Bekijk het origineel

Eén scheepstoeter voor kottervissers

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Eén scheepstoeter voor kottervissers

Vergevorderde federatiebesprekingen

4 minuten leestijd

DEN HAAG — Gaan de Nederlandse kottervissers, die hun plaatselijke en regionale verenigingen vaak afzonderlijk laten optreden bij de overheid en in de — heel de bedrijfstak overkoepelende — stichting voor de Nederlandse visserij, voortaan met één stem spreken?

Het begint er op te lijken, nu afgevaardigden van de hoofdbesturen van vrijwel al die plaatselijke en regionale organisaties het eens zijn geworden over opzet en statuten van een nieuw te vormen federatie. De zaak wordt nu in de plaatselijke ledenvergaderingen besproken, waarna waarschijnlijk op 22 juni kan worden beslist of de „federatie van visserijvereniging" visserij verenigingen" er komt of niet.

In het vakblad ,,De Visserijwereld" hebben drs. R. Rijneveld en drs. W Smit, beiden van de afdeling Visserij en Bosbouw van het Landbouw-economisch Instituut, een uiteenzetting gegeven over de gedachte opzet van de nieuwe federatie. Bij de voorbereidingen hebhen zij, naar eigen zeggen, gefungeerd als ,,een soort secretariaat" De vergaderingen zijn tot nu toe beurtelings voorgezeten door dr. A. J. Verhage, oud-voorzitter van de hoofddirectie van de Centrale Rabobank, de man die een groot aandeel heeft gehad in de totstandkoming door fusie van deze bankinstelling, en prof. dr. A. Kraal, hoogleraar Economie in Leiden oud-directeur van het Landbouw-economisch instituut

Ue bedoeling, zo blijkt uit het artikel van Rijneveld en Smit in „De Visserijwereld", is dat plaatselijke en regionale kotterverenigingen grotendeels zelfstandig hun eigen belangen blijven behartigen. De federatie bundelt alleen de nationale en internationale belangen, üp plaatselijk en regionaal niveau moet men zich dan niet meer buiten de federatie om bemoeien met zaken als vangstquotering, saneringsregeUngen, contact met onderzoekers over bedrijfstaksgewijs onderzoek e.d

Meer weerklank

Het verdedigen van een eensluidend standpunt, zo menen de beide LEI-functionarissen, zal tegenover de Nederlandse overheid en de EEG aanzienlijk meer weerklank vinden dan de tot nu toe gevolgde werkwijze, waarbij tot op het hoogste niveau verdeeld werd opgetreden. Ook zullen de afzonderlijke vertegenwoordigers van alle plaatselijke en regionale kotterverenigingen in de stichting van de Nederlandse visserij plaats moeten maken voor één centrale, eenstemmige vertegenwoordiging van de federatie

Leden
Als leden van de nieuwe federatie worden de volgende zeven verenigingen genoemd: Nederlandse Vissersbond, tot voor kort op Urk, thans in Emmeloord gevestigd, „Visserijbelangen" te Urk, kottersectie van „!4evibel" (Zeeuwse visserijbelangen). Vereniging van schippers-eigenaren. Katwijk, „Samenwerking", Den Helder, DETV, 'l'exel, ,,Groep van elf" Goedereede, „Vereeniging van reeders van visschersvaartuigen", IJmuiden. Van Termunten in Groningen tot Breskens in Zeeuwsch-Vlaanderen zullen dan alle Nederlandse kottervissers langs de hele Nederlandse kust via hun plaatselijke organisatie bij de federatie horen. Alles met elkaar gaat het om 466 schepen

De iéderatie krijgt drie afdelingen: voor platvis, voor rondvis, inclusief haring en voor garnalen. Het belangrijkste werk in de federatie zal zich in die afdelingen afspelen en de afdelingsvoorzitters zitten automatisch in het federatiebestuur, ledere vereniging mag in de federatie een stem per schip uitbrengen. Die stemmen worden over de drie afdelingen van de federatie verdeeld in overeenstemming met het aandeel, dat de drie categorieën vis hebben in de totale besomming van de leden van de plaatselijke verenigingen. Urkers verdelen hun gunsten nog wel eens tussen de Nederlandse vissersbond en „visserijbelangen" en hebben dan in elke vereniging een halve .stem.

Kosten

De kosten van de nieuwe federatie worden door Rijneveld en Smit „geheel vrijblijvend" geschat op ongeveer 350.000 gulden per jaar. Er komt, als de plannen doorgaan, een bureau van beperkte omvang. Het is niet helemaal uitgesloten dat daarvoor het gebouw van de Nederlandse vissersbond in Emmeloord wordt overgenomen.

Er bestaat voor de kottervisserij al een zogenoemde ,,Kleine federatie" waar de meeste van de nu in bespreking zijnde organisaties ook al bij betrokken zijn. De Rotterdamse advocaat mr. W. L Nouwen is er tijdelijk voorzitter van.

Naar verluidt heeft de Franse minister van Landbouw, Pierre Mehaignerie, in een brief aan landbouwcommissaris Finn Gundelach gevraagd, om toepassing van de „waarborgclausule" uit het EEG-verdrag, waarin; staat dat sluiting van de grenzen' geoorloofd is als invoer van een be-i paald produkt tot een ernstige versto-f •ring van de binnenlandse markt dreigt te leiden. ^ Volgens de Franse minister moetenj-; dringend maatregelen worden genomen ter bescherming van de varkens-: houderij in Frankrijk. De rentabiliteit is daar ernstig in gevaar en dat kan de Franse regering niet tolereren, zo staat volgens de zegslieden in de brief.:

Ook uit Nederland;

De prijsdaling is vooral te wijtens aan het omvangrijke aanbod van var-| kensvlees uit Nederland en landenj buiten de gemeenschap in Frankrijk,? zo meent men in Parijs. Deze derde| landen, met name Polen en de Sovjet-? Unie, hebben in de eerste vier maan-i den van dit jaar 88.000 levende,'; slachtvarkens en 18.000 ton varkens-| vlees op de Franse markt aangeboden,? aldus de zegslieden. j

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 3 juni 1978

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

Eén scheepstoeter voor kottervissers

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 3 juni 1978

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken