Bekijk het origineel

Herindeling oplossing voor industrie Tiel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Herindeling oplossing voor industrie Tiel

Uitbreiding op grondgebied Echteld

4 minuten leestijd

Van onze correspondent) ECHTELD/TIEL — In het ontwerp-streekplan Rivierenland is een passage te vinden over de eventuele uitbreiding van het Tielse industriegebied aan het Amsterdam-Rijnkanaal, met als strekking: „dat er op korte termijn de nodige stappen moeten worden genomen om uitbreiding van het industriegebied op het grondgebied van de gemeente Echteld' mogelijk te maken".

Deze passage zal de strijd tussen de gemeente Echteld enerzijds en de gemeente Tiel, alsmede de provincie Gelderland anderzijds voor de tweede maal doen oplaaien. Reeds in 1975 bracht het toenmalige college van b en w van de gemeente Echteld een brochure uit onder de titel:,,grenswijziging moet dat nou"? Wat was de oorzaak van deze daad van burgemeester J. A. Houtkoper en de toenmalige wethouders - nu raadsleden W. Keuken (SGP) en J. J. van Ommeren (CDA)? Bij de herindehng van de West-Betuwe, welke per 1 januari 1978 is voltrokken, zou een gedeelte 950 ha.- van het grondgebied van de gemeente Echteld betrokken worden. Dit om aanleg van industrieterrein aan de oostzijde van het AmsterdamRijnkanaal op het grondgebied van de gemeente Echteld ten behoeve van de aan de andere zijde van het kanaal gelegen gemeente Tiel mogelijk te maken. In de brochure voerde-de gemeente Echteld aan, „dat nauwelijks onderzoek is verricht naar de behoefte en de uitvoerbaarheid van de aanleg van dat industrieterrein voor Tiel aan de oostzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal op Echteld's grondgebied". Met de loskoppeling van de voorgestelde grenswijziging Tiel-Echteld van het plan tot gemeentelijke herin.deling van de West-Betuwe zou, volgens de gemeente Echteld, tijdruimte gevonden worden voor een gedegen onderzoek naar de behoefte en de uitvoerbaarheid. De gemeente Echteld won de strijd en werd buiten de herindeling gehouden.

Geen uitleg

Heeft de provincie deze tijdruimte benut? Het lijkt erop van niet, want de gemeente Echteld kan bij de reeds genoemde passage in het ontwerpstreekplan geen nadere uitleg krijgen. Zowel de provincie, als de gemeente Tiel sturen de gemeente Echteld van het kastje naar de muur. GS van Gelderland vinden overigens de uitbreiding van het Tielse industriegebied aan de oostzijde van het AmsterdamRijnkanaal op Echteld's grondgebied het meest voor de hand liggen. Ter plaatse kan namelijk desgewenst een insteekhaven worden aangelegd, een aansluiting op de spoorlijn worden gerealiseerd en er wordt werkgelegenheid geschapen kort bij de verbinding tussen de Betuwe en het Land van Maas en Waal: de Prins WillemAlexanderbrug.

In eerdergenoemde brochure heeft de gemeente Echteld de leden van de Staten-Generaal bekend gemaakt, dat men GS erop gewezen heeft, dat de aanleg van industrieterrein op Echteld's grondgebied onlogisch is. Het huidige Tielse industriegebied is gelegen ten westen van het AR-kanaal, terwijl de uitbreiding aan de oostzijde zou moeten komen. De enige direkte verbinding zou zijn de smalle verkeersbrug, welke onmiddellijk ten noorden van Rijksweg 15 de kanaaloevers verbindt. Een en ander zou weinig representatief zijn voor zo'n groot industrieterrein achtte Echteld toen en acht men ook nu onaanvaardbaar. De gemeente Echteld wilde toen en wenst ook nu uitbreiding van het Tielse industriegebied ten westen van het AR-kanaal gerealiseerd te zien. Dit zou een betere aansluiting geven op de zich industrieel ontwikkelde kernen Culemborg en Geldermalsen. De gemeente Echteld heeft nog nooit antwoord gehad op deze aangevoerde argumenten cq. stellingnamen, alleen maar het bericht dat men in het gelijk gesteld werd.

Herindeling

Daarom zal bij elke poging van de gemeente Tiel of het provinciaal bestuur van Gelderland om industrievestiging op Echteld's grondgebied mogelijk te maken, de strijd van weleer weer hoog oplaaien. Als men verstandig is, laat men deze zaak rusten tot de herindeling van de Midden-Betuwe gestalte gaat krijgen.

Indien de provincie de betrokken gemeentebestuurders zo ver kan krijgen dat men ermee akkoord gaat dat de dorpen Echteld en IJzendoorn (beide gelegen in de gemeente Echteld) bij de gemeente Tiel gevoegd zullen worden, slaat men twee vliegen in één klap.

Aan de ene kant zal er dan geen gemeentebestuur meer zijn dat zich druk maakt om uitbreiding van het Tielse industriegebied aan de oostzijde van het AR-kanaal tegen te gaan; aan de andere kant krijgt men binnen de Tielse grenzen een bijna nog niet ontwikkeld industriegebied ter beschikking, gelegen aan de Waal te IJzendoorn. Volgens het streekplan Rivierenland dient industrievestiging in de gemeente Tiel plaats te vinden. Wat zal de ontwikkeling van het industriegebied in IJzendoorn nog tegen houden als het bij Tiel gaat behoren?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 januari 1979

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Herindeling oplossing voor industrie Tiel

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 januari 1979

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken