Bekijk het origineel

Themanummer Credo over pluraliteit

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Themanummer Credo over pluraliteit

Ruimte en grenzen van kerk

3 minuten leestijd

RIJNSBURG — „We zullen moeten leren omgaan met zo'n verschil". Dat is het antwoord van dr. H. Wiersinga, omstreden Gereformeerd theoloog, op de opmerking van dr. B. van Oeveren uit Rijnsburg (in persoonlijke brief aan zijn adres) „het meest essentiële is voor mij, dat je blijft ontkennen, dat Christus in onze plaats het gericht van God gedragen heeft".

Dat vertelt ons het nieuwste themanummer van ,,Credo", „gereformeerd maandblad voor evangelie en cultuur", dat is gewijd aan de „pluraliteit van de kerk" (Losse nummers ƒ3,50, Sportlaan 72, Ermelo, 03417-3213)

Dr. B. van Oeveren, de redactiesecretaris van ,,Credo" schrijft in zijn ,,introductie" dat het in dit themanummer gaat om de „ruimte en de grenzen van de kerk". Als studentenpredikant kreeg dr. H. Wiersinga, bij -zijn vertrek uit Amsterdam naar Leiden, een blanco attestatie mee van de kerkeraad. De approbatie van de classis Leiden was strijdig met de kerkordelijke bepalingen, aldus Van Oeveren. Zijn brief aan Wiersinga classisvergadering.

In verband met Wiersinga s antwoord schrijft Van Oeveren: „de kerk is juist niet pluraal. Integendeel: ze vertoont het beeld van eenheid en saamhorigheid. Dat betekent niet dat er in haar midden geen verscheidenheid zou heersen en alles zou opgaan in eenvormigheid. De gemeente wordt bijeengebracht uit alle volken en geslachten. Haar leden vertonen in aanleg en karakter, in gaven en optreden het grootste onderscheid. Maar waar het op aankomt en waar het wezenlijke van de kerk in gezocht moet worden, dat is de belijdenis van Jezus Christus als de éne Heer en volkomen Verlosser"

Ds. M. P. van Dijk schrijft in hetzelfde nummer van „Credo" een artikel over ,,de ene waarheid en de pluraliteit van de kerk" Kuyper en Bavinck, zo schrijft hij, hebben wel gesproken van pluriformiteit Maat daarbij ging het om het verstaan van de waarheid. Zij wilden niet zeggen dat de Waarheid zelf pluriform is. ,,Laten we een voorbeeld nemen aan de apostel Paulus", aldus besluit Van Dijk zijn uitvoerig artikel, ,,die om op het convent te Jeruzalem een modus Vivendi te vinden een hele reis onderneemt. Elkaar verdragen? Natuurlijk. Maar niet een veelvoud van meningen verdragen die het gevolg is van relativisme en het loslaten van de ene Waarheid voor de ganse kerk".

In ,,Pluraliteit in de kerk" geeft dr B. van Oeveren een bespreking van een gelijknamige bundel die bij Kok, Kampen, werd uitgegeven en waarin meewerkten dr. J. Firet, dr. J. Hendriks, dr. J. Plomp, dr. J. T. Bakker, dr. G. Dekker en drs. J. J. van Nijen. Ondanks alle goede bedoelingen wijst dit boekje, aldus Van Oeveren na een inhoudsoverzicht gegeven te hebben, niet de goede weg.

Dr. B. Wentsel schrijft een bijdrage onder de titel „Veelvormigheid en mis-vormigheid — ruimte en grens in het belijden". ,,Als veelvormigheid leidt tot legitimatie van de leugen en ook de duivel als een wettige ,,modus" wordt erkend, dan is de kerk bezig een satanskerk te worden", aldus Wentsel. Hij haalt trouwens in zijn artikel geen specifiek Gereformeerde voorbeelden aan aan...

Van de overige artikelen in dit nummer van ,,Credo" noemen wij de ,,Kroniek" van ds. M. P. van Dijk, een ,.ingezonden" met als titel ,,Over de politieke partijkeuze van Gereformeerde predikanten" en de tekst van de brief van dr Van Oeveren aan dr Wiersinga.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 27 juni 1978

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Themanummer Credo over pluraliteit

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 27 juni 1978

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken