Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

N'bom kan ctfsdmkking van NAVO vermeerderen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

N'bom kan ctfsdmkking van NAVO vermeerderen

„Maar voorkom invoer kernwapens"

5 minuten leestijd

DEN HAAG — De Adviesraad Defensie Aangelegenheden vindt de neutronenbom geschikt om het verminderd afschrikkend vermogen van de NAVO weer op te voerv :i. De ADA heeft deze visie neergelegd in het rapport „wapentechnologische ontwikkelingen: het ERRB-wapen (neutronengranaat)", dat bestemd is voor minister Scholten van Defensie.

De conventionele krachtsverhoudingen in Europa hebben zich ten nadele van de NAVO ontwikkeld. Het Warschau-pact bezit een grote overmacht aan tanks en daardoor is het afschrikkend vermogen van de NAVO teruggelopen, zo constateert de ADA. De neutronenbom verhoogt dat afschrikkend vermogen en in de NAVO-strategie van het aangepaste antwoord past dan ook een ,,nucleair antwoord", aldus de ADA. Hij noemt de neutronenbom bij uitstek een verdedigingswapen dat dichtbij de eigen troepen kan worden ingezet.

Geen vrijheid

Wat het gebruik van de neutronenbom betreft heeft Nederland geen volledige vrijheid van handelen, aldus de studie. Een verstandig buitenlands beleid betekent dat het oordeel van de bondgenoten — met name West-Duitsland — van grote betekenis zal zijn. „Mocht het Warschau-pact bereid zijn door onderhandelingen over wapenbeperking de mihtaire verhoudingen in West-Europa meer in evenwicht te brengen, dan kan de neutronengranaat tot voorwerp van deze onderhandelingen worden gemaakt", aldus de AIÏA.

De ADA merkt op dat de bondgenoten het eens moeten zijn over de wijze waarop dit wapen onderwerp van overleg is in wapenbeheersingsgesprekken. Een en ander mag echter niet leiden tot een afwachtende houding en de Nederlandse regering zal volgens de ADA duidelijk moeten maken dat men omwille van ontspanning en wapenbeheersing bereid is van dit wapen af te zien.

De raad stelt, dat de huidige krachtsverhouding tussen NAVO en Warscbau-pact zorgelijk is. De kans bestaat echter dat door invoering van nieuwe tactische nucleaire wapens (zoals de neutronenbom) door de NAVO, maar ook door invoering van oiTensieve nucleaire wapensystemen door het Warscliaupact een nieuwe fase in de bewapeningswedloop wordt ingeluid. De neutronenbom biedt als tactisch nucleair wapen belangrijke en militaire voordelen voor de verdedigers en geeft daarom mogelijkheden tot afschrikking en vergroting van de NAVO-verdediging.

Toch doorgaan

Zowel de produktie als de invoering van het neutronenwapen zal moeten worden ingebracht bij de ' onderhandelingen over wapenbeheersing, zo meent de Adviesraad. Deze is van oordeel dat indien de VS tot produktie zou overgaan Nederland toch aan het overleg moet blijven deelnemen. Het hoofddoel moet daarbij zijn: de invoering van dit wapen voorkomen. Mocht de Sovjet-Unie weigeren om het wapen als onderhandelingsobject te accepteren, dan moet de Nederlandse regering zich opnieuw beraden, zo meent de adviesraad.

Overigens vindt men, dat de Nederlandse regering moet proberen in bondgenootschappelijk en breder internationaal overleg te voorkomen dat neutronenwapens en andere kernwapenraoderniseringen worden geproduceerd en ingevoerd. Het streven naar verhoogde bruikbaarheid van kernwapens houdt echter het gevaar in dat de verticale en horizontale verspreiding van kernwapens wordt gestimuleerd, terwijl juist een stopzetting van de nucleaire bewapeningswedloop om redenen van veiligheid noodzakelijk is.

Veiligheid

Tenslotte is de raad van oordeel dat het veiligheidsbeleid niet gebaseerd mag zijn op een mogelijk gebruik van kernwapens. In de invoering van het neutronenwapen kan m^n een poging zien kernwapens bij een uitgebroken conflict weer ,,bruikbaar" te maken voor inzetting. Van dit gezichtspunt begint de weg naar een nieuw veiligheidsbeleipf met een principieel neen tegen alle kernwapens, aldus het rapport van de ADA.

De Adviesraad beschouwt het als zijn taak zijn studie te vervolgen met een uitgebreidere bestudering van kernwapens en hun functie in bondgenootschappelijke strategie. Ook heeft een rol gespeeld, dat dit wapen thans nog geïsoleerd moet worden geschouwd aangezien er nog geen volledig inzicht bestaat in mogelijke alternatieven. Bij vervroegde pensionering, b.v. op 60-jarige leeftijd zal de betrokke

Regeling

Het experiment heeft uiteraard ook financiële consequenties. De commissie denkt in dit verband aan een uitkeringsregeling - geldend tot het bereiken van de 65-jarige leeftijd - op het niveau van het pensioeninkomen dat men zou hebben genoten indien met 65 jaar zou zijn. Gedurende de uitkeringsperiode vindt geen verdere pensioenopbouw plaats. De Raad voor de Rijksdienst, die het rapport in de publiciteit heeft gebracht, tekent hier nog bij aan dat het Kabinet nog geen standpunt heeft ingenomen, hoewel er wel naar wordt gestreefd binnen enkele maanden een mening kenbaar te maken.

Op dit moment zijn bij de PTT op dit gebied reeds enkele activiteiten gestart, terwijl het op_^dit moment niet zeker is of het experiment in de huidige vorm doorgang zal vinden. Veel voorbereiding eisen de opzet, de begene zich mentaal hierop moeten voorbereiden. Bovendien zal nagegaan Pensionering op 67-iarige leeftijd, voor hen die nog geen afstand, kunnen nemen band met een mogelijke latere veralgemenisering voor de gehele burgerlijke rijksdienst.

Werkgroep

De voorbereidende activiteiten binnen de PTT vinden thans plaats in een werkgroep onder leiding van het moeten worden welke sociaal-maatschappelijke begeleiding nodig is. den besteed aan een aantal onderwerpen die in het genoemde rapport in kaart zijn gebracht. Het gaat hier om onderwerpen als het verkrijgen van inzichten in het aantal mensen dat aan het experiment kan meedoen. Oók de rechtspositie die uiteraard aan de orde komt, de informatievoorziening, alsmede de te stellen voorwaaiden t.a.v. uittreden of aanblijven komen in het rapport aan de orde.

Het bezettingsprobleem is eveneens een belangrijk aspect. Toch zal ook de vraag moeten worden beantwoord welke sociaal-maatschappelijke begeleiding nodig is en hoe het experiment moet worden geëvalueerd. Een pensionering op 60-jarige leeftijd bijvoorbeeld zal voor de betrokkene de nodige geestelijke spanning met zich meebrengen. Een voorbereiding op deze periode is onontbeerlijk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 12 augustus 1978

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

N'bom kan ctfsdmkking van NAVO vermeerderen

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 12 augustus 1978

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken