socialistische partijen deel aan de verkiezingen. De PvdA bezat de aflopende raadsperiode 3 zetels en de Progressieve groepering Woerden (PGW) 1 zetel. Laatstgenoemde partij is een samenvoeging van D'66, PPR en een groep mensen die zich niet in de PvdA thuisvoelt. Nieuwkomer is de SP (Socialistische Partij), een radicale afsplitsing van de PvdA. Gezien haar geringe aanhang verwacht men niet dat zij een zetel zal bemachtigen.
 
Interne strubbelingen binnen de VVD en de PvdA hebben ongetwijfeld afbreuk gedaan aan deze partijen. Het CDA (PCG + KVP met allebei 5 zetels) hoopt hier minstens 1 zetel winst uit te slepen. Lijsttrekker is (wethouder) dr. C. Datema. Wellicht pikt ook de belangenpartij Samenwerkende Bevolking hier een graantje van mee. Immers is dit een groepering wiens ,,tint" tussen VVD en PvdA in ligt. Lijsttrekker is de heer J.J.M. van Breukelen. Ook de SGP behoeft zich, gezien de uitslag van de Statenverkiezingen, geen zorgen te maken. Als vanouds is de heer W. Beukers lijsttrekker.

Lopik


Ook in Lopik doet het CDA voor de eerste keer aan de verkiezingen mee. Op het ogenblik is de KVP met 3 zetels in de raad vertegenwoordigd en de CH en AR met 2. Omdat KVP en AR bij de vorige verkiezingen allebei een restzetel kregen, is het vrijwel zeker dat men er een zetei bij inschiet. Zeer zeker gezien het vrij stabiel gebleven inwonertal.
 
Lijsttrekker is de heer A. A. Stolker. De KVP-ers F. A. van Kats en A. J. van Kats en de AR-man J. Schep keren niet meer terug in de raad. Gezien de uitslag van de Statenverkiezingen verwacht men in ,,SGP-kringen" een tweede zetel te krijgen. Evenals bij de vorige verkiezingen zullen de reststemmen een zeer belangrijke rol spelen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 mei 1978

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

SGP is „gast

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 mei 1978

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken