Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Steden diep bezorgd over vervuiling van de Rijn

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Steden diep bezorgd over vervuiling van de Rijn

Drinkwater bedreigd door zout en chemicaliën

5 minuten leestijd

DUSSELDORP — De stadsbesturen van een vijftigtal plaatsen in het Rijnstroomgebied maken zich zorgen om de vertraging bij de uitvoering van de Rijnverdragen. Gezamenlijk willen zij een beroep doen op de verantwoordelijke ministers van Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Luxemburg en Nederland de in 1976 in Bonn gesloten zoutovereenkomst en het chemieverdrag snel uit te voeren.

Tevens willen de steêen aanvullende maatregelen om het rivierwater veilig te stellen voor de drinkwatervoorziening.

Op uitnodiging van de gemeentebesturen van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Düsseldorp komen vertegenwoordigers van 28 steden in Duitsland, negen in Nederland, zes in Zwitserland, zes in Frankrijk en van de stad Luxemburg momenteel in Düsseldorp bij elkaar om de ernst van de situatie te bespreken. Met deze massale bijeenkomst willen de stadsbesturen druk uitoefenen op de ministersconferentie, die op 19 februari a.s. in Luxemburg wordt gehouden.

Vrees

Omdat nu al ruim twee jaar na de ondertekening van de verdragen nog steeds geen uitvoering is gegeven aan de overeengekomen maatregelen ter beperking van de RijnvervuiUng, vrezen de steden nadelige gevolgen voor de drinkwatervoorziening. Het water BONN Een van de steden die zich ernstig bezorgd maakt over de vervuiling van de Rijn van de Rijn wordt gebruikt voor de bereiding van drinkwater ten behoeve van 20 miljoen mensen en voor hoogwaardige industriële doeleinden.

De deelnemers aan het tweedaagse stedensymposium in Düsseldorp beklagen er zich over, dat de Franse regering het zoutverdrag nog steeds niet heeft geratificeerd. Over de zwarte lijst van giftige stoffen, die overeenkomstig het chemieverdrag niet meer op de Rijn mogen worden geloosd, is nog geen internationale overeenstemming bereikt.

Verdrag

In het zoutverdrag waren de Rijnoeverstaten overeengekomen dat de Franse kalimijnen, die jaarlijks 6,5 miljoen ton afvalzout op de Rijn lozen, ongeveer de helft daeirvan (3 miljoen kilo of 60 kilo per seconde in het Rijnwater) zouden opslaan. In een eerste fase zou 20 kilo per seconde per 1 januari van dit jaar worden teruggehouden. Het ziet er nu naar uit dat dit voor het einde van dit jaar niet zal gebeuren.

Onder de deelnemers aan de bijeenkomst is niet RIIPPTI teleurstelling, maar ook een zekere verontwaardiging te bespeuren omdat de landen, die het internationale Rijnoverleg voeren, aan Frankrijk flinke sommen geld hebben gegeven om de opslag van het afvalzout mogelijk te maken. Nederland, dat de meeste hinder ondervindt van het zoute Rijnwater, moest het grootste gedeelte van de kosten, namelijk 34 procent, voor zijn rekening nemen. De Nederlandse regering legde een bedrag van 24 miljoen gulden op tafel.

Discussie

Het zoutoverieg heeft in het verleden veel vertraging ondervonden. Op de eerste ministersconferentie in 1972 in Den Haag hadden de ministers afgesproken, dat de kalimijnen in de Elzas voor 1 januari 1975 de helft van hun afvalzout niet meer op de Rijn zouden lozen. Na felle discussies in de internationale Rijncommissie over de wijze van opslag en de financiering ervan bereikten de ministers eind '76 een akkoord. Frankrijk zou voor het begin van dit jaar beginnen met de opslag van een eerste hoeveelheid van 20 kilo per seconde. Op de komende conferentie in Luxemburg zullen de bewindslieden oeslissen over een aanvullende overeenkomst over de hoeveelheid van 40 kilo afvalzout die moet worden opgeslagen.

Ontstemming

Onder druK van een comité van dertig burgemeesters van plaatsen in de Elzas, die van de ondergrondse zoutopslag ernstige gevolgen voor het schone grondwater vrezen, werden de proeven met de injectering van het afvalzout in de diepe ondergrond medio vorig jaar opgehouden. Tevens stelde het Franse parlement de ratificering van het zoutverdrag uit.

De Nederlandse delegatie in de internationale Rijncommissie was ontstemd, de Nederlandse regering toonde zich teleurgesteld en de waterleidingbedrijven in het Rijnstroomgebied reageerden verontwaardigd. Een parlementaire delegatie reisde in september van het vorige jaar naar Parijs om de Franse volksvertegenwoordigers duidelijk te maken dat Nederland verder uitstel niet kon dulden.

Het bezoek had niet het door de Tweede-kamerleden verwachte effect. Bind november besloot de Franse regering het wetsontwerp tot ratificatie van het zoutverdrag vanwege de te grote oppositie terug te nemen. Tijdens zijn bezoek vorige maand aan Den Haag deelde de FÏ'anse minister van Buitenlandse zaken, Jean Franjois-Poncet, zijn Nederlandse ambtgenoot Van der Klaauw mee, dat zijn regering er alles aan zal doen het verdrag alsnog bekrachtigd te krijgen. Het wetsontwerp zal bij de volgende zitting van de assemblee in april opnieuw aanhangig worden gemaakt.

Zwarte lijst

De uitvoering van het chemieverdrag ondervindt, zo menen de deelnemers aan het stedensymposium in Düsseldorp, in zoverre vertraging dat er nog steeds geen overeenstemming is bereikt over de zwarte lijst van giftige stoffen die,' zo werd in het chemieverdrag vastgesteld, niet meer op de Rijn geloosd mogen worden. Tevens waren de Rijnoeverstaten eind '76 overeengekomen dat zij binnen twee jaar nationale programma's zouden opstellen ter beperking van de lozing van stoffen van de grijze lijst. Ook hierover is in de internationale Rijncommissie nog geen overeenstemming bereikt.

Op de zwarte lijst staan nu vijftien stoffen. De Rijncommissie is van mening dat uiteindelijk 200 stoffen in aanmerking moeten komen voor terughouding uit het oppervlaktewater. In totaal zijn er 1.500 verontreinigende elementen die niet meer geloosd zouden moeten worden om het water zuiver te houden.

Stoffen die in beperkte mate op de Rijn geloosd mogen worden komen op de grijze lijst. De internationale Rijncommissie heeft uit 30.000 stoffen een keus gemaakt, maar de prioriteitenlijst is door de deelnemende landen nog niet goedgekeurd.

Zuivering

De stadsbesturen stellen op de tweedaagse conferentie in Düsseldorp tevens de krachtsinspanningen die zij zichzelf getroosten om het afvalwater van de steden te zuiveren aan de orde en bespreken welke maatregelen er in de toekomst nodig zijn.

Nederland heeft aan de sanering van de Rijn een bijdrage geleverd met de bouw van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Sinds 1974 zijn installaties met een capaciteit van een miljoen inwonerequivalenten (IE) gebouwd. Tot 1985 komt daar nog een capaciteit van een miljoen IE bij.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 februari 1979

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Steden diep bezorgd over vervuiling van de Rijn

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 februari 1979

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken