Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Dorpsraden voorlopig nog niet van de grond in Geldermalsen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Dorpsraden voorlopig nog niet van de grond in Geldermalsen

6 minuten leestijd

GELDERMALSEN — Het ziet er naar uit dat er geen dorpsraden zullen komen in de gemeente Geldermalsen. Hoewel op bestuurlijk niveau nog geen definitieve besluiten genomen zijn, blijkt uit een inventarisatie dat er vermoedelijk geen meerderheid in de raad is voor de instelling van dorpsraden. Binnenkort zal het rapport verschijnen van de commissie decentralisatie en participatie.

Slechts enkele partijen zullen — malsen Deil en Geldermalsen. Voor 1 wijzigingen voorbehouden — zich januari 1980 moet Geldermalsen vervoor de instelling van dorpsraden uitspreken. B en W van Geldermalsen lopen er niet warm voor, evenmin de fractie van de VVD, terwijl CDA en SGP de vorming van dorpsraden afwijzen. Voorstanders zijn de fracties van PvdA en D'66. D'66 heeft een plan voor de dorpsraden met adviserende bevoegdheden uitgewerkt. Men heeft aan B en W een ontwerpverordening voor dorps- en wijkraden aangeboden. D'66 wil de dorpsraden voorlopig adviserende bevoegdheden geven op een groot aantal terreinen, met de bepaling dat indien B en W van het uitgebrachte wijk- of dorpsraadadvies afwijken een duidelijke motivatie op tafel moet komen. De gemeente zal moeten zorgen voor een ambtelijk secretaris en voor vergaderruimte. Het gehele ontwerp komt overeen met de situatie zoals deze in de gemeente Apeldoorn functioneert.

Om de behoefte van de bevolking te peilen, wil D'66 een soort referendum onder de bevolking houden. Als de helft van de kiesgerechtigden voor de vorming van dergelijke raden zou stemmen, dienen deze er ook te komen. De dorpsraadsleden zullen op persoonlijke titel rechtstreeks dienen te worden gekozen, zodat er geen politieke partijen aan te pas komen. De dorpsraden moeten adviezen kunnen geven op het gebied van monumentenzorg, toepassing hinderwet, woningverbetering, openbaar groen, verkeersmaatregelen, dorps verfraaiing, verkeer enz.

Discussie

De discussie op het gebied van participatie en decentralisatie is op gang gekomen, na de vorming van de nieuwe gemeente Geldermalsen uit de voormalige gemeenten Beesd, Buurtellen aan de minister van binnenlandse zaken wat men eraan gedaan heeft.

Ir. F. C. Morée (SGP), lid van de onderhavige commissie, ziet de vorming van dorpsraden helemaal niet zitten. Hij is van mening dat 80% van de bevolking er geen behoefte aan heeft en dat vooral de import op de vorming van deze raden aandringt. De SGP-er acht ook het moment dat men over de dorpsraden begonnen is verkeerd. Zijns inziens is er nu juist rust nodig om de nieuwe gemeente goed op poten te zetten. Extra activiteiten door de vorming van dorpsraden kan Geldermalsen niet gebruiken. Volgens de heer Morée zullen dorpsraden zorgen voor de uitholling van de taak van de gemeenteraad, waardoor de eenheid in het beleid bedreigd zal worden. ,,Ik geloof tevens dat bepaalde belangen overgewaardeerd zullen worden", aldus de heer Morée, die eraan toevoegde dat eventuele beslissingen ernstig vertraagd zullen gaan worden als de dorpsraden er ook nog over zouden moeten praten. Wat dan zult u vragen? ,,0p de eerste plaats hebben de rijdende secretarie en de bijzonder goed funktionerende gemeentevoorlichting in een leemte voorzien. De hoorzittingen, die het college van B en W vorig jaar in de verschillende kernen gehouden heeft, zijn zeer positief uitgevallen. Daar zag men ook de autochtone bevolking. B en W willen hiermee doorgaan, waar ik het mee eens ben, maar tevens denk ik dat de behoefte hieraan ook zal afnemen. Het feit dat de burgers daar hun wensen neer kunnen leggen en vragen kunnen stellen over het beleid en B en W hun beleid kunnen verdedigen, is een goede zaak", zo vindt het SGP-raadslid. En verder?

Ir. Morée: ,,In werkgroepen en commissies, welke voor eenmalige, zaken b.v. de bouw van een nieuw gemeentehuis, gevormd worden, kunnen deskundige burgers opgenomen worden. Dit is ook het geval geweest bij de aanleg van de heemtuin in Geldermalsen. Op dit moment funktioneren er burgers (ook SGP-ers) in diverse raadscommissies. Dat gaat heel goed, enerzijds heeft men een zinvolle inbreng, anderzijds ontlast men de raadsleden. Overigens moet men dit niet overtrekken, zoals PvdA en D'66 dit willen. Het moet zinvol blijven."

Enquêtes

Over het houden van enquêtes onder de bevolking om de mening te peilen over bepaalde zaken, is de heer Morée niet erg enthousiast: ,,Het hangt veelal af van de vraagstelling. Voordat men zoiets kan organiseren, dient er een grootscheepse voorlichtingscampagne aan vooraf te gaan. Ik wil de mogelijkheid niet helemaal uitsluiten, maar we moeten goed weten waarom en wie (ervaren mensen) het gaan doen."

Is de SGP voor het handhaven van het spreekrecht voor burgers voor de aanvang van de raadsvergaderingen? Ir. Morée: „Nee, de SGP vindt dit weinig zinvol. Gezien het feit dat er bijna nooit iemand gebruik van maakt, hebben wij op de afschaffing aangedrongen, maar B en W willen het nog een beetje door laten sudderen." Heeft de SGP behoefte aan overleg met andere dan bestuurlijke instanties? Ir. Mofée: ,,Ja, wij hebben er bij B en W op aangedrongen om, in het kader van het in het leven roepen van overlegsituaties met particuliere instanties, aandacht te schenken aan de agrarische sector, gezien de problemen in het buitengebied van de gemeente. B en W hebben hier positief op gereageerd." Éen andere politieke partij, die tegen de vorming van dorpsraden is (CDA), heeft deze dagen het rapport "Burgerinvloed op besluitvorming" gepresenteerd. Het CDA vindt de vorming van dorpsraden niet nodig. Men is bevreesd voor het ontstaan van een gecompliceerde situatie, mede door het grote aantal dorpen waar men mee te maken heeft. Ben beperking van de dorpsraden tot de vier voormalige gemeenten, zou schade toebrengen aan de op gang gekomen integratie. ,,Dit middel is erger dan de kwaal", zo staat in het CDA-rapport te lezen.

Band

Wanneer men denkt aan de groepen dorpen die dicht bij elkaar liggen, zal ook hier geen resultaat geboekt worden, wegens het ontbreken van de onderlinge band. Een slagvaardig beleid is dan onmogelijk. Op verschillende punten denken CDK en SGP hetzelfde. Men is b.v. samen van mening dat er een extra, niet gewenste, bestuurslaag zal ontstaan. In tegenstelling tot de SGP is het CDA wel voor de handhaving van het spreekrecht voor de raadsvergaderingen. Ir. Morée verwacht dat de commissie participatie en decentralisatie het college van B en W in meerderheid binnen afzienbare tijd zal berichten tegen de vorming van dorpsraden te zijn. De verwachting bestaat tevens dat het college zich hieraan zal conformeren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 maart 1979

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Dorpsraden voorlopig nog niet van de grond in Geldermalsen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 maart 1979

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken