Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

HET OPSCHRIFT BOVEN HET KRUIS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

HET OPSCHRIFT BOVEN HET KRUIS

4 minuten leestijd

En Pllatus schreef ook een opschriften zette dat op het kruis; en er was geschreven: Jezus, de Nazarener, de Koningder Joden. Johannes 19:19

De menigte is met Jezus op Golgotha aangekomen en daar heeft de kruisiging plaats gehad. Drie kruisen staan opgericht, elk dragende zijn tast. Jezus hangt aan het miadelste, met handen en voeten daaraan genageld en gebonden. Zo moet Hij de dood sterven; de smartelijke, smadelijke en vervloekte dood des kruises.

Boven Zich aan het kruis, wellicht op een afzonderlijk plankje, kreeg Jezus een opschrift, waarop Zijn Naam, afkomst en schuld stond vermeld. In dit opschrift Is Pllatus aan het woord. Hij is uw Koning, daarom is Hij veroordeeld. Jezus wordt door Pllatus teruggegeven aan de Joden, die Hem niet wilden hebben. Jezus hangt daar aan het kruis en boven Zijn hoofd staat het geschreven in drie talen: Jezus, de Nazarener, de Koning der Joden. Jezus, ja, dat is Hij. Hij moet sterven, omdat Hij Jezus, de Zaligmaker is. Welk een lijden, omdat het juist dat was, waardoor Hij onverdragelijk was; het beste van Jezus werd het meest verfoeid.

Jezus, de Nazarener; zo luidt het. Vervuld werd nu: ,,Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen". Hij is Nazarener geworden, voor mensen. Welk een lijden. Nu wordt Zijn zelfopofferende liefde tegen Hem uitgespeeld. Nu maakt men zich daarover vrolijk en Hem daarin belachelijk.

Jezus, de Nazarener, da Koning der Joden. Ziet, wat men deze Koning doen zal. Men zal Hem een troon geven, een kruis! Dit volk zegt: wij willen niet, dat deze Koning over ons zij. Men roept: kruist Hemt Zo wordt Hij in spot verhoogd.

Wat moet Jezus geleden hebben, boven Wie dit alles geschreven werd. Hij wordt hier met Zijn persoon en zending weggedaan. Men verwerpt Hem geheel, niet omdat men hiervan niet weet, maar juist omdat men het zo goed weet, Jezus lijdt en wat Pllatus schrijft, verzwaart Zijn lijden. Maar het opschrift moet Christus in Zijn lijden ook dienen. Het moet Zijn lijden waarmerken. Hij daar aan het kruis is de ware Zaligmaker en Koning. En dat moet het ook proklameren naar alle zijden; voor de Hebreeër, de Griek en de Romein. Daar heeft Jezus onder geleden; juist onder dat opschrift.

Hebt u wel geleden onder uw opschrift, door het ontdekkend licht van de Heilige Geest? Onder uw afschrift der schande, omdat u daar moest lezen uw naam, uw afkomst, uw schuld! Dat u dan ook door de bril van de Heilige Geest dit opschrift boven Jezus zult leren lezen en ziende op Hem, Die leed aan Zijn kruis, mag instemmen met de koninklijke zanger: „O mijn God, Gij Koning! Ik zal u verhogen en Uw Naam loven in eeuwigheid en altoos".

Het is Pilatus wel gelukt dit opschrift onder de aandacht der Joden te brengen en hen er door te treffen, leder kon het lezen. De verwerping van Christus als Koning door het volk en de leidslieden van Israël is radicaal geweest en is tot het uiterste volgehouden. Niemand staat aan Zijn kant. Zij hebben ook elke schijn van toenadering en erkenning zelfs willen vermijden. Daarom ook hun verzoek om dit opschrift te veranderen. Zij hebben hun wens niet verkregen. Want Pllatus heeft geantwoord: „Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven".

Het bleef, zoals het eerst gesteld was: Jezus, de Nazarener, de Koning der Joden. De standvastigheid van Pllatus is toe te schrijven aan de Goddelijke voorzienigheid. Pilatus was tegen zijn wil evenzo profeet als Kajafas (Calvijn).

God spreekt in en door en boven Pilatus. Wat God dan spreekt? ,,Wat Ik geschreven heb, dat heb Ik geschreven". God is Rechter, Die beslist. Hij eist naar Zijn onkreukbaar recht volkomen betaling. Dan ook alleen is er volkomen zaligheid. „Hij is, die Hij is!" alzo zegt de Heere, de Waarachtige, ,,De enige en volkomen Zaligmaker en de Koning der Koningen". Dat moet iedereen bekend worden, daarom wordt het in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn geschreven,

Aanbiddelijk geheim: Hij is Jezus, de Nazarener, de Koning der Joden. Hij bereidt Zijn Pinksterdag, de talendag. Naar Zijn welbehagen zal door de Pinkstergeest in de gehele wereld op Zijn dag worden bevestigd: volk zal zeer gewillig zijn op de dag van Mijn heirkracht.

Uit alle volkeren der aarde zal In alle talen de smeekbede worden gehoord: „Heere, gedenk mijner, als Gij in Uw koninkrijk zult zijn gekomen". Die Koning zal het dön zeggen: „Heden zult gij met Mij In het paradijs zijn". Omdat Hij Zijn ziel uitgestort heeft in de dood en met de overtreders is geteld geweest en Hij veler zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.

Kent u die stem van Hem, als die Een uit duizend. Die Zijn volk liefheeft tot den einde en volkomen zaligmaakt?

't Behoeftig volk, in hunne noden, In hun ellend en pijn, Gans hulpeloos tot Hem gevlogen, Zal Hij ten redder zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 april 1979

Reformatorisch Dagblad | 32 Pagina's

HET OPSCHRIFT BOVEN HET KRUIS

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 april 1979

Reformatorisch Dagblad | 32 Pagina's

PDF Bekijken