Bekijk het origineel

Godsdienstig geloof in SU nog soort „geestesziekte

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Godsdienstig geloof in SU nog soort „geestesziekte"

ADB-brochure over mensenrechten:

3 minuten leestijd

LEUSDEN — Ook als is het resultaat van de conferentie in Belgrado voor velen teleurstellend, toch mag niet over het hoofd worden gezien dat de regering van de DDR zich moeite geeft, de in Helsinki aangegane verplichtingen na te komen, al is het zeker dat dit een moeizaam proces is. Duidelijk blijkt dit uit de verhouding tussen kerk en staat in de DDR.

Door de ontvangst van het bestuur van de Bond van Evangelische Kerken in de DDR door de voorzitter van de staatsraad werd aan de kerk de mogelijkheid gegeven, in de vrijheid van haar zich-zelf-zijn, een echte gesprekspartner te zijn.

Dit schrijft Bisschop dr. Hans Joachim Frankel uit de DDR in „Mensenrechten in Oost en West", een brochure van het Algemeen Diakonaal Bureau van de Gereformeerde Kerken in Nederland, die zojuist is verschenen.

Vrijheden?

Bisschop Frankel geeft als verklaring voor de schending van de mensenrechten in de socialistische staten de voorrang, die aan de maatschappelijke rechten (recht op werk, recht op een woning) wordt gegeven. Dit onder invloed van de marxistisch-leninistische wereldbeschouwing die haar stempel wil drukken op de samenleving. Hierdoor komen, zo meent Frankel, de persoonlijke vrijheden nogal eens in het gedrang.

Mevrouw Dr. J. Ter Vrugt-Lentz, wetenschappelijk hoofdmedewerkster van het Interuniversitair instituut voor missiologie en oecumenica te Utrecht, haakt in dezelfde brochure in op de door Frankel genoemde ontwikkelingen in de DDR. Zij meent dat sommige Oosteuropese landen de laatste tijd ten aanzien van de kerk een minder dogmatische marxistischleninistische koers varen dan de Sovjet-Unie.

Volgens haar kent de communistische partij in de Sovjet-Unie maar twee redenen waarom burgers er andere opvattingen op na kunnen houden dan zij zelf, te weten boze opzet en geestesziekte.

„Geestesziekte"

Geestesstoringen zijn volgens de partij het gevolg van erfelijke aanleg of van ongunstige invloeden vanuit de omgeving. Evangelisatie wordt in de Sovjet-Unie beschouwd als een verwerpelijke geestelijke beïnvloeding.

Het aanvaarden van een godsdienstig geloof door een atheïslischmaterialistisch opgevoede persoon wordt, zo schrijft mevr. Ter Vrugt, gezien als een vorm van geestesziekte. Zoiets kan leiden tot een gedwongen behandeling in een psychiatrische inrichting. Als voorbeeld noemt zij Argentov, lid van een bijbelstudiegroep van tot het Russisch-Orthodoxe christendom bekeerde jonge mensen.

Mevrouw Ter Vrugt is van mening, dat er in de communistische landen van het Oostblok niet alleen een recht op werk bestaat (de staat drukt de burgers in de propagandistische pers altijd met de neus op dit recht), maar ook een plicht tot werk. Wie geen werk kan vinden omdat de staat hem dat niet wil geven om wereldbeschouwelijke redenen, is volgens hem als ,,parasiet" blootgesteld aan rechtsvervolging.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 27 maart 1979

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Godsdienstig geloof in SU nog soort „geestesziekte

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 27 maart 1979

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken