Bekijk het origineel

Lange voorgeschiedenis centrumplan Katwijk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Lange voorgeschiedenis centrumplan Katwijk

Besluiteloosheid bij gemeenteraad

6 minuten leestijd

KATWIJK — Toen in mei 1945 de Duitsers capituleerden en de zolang bevochten vrede een feit werd, was een vrij groot gedeelte van het ,,oude" Katwijk verdwenen. De Duitse oorlogsmachine had de gehele Boulevard, uitgezonderd de Oude Kerk en nog twee gebouwen, en ruim honderd meter daarachter liggend bebouwd terrein met de grond gelijk gemaakt om er een verdedigingslinie (de zg. ,,Atlantik"-wal) aan te leggen.

Na het tot stand komen van de vrede rustte derhalve op de toenmalige gemeenteraad de moeilijke taak bijna een half dorp te herbouwen. Nu, 34 jaar later, is dat werk nog steeds niet voltooid, daar het te realiseren ,,Centrumplan Katwijk" sinds 1945 onderdeel is van het zogenaamde „Wederopbouwplan Katwijk".

Ontwerp 1946

De gemeente stelde zich in de jaren '45 en '46 vanzelfsprekend de vraag: hoe gaan we het „kale" gebied invullen en aan welke regels dienen we ons te houden; regels die niet alleen gelden voor het herbouwen van de Boulevard, maar voor alle in de gemeente te bebouwen gronden. Reeds spoedig zag men in dat deskundig advies gewenst was en in 1946 nam men dan ook het Stedebouwkundig Adviesbureau Van der Kloot-Meijburg in de arm. Dit bureau ontwierp het reeds genoemde ,,Wederopbouwplan Katwijk", waarvan het „Centrumplan" met een oppervlakte van 1,3 ha slechts een klein deel was. Hoewel echter Katwijk is herbouwd en een groot gedeelte van het „oude" Katwijk is gerenoveerd, moet het „Centrumplan" nog letterlijk van de grond komen.

Naar het plan van '46 zijn o.a. de Princestraat, Boulevard en de zogenaamde binnenboulevard aangelegd. Ook hotel Noordzee en de restaurants Brittenburg en Marina dateren uit die jaren (begin '50).

De gemeente beijverde zich tevens alle benodigde grond in handen te krijgen om het „Centrumplan" naar het ontwerp van 1946 te kunnen realiseren. (Dit ontwerp bestond uit het bouwen van het reeds genoemde hotel en de restaurants, terwijl men daarachter een groot plein en een autobusstation geprojekteerd had). Bij het aankopen van de grond bleven de moeilijkheden al niet uit. Daar, waar men het autobusstation had gepland, bevonden zich nog enkele, hoofdzakelijk kleine bedrijven, waaronder een boerderij en de kolenopslagplaats van Verdoes.

Compromis

De kolenopslagplaats was in 1956 echter gekocht door de heer Cornet en deze wilde de ruimte verbouwen tot een bioscoop, iets wat helemaal niet in de opzet van het ontwerp paste. Na het weigeren van de bouwvergunning deed de heer Cornet de gemeente een proces aan. Tenslotte kwam men tot het volgende compromis: ,,de heer Cornet verkocht het geheel aan de gemeente ,,met Uitgestelde levering". Wanneep de gemeente de grond nodig zou hebben, zou de heer Cornet deze moeten overdragen; tot zolang was inrichting tot bioscoop toegestaan. (Een situatie die nota bene tot 1978 heeft bestaan!) In de overeenkomst was tevens de toezegging opgenomen dat bovengenoemd persoon een claim zou krijgen, om binnen het gebied van het „Centrumplan" een nieuwe bioscoop te kunnen verwezenlijken.

Ontwerp 1964

In het begin van de jaren '60 rees de vraag of het centrum nog wel naar het ontwerp van 1946 gebouwd en aangelegd moest worden. Lag de behoefte niet wezenlijk anders dan in 1946? Vandaar dat de gemeenteraad besloot tot herziening van het ,,Wederopbouwplan". Men had nu echter één ding mee: er bestond een veel gedetailleerder overzicht, waarbij men kon aansluiten.

Zo kreeg dan in 1964 het Stedebouwkundig Adviesbureau van ir. S. J. van Embden uit Delft de opdracht een nieuw ontwerp „Centrumplan Katwijk" te ontwikkelen. Men kon uitgaan van de reeds gebouwde restaurants en hotel Noordzee en verder dacht het architectenbureau aan het realiseren van een grote „wand" (met doorloopjes), bestaande uit winkelbebouwing, hotels, „gehoorzaal" (van de heer Cornet) etc, die gelegen was rond een groot en daarmee beschermd plein. Dit plein zou dan het centrum van het dorpsgebeuren moeten gaan worden.

Twijfels

De gemeenteraad was evenwel niet gelukkig met dit ontwerp, maar men durfde geen definitief oordeel te vellen. De gedachte leefde: zo niet, maar hoe dan wel! Ondertussen verstreek de tijd en sommige toestanden werden onhoudbaar. Herziening werd derhalve een dringende noodzaak. In overleg met het architektenbureau Van Embden werd besloten dat deze instantie verscheidene initiatief-ontwerpen zou ontwikkelen, waaruit door de raad het beste gekozen zou worden. Dit ontwerp, laten uitgewerkt in de vorm van een maquette zou moeten worden „vertaald" in een stedebouwkundig plan. Na verloop van vele procedurekwestifes werd dit ontwerp op 28 juni 1973 aangeboden aan de raad voor de formele vaststelling en goedkeuring.

Te duur

Er volgde echter een onverwacht heftige en emotionele discussie, waarbij de oppositie (o.a. SGP en CCP) aanroerde dit plan ,,te grootschalig, te duur, te ambitieus en nietpassend in Katwijk" te achten. Na deze discussie vond stemming plaats en het ontwerp- plan werd met 1 stem verschil verworpen (12 tegen 11). Hierna vonden enkele zeer emotionele tonelen plaats, waarbij enkele wethouders dreigden op te stappen (o.a. de heer C. van de Plas). De toenmalige voorzitter burgemeester Vermeulen, brak de vergadering voortijdig af „om meer onheil te voorkomen". Men was nu echter weer even ver als in 1946!

Ontwerp

Moest men Bureau OD 205 opnieuw een opdracht geven of moest men een ander bureau raadplegen? Men besloot tot het volgende: ,,We geven de opgave om een kleinschalig plan te ontwerpen aan drie instanties te weten Geoproject b.v. te Nieuw Vennep, Bureau OD 205 en de plaatselijke Openbare Werken. Uit deze drie ontwerpen zal dan de definitieve keuze gemaakt worden". De gemeenteraad koos in december '74 voor het plan van Geoproject en in januari '75 kreeg deze b.v. de opdracht tot nadere uitwerking van haar ideeën Dit conceptontwerp werd door de raad geaccepteerd, maar men achtte het wel noodzakelijk dat de gemeente, Geoproject en OD 205 (als stedebouwkundig adviseur van de gemeente) zouden samenwerken, echter met dien verstande, dat Geoproject over alle plannen de supervisie houdt.

In november 1976 werd het ontwerp officieel goedgekeurd in de gemeenteraad en werd het doorgezonden naar Gedeputeerde Staten. Deze gaven in januari 1978 hun goedkeuring aan de plannen. Naar aanleiding van deze goedkeuring gingen twee personen in beroep bij de Kroon namelijk de heren Cornet en Mijnders (eerstgenoemde heeft inmiddels zijn beroep ingetrokken).

Nieuwbouw

Het is de bedoeling dat het „Centrumplan", omsloten door Boulevard, Voorstraat, Badstraat, Kon. Wilhelminastraat, Kon. Emmastraat en het Waaigat één geheel gaat vormen met de bestaande situatie. Door voortzetting van de traditioneel Katwijkse, kleinschalige struktuur wordt een evenwicht tussen oud- en nieuwbouw mogelijk. Door het besloten karakter van het plan is rekening gehouden met de beschutting tegen weersinvloeden, terwijl deze beslotenheid tevens zorgt voor direkter menselijk kontakt, gezelligheid en sfeer. Het geheel sluit aan bij Katwijk als woonplaats en als badplaats. Door in het plan ook de bouw van 70 woningen te projekteren, ontstaat een bijzondere verwevenheid van de funkties wonen en werken. Men sluit hiermee uit dat het ,,Centrum" een te eenzijdig karakter krijgt en derhalve niet optimaal wordt benut! Dinsdag 1 mei 1979 is de eerste aanzet gegeven.

De bouw van een winkelruimte voor de firma Haasnoot is gestart. Boven de winkel worden een achttal luxe woningen gebouwd. Medio maart 1980 zal de winkel worden geopend en in mei 1980 zullen de woningen worden opgeleverd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 mei 1979

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

Lange voorgeschiedenis centrumplan Katwijk

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 mei 1979

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken