Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

„Gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam wantrouwt b en w

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

„Gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam wantrouwt b en w "

WETHOUDER VAN DER PLAS:

6 minuten leestijd

HARDINXVELD-GIESSENDAM — Gemeentesecretaris I. Bottenberg is wat pessimistisch gestemd over de woningvoorraad in HardinxveldGiessendam. „Ik geloof dat wij enkele moeilijke jaren tegemoet gaan, waarin veel woningbehoefte is, maar er geen voldoende aantal woningen beschikbaar is", aldus de gemeentesecretaris.

Twee bestemmingsplannen op het gemeentelijk programma, „Giessenburg West" en „Tienmorgen", verkeren nog in beginfase. Daarom schijnt de toekomst de heer Bottenberg niet zo rooskleurig toe. „De woningbehoefte, die er in veel gemeenten is, zou voor Hardinxveld-Giessendam wel eens om kunnen slaan in woningnood", zegt Bottenberg. „Dat zal dan te wijten zijn aan het feit dat we niet op tijd over bestemmingsplannen en grond beschikken".

Wat de realisering van plan „Giessenburg West" betreft, als alles vlot verloopt kan daar volgens de gemeentesecretaris over ongeveer twee jaar met bouwen begonnen worden. „Maar als er stagnaties optreden, zoals langdurige inspraakrondes en bezwaarschriften, kan dat zeker nog vijfjaar duren", aldus Botten%rg. Tot 1990 mogen in Giessenburg West 600 woningen gebouwd worden. Volgens het streekplan Zuid-HollandOost mag de gemeente zelf tot 1 januari 1980 jaarlijks met 1,5% groeien. Van 1980 tot 1 januari 1985 mag de bevolking met 0,75% toenemen. Van 1985 tot 1-1-1990 tenslotte mag de bevolking met 0,5% groeien. Het inwoneraantal per 1-1-1979 in Hardinxveld-Giessendam was 15.770 zielen. Dit betekent dat in 1990 Hardinxveld-Giessendam ruim 16.000 inwoners mag tellen.

In Giessenburg West zal evenals in Tienmorgen gevarieerde woningbouw gepleegd worden, onder andere woningwet- en premiekoopwoningen. Veel aandacht zal ook besteed worden aan éénen tweepersoonshuishoudens. Uit een onderzoek is gebleken dat aan deze soort huishoudens grote behoefte bestaat.

Gelegenheidskoop

Het grootste gedeelte van de benodigde grond voor plan Giessenburg West is al aangekocht door de gemeente. „Dat was een gelegenheidskoop", vertelt de heer Bottenberg. In het kader van een ruilverkaveling zal de gemeente haar kans schoon en kocht de voor het bestemmingsplan benodigde grond aan. „Vooraf hadden wij daar al contact over gehad met gedeputeerde staten", zegt Bottenberg. „Na het besluit tot aankoop werd de koop dan ook spoedig, na veertien dagen, door GS goedgekeurd".

Voor het plan Tienmorgen heeft de gemeente nog geen grond aangekocht. Tienmorgen wordt in Boven-Hardinxveld gerealiseerd, langs de rivier de Beneden Merwede. „Het bestemmingsplan was ongeveer een jaar geleden vrijwel rond", vertelt de heer Bottenberg, „maar in de voorprocedure zag de gemeente de afwijzing van gedeputeerde staten op haar weg. GS van Zuid-Holland vonden dat het plan te groot was opgezet. Hardinxveld-Giessendam mag wel in Tienmorgen bouwen, maar slechts 375 woningen tot 1990".

Evenals de bouw van Giessenburg-West zal het plan Tienmorgen worden gerealiseerd overeenkomstig de uitgangspunten van het streekplan ZuidHolland-Oost. Dat betekent dat Tienmorgen een stabilisatiekern wordt. De woningen die er gebouwd worden zijn bestemd om in de eigen woningbehoefte van de gemeente te voorzien. Aan het ontwerp-bestemmingsplan wordt hard gewerkt volgens de gemeentesecretaris. Hij voorziet echter problemen bij de aankoop van de grond. „Zoiets kan jaren duren, vooral als er stagnaties in de vorm van bezwaarschriften komen". De heer Bottenberg is er dan ook stellig van overtuigd dat over enkele jaren de woningbehoefte in Hardinxveld-Giessendam meer dan normaal is, doordat de bestemmingsplannen Giessenburg West en Tienmorgen niet tijdig gerealiseerd kunnen worden. De heer Bottenberg hoopt dat in zo'n situatie de gemeente Sliedrecht zal bijspringen. De laatste jaren zat Sliedrecht krap wat de woningvoorraad betreft. Hardinxveld heeft toen een gedeelte van deze woningbehoefte opgevangen".

Huisvestingsbeleid

De gemeente Hardinxveld-Giessendam gaat in de toekomst het huisvestingsbeleid wijzigen. De gemeente wil meer greep krijgen op de grond- en huizenverkoop aan particulieren. Vooral ook", zegt de heer Bottenberg, „om de stroom van nieuwkomers tegen te gaan". Volgens de gemeentesecretaris wordt de samenleving ontwricht, doordat de nieuwkomer een heel andere instelling heeft dan de gemiddelde inwoner van Hardinxveld-Giessendam.

De eerste stap van de gemeente meer greep te krijgen bij woningverkoop, is op 27 februari jl. genomen. Een raadsbesluit van die datum beslist dat bij woningverkoop tot 270.000 gulden de koper economisch aan de gemeente gebonden moet zijn. Het raadsbesluit wordt 1 juli aanstaande van kracht.

„Dit is de enige manier om de stroom van nieuwkomers af te remmen", zegt Bottenberg, „door een strakker gronduitgifte- en huisvestingsbeleid kunnen we het karakter van Hardinxveld-Giessendam bewaren".

Spanningen

De spanningen, waardoor ook het karakter van Hardinxveld-Giessendam aangetast wordt, worden niet alleen door de nieuwkomers veroorzaakt, volgens wethoui der Plas. „Met de komst van de nieuwe raad zijn eigenlijk de problemen begonnen", zegt hij. „Uit de houding van de raad blijkt dat men het beleid van b en w wantrouwt. Openlijk, door middel van een motie van wantrouwen, valt de raad het college echter niet aan", aldus Van der Plas. „Voor mij is het de vraag", zegt hij, „of dit college de volle vier jaar zal uitzitten". De huidige raad bestuurt volgens de wethouder geen gemeente, maar bedrijft alleen politiek. „Men is polariserend bezig, maar alternatieven worden niet geboden", zegt Van der Plas

Ook volgens de CDA-fractieleider J. W. Sluimer is de komst van de nieuwkomers in Hardinxveld-Giessendam duidelijk merkbaar. De middenstand merkt ook dat er mensen komen die andere artikelen vragen, dan een inwoner van Hardinxveld-Giessendam. „In de boekhandel bijvoorbeeld wordt naar een ander soort lectuur gevraagd dan voorheen", zegt de heer Sluimer. Hij wil hier echter niet mee zeggen dat dat lichtzinnige lectuur is.

Wantrouwen

De heer Sluimer over de spanningen in de gemeente: „Er is sprake van georganiseerd wantrouwen in de raad. Enkele leden denken dat het college van b en w altijd de waarheid verhult, of deze bewust verbergt. Dat is echter maar een klein gedeelte van de raad", zegt de CDA-fractieleider, „het overgrote deel van de raad staat achter b en w: Natuurlijk hebben ik en mijn mederaadsleden wel eens kritiek op het beleid van het college".

De heer Sluimer gelooft daarom vast dat het college deze periode zal standhouden. „Het kleine gedeelte van de raad dat het beleid van b en w wantrouwt behoeft voor het college geen reden te zijn het bijltje erbij neer te leggen".

De CDA-fractieleider gelooft dat ook het generatieverschil een rol meespeelt. „De jongeren hebben vaak meer kritiek dan de ouderen", zegt hij. Daarbij opgeteld dat er nu ook niet-autochtonen in de gemeenteraad zitting hebben, zou dat wel eens de oorzaak van de spanningen kunnen zijn". Over de nieuwkomers zegt een geboren en getogen Hardinxveld-Giessendammer: „Ik geloof nooit dat zij een kans hebben. Velen zijn hier gekomen met het idee: wij zullen de mensen in deze achterlijke streek wel eens leren leven. Velen ook", zegt hij, „zijn na een aantal jaren weer teleurgesteld weg gegaan".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 april 1979

Reformatorisch Dagblad | 32 Pagina's

„Gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam wantrouwt b en w

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 april 1979

Reformatorisch Dagblad | 32 Pagina's

PDF Bekijken