Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Rumoer in Goudswaard rond jachthaven

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Rumoer in Goudswaard rond jachthaven

Verwarring in dorp neemt toe

8 minuten leestijd

GOUDSWAARD — De jarenlange strijd van de gemeente tegen de illegale jachthaven in het Zuidhollandse Goudswaard hebben de verwarring in het dorp doen toenemen.

Aan de goede bedoelingen van het college wordt getwijfeld nu met voortvarendheid wordt gewerkt aan het nemen van planologische maatregelen om straks een nieuwe jachthaven bij het centrum te kunnen openen. De illegale Put, waar tot voor kort de watersporters vrij in en uit konden varen, ligt op enige kilometers afstand van het dorp. Het beleid werpt wrange vruchten af.

De gebeurtenissen van de afgelopen dagen hebben de aandacht op de belangen van de watersporters in de zo omstreden kleiput gevestigd. De vechtpartijen bij de Put, waarbij volgens watersportliefhebbers rake klappen door de politie zijn uitgedeeld en een schade van misschien wel 2000 gulden aan bootjes is ontstaan, de grote demonstratie van watersportliefhebbers, het "bezetten" van het kanaal en de bewaking van het gemeentehuis op zaterdagmiddag tijdens een persconferentie, het zijn alle zaken die de tongen hebben losgemaakt.

Rumoer

Wat evenwel door het rumoer naar de achtergrond is verschoven, zijn de plannen van het college van B en W om een jachthaven bij het dorp aan te leggen. Alleen de vijf raadsleden zijn dat kennelijk niet uit het oog verloren. Ze hebben een hieuw onderzoek naar het „putbeleid" door een commissie uit de raad, aangevuld door een lid van het college, gevraagd. Tijdens een spoedvergadering moet dit aan de orde komen.

De raadsleden weten dat het merendeel van de ongeveer 1600 inwoners tiiet zo gelukkig zal zijn met een haven nabij het centrum, maar ze zijn door de omstandigheden min of meer in het nauw gedrongen.

,,Ik geloof dat zeker de helft tot tweederde van de bevolking tegen een jachthaven bij het dorp is", zo zegt SGP-raadslid L. Andeweg, die meent dat een dergelijke voorziening de rust in het dorp, met name ook op de zondag, ernstig aan zal tasten. De voor Goudswaard immense jachthavenprobelamtiek heeft verdeeldheid in de SGP gebracht. Wethouder Jac. Groeneweg en raadslid Andeweg staan, wat de jachthaven aangaat, lijnrecht tegenover elkaar.

Touwtrekkerij

De plannen voor de jachthaven bij het dorp hebben direct te maken met alle perikelen bij de kleiput. Ze zijn een uitvloeisel van een touwtrekkerij tussen de gemeente onder aanvoering van SGP-wethouder Jac. Groeneweg en zijn broer A. Groeneweg, eigenaar van de buiten het dorp gelegen put. Aanvankelijk wilde A. Groeneweg zijn put aan het Haringvliet, die tijdens de ramp van 1953 is ontstaan, vol laten gooien met puin, maar een vergunning hiervoor werd door de inspectuer van milieuzaken en volksgezondheid geweigerd. Hierna ging de officieel als boer/handelaar in onroerend goed vermeld staande Groeneweg over tot het geschikt maken van de plas voor de aanleg van jachten. Dit ging een tijd lang goed tot hij zijn broer op zijn weg vond, die onder meer stelde dat dit een stroom van toeristen naar deze streek zou kunnen trekken, waardoor de zondagsrust verstoord zou kunnen worden.

Waarde

Vervöl^ehs'vtrerd de politieverordening gewijzigd en nam de raad van Goudswaard op voorstel van het college (Goudswaard bezat in die tijd geen burgemeester) een bestemmingsplan aan waarin stond dat De Put een beschermd natuurgebied is. Steun ondervonden de bestuurders daarbij vooral van de provincie en het ministerie van CRM. CRM vreest dat een wildgroei van pleziervaartuigen een aantasting zal zijn van het nabijgelegen beschermd natuurgebied de Korendijkse slikken. Ook zou het gebied van belang zijn voor natuurwetenschappelijk onderzoek.

Door verschillende bezwarenprocedures is het „putprobleem" nog ingewikkelder geworden. Op 20 maart is het gemeentebestuur echter overgegaan tot het „bevriezen van de situatie in de plas, waar het aantal jachten inmiddels was gegroeid tot enige honderden. Er mocht geen boot meer bij komen. Een reeks van acties om de put af te sluiten met als laatste het plaatsen van een stalen damwand afgelopen vrijdag, is het gevolg.

Ditzelfde voorjaar zijn evenwel de plannen van het college bekend geworden. „Er moet een jachthaven met 200 ligplaatsen voor pleziervaartuigen en 50 plaatsen voor vissersbootjes komen nabij het dorp", zo vindt het college, dat naast de burgemeester, Kolbach, en wethouder Groeneweg bestaat uit de protestants christelijke wethouder A. Kersten.

Zondagsrust

Het argument van de zondagsrust en het gevoelen van de bevolking wordt niet meer gehoord. Verrassing alom, vooral bij de gemeenteraadsleden. „Onder de vorige burgemeester is overeengekomen het dorp rustig te houden. Ook bij het nemen van de maatregelen tegen de watersporters in de put is nooit met een woord gerept over de plannen voor een nieuwe jachthaven", aldus SGP-raadlid Andeweg, volgens wie de ideeën afkomstig zijn van de burgemeester. Andeweg zegt nog steeds achter zijn besluiten voor het nemen van maatregelen tegen het illegale karakter van de Put te staan, maar dat de huidige situatie wel een heel nieuw licht werpt op de kwestie. „Wat mij het meest verwondert zijn de kronkels van de wethouders", zo zegt hij. "Daarom heb ik ook een ommezwaai gemaakt. Als er dan toch opvang van jachten plaats moet vinden heb ik ze liever in de Put dan bij het dorp. Beter onrust voor honderd vogeltjes dan voor duizend mensen. Zo wordt het gezag straks nog erger ondermijnd. Principieel ben ik tegen elke jachthaven, maar door de weelde in deze tijd valt deze recreatievorm niet te keren".

Ter discussie

In hoeverre de druk van CRM en van de provincie een rol speelt bij de plannen is niet duidelijk. Wel is bekend dat het beleid van CRM er op gericht is de jachthavens zoveel mogelijk aan te leggen bij de kernen zelf. De rust voor de bevolking is voor het ministerie ondergeschikt aan een stukje natuur. Overigens staat de natuurwetenschappelijke waarde van de Put ter discussie. De milieugroep Hoeksche Waard Alarm, ter plekke toch wel enigszins bekend, maakt zich niet druk om de plas. De watersporters, verenigd in de club De Put, zijn daarbij best bereid met minder ruimte genoegen te nemen en de illegale haven te halveren, waardoor het resterende deel een capaciteit van zo'n 350 boten zal hebben. De westelijke helft zal dan met bagger uit het andere gedeelte worden ingericht als natuurgebied.

Hoewel de aanwijzing nog steeds niet definitief is, vindt CRM de put, die is omringd met wat kale oevers met wat gras en een hoeveelheid puin, nog steeds bijzonder waardevol. „Het is niet zo moeilijk om een stukje natuur om zeep te helpen. Door de druk van de watersporters krijgen de vogels en de planten geen kans", aldus de heer A. P. de Weerd, consulent natuurbehoud van Staatsbosbeheer, in dit geval een uitvoerende dienst van CRM. Volgens hem behoort het gebied te worden gezien in samenhang met de andere terreinen in het Haringvlietgebied en heeft een dergelijke schakel wel degelijk waarde.

Vorige week werd op aandringen van de raadsleden een kredietverlening voor het treffen van planologische maatregelen om de nieuwe havenplannen voor te bereiden, uitgesteld. SGP-wethouder Groeneweg: ,,Het verlenen van dit krediet betekent nog niet dat de jachthaven bij het dorp er komt. We moeten niet vooruitlopen en verder afwachten". Burgemeester Kolbach heeft echter in een interview met een plaatselijk blad gezegd dat dit krediet wel betekent dat de ontwikkeling van een bestemmingsplan jachthaven voortgang kan vinden.

In het nauw

De raad heeft het niet zo gemakker lijk met de plotselinge plannen. Zowel de VVD-er B. Verwaart als het raadslid van Gemeente Belang W. Groenendijk hebben — naast de SGP-er Andeweg — al laten weten ook liever de pleziervaartuigen in de Put te zien dan in een nieuwe accommodatie die als het ware in de voortuintjes van de inwoners is gepland. Dezelfde raad, zij het in een iets andere samenstelling (voor de verkiezingen), heeft echter het besluit tot aanwijzing van de Put als natuurgebied genomen. Alleen de fractie van de PvdA, die zich bij deze beslissing van stemming heeft onthouden, wil ook nu nog geen uitspraak doen. De komende weken moet het college zich nog buigen over de" planologische aspecten van een dorpshaven, voordat het omstreden kredietl opnieuw in de raad komt.

Wethouder Groeneweg zegt dat een haven bij het dorp voor hem minder onaanvaardbaar is als de haven in de put. „Je moet uit twee kwaden de minst slechte kiezen", zo vindt de. SGP-wethouder die niet bereid is verder commentaar te leveren.

Initiatief

Nu lijkt het erop dat de raad zelf weer het initiatief in handen wil nemen. De raadsleden eisen de instelling van een „commissie van onderzoek", die het ,,putprobleem" zal moeten onderzoeken. Daarbij zal zeker de angst voor een "dorpshaven" op de achtergrond een rol spelen. Verder zal het ligplaatsenprobleem voor de watersporters op korte termijn de aandacht vragen. Het is ook wel noodzakelijk dat de raad zich manifesteert nu alle beslissingen over hun hoofden dreigen genomen te worden. De watersporters hebben aangekondigd dat de demonstratie ,,de eerste van een reeks" was, terwijl wethouder Groeneweg heeft gezegd voor geen enkele actie opzij te zullen gaan. De raad zal eensgezind beslissingen moeten nemen, waarbij het belang van de bevolking en de zondagsrust voorop staan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 8 mei 1979

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

Rumoer in Goudswaard rond jachthaven

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 8 mei 1979

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken