Bekijk het origineel

ittecieh

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

ittecieh

4 minuten leestijd

Ml
(Door B. van der Ros) Het jaarprogramma 1980 voor de uitgifte van bijzondere postzegels in ons land opent met drie zegels in februari, welke worden gewijd aan drie bekende politici uit het verleden. Deze worden in april gevolgd door de serie zomerzegels, met als onderwerpen toerisme en recreatie. De zevende lustrumviering van de bevrijding-1945 is aanleiding voor de uitgifte van twee zegels, die in het teken van bezetting en bevrijding staan. Op de ene zegel wordt de beeltenis van Anne Frank afgedrukt en de tweede heeft als thema een voedseldropping op 29 april 1945.

Het is een goede gedachte van de PTT om een Anne Frank-zegel uit te geven. De Bondsrepubliek heeft haar dit jaar met een zegel herdacht. De zegel ,,voedseldropping" zal bij ieder, die de bevrijding bewust heeft meegemaakt, herinneringen aan de hongerwinter 1944-45 oproepen.

Het is haast te mooi om waar te zijn, dat volgend jaar opnieuw een ,,echte" filateliezegel wordt uitgegeven. Nu ter gelegenheid van de derde NVPH-show en de zesde internationale tentoonstelling voor jonge filatelisten ,,Jupostex 1980" in Eindhoven.

Twee sportzegels in juni zullen de aandacht vestigen op internationale sportevenementen in Nederland, o.m. de Olympische spelen voor gehandicapten, waarna in augustus drie zegels op het gebied van verkeer en vervoer in omloop worden gebracht.

De twee Europa-Cept-zegels hebben vooraanstaande persoonlijkheden als onderwerp en hiervoor zijn gekozen Koningin Wilhelmina en Winston Churchill.

De serie kinderpostzegels (november) wordt in oktober voorafgegaan door een speciale zegel ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Vrije Universiteit te Amsterdam, de schepping van de staatsman-theolodg dr. Abraham Kuy-. per, ,,de geweldige", zoals hij eens op een karikatuur werd afgebeeld.

De verschijning van een nieuwe luchtpostzegel voor bijzondere vluchten zal niet dit jaar plaatshebben, doch is verschoven naar 1980. Twee van de zes VN zegels die uitgegeven worden.

Met 24 zegels spant Nederland zeker niet de kroon wat betreft verschijning van bijzondere postzegels, maar het programma is toch de moeite waard.

De zesde internationale postzegelexpositie van (en voor) jeugdige verzamelaars, Jupostex-Holland. welke van 23 27 mei 1980 in het Philips ontspanningscentrum te Eindhoven wordt georganiseerd, staat onder bescherming van de Federation Internationale de Philatelic. De tentoonstelling, die wordt onderverdeeld in een internationale concurrentieklasse van 1500 kaders,,een „erehoF' en een „officiële" klasse voor inzendingen buiten mededinging, zal 1800 uitstalramen omvatten. Deze bieden plaats aan 21600 albumbladen van standaardafmeting.

Naar verwachting wordt het een dringen om plaatsruimte, want het aanbod van inzendingen zal de beschikbare ruimte overtreffen. Er zijn al bezoeken van jeugdige verzamelaars aangekondigd uit België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk en Zwitserland.

Aan dé expositie kunnen deelnemen jongeren van 11-25 jaar. Hun inzendingen moeten nationaal een waardering hebben verworven van zilverbrons, hetgeen dus betekent 65 punten op een nationale expositie, doch ook mag een verzameling worden aangeboden, die, indien zij op een tentoonstelling zou worden ingezonden, 65 of meer punten zou hebben behaald. Inzenders moeten lid zijn van een filatelistische vereniging.

Verenigde Naties

Op 24 augustus a.s. wordt in het Donaupark van de Oostenrijkse hoofdstad Jupostex Wenen een nieuw centrum van de VN geopend, dat grotendeels bestemd is voor het Internationale Atoomenergiebureau (lAEO) en de Organisatie voor industriële ontwikkeling (UNIDO). Het • is tevens bedoeld als congresgebouw ; voor internationale conferenties.

Ter gelegenheid hiervan wordt een speciale serie VN-zegels van 6 waarden ; uitgegeven. Naast de zegels die in New : York in dollarwaarden en in Zwitserland j in franken regelmatig via de Filatelisti-; sche dienst van de VN verschijnen, wor- ] den in 't vervolg ook zegels in Schilling—j waarden in de verkoop gebracht.

Aangezien het wel vast staat, dat in • Europa geen nieuwe landen meer voor de uitgifte van VN-zegels in aanmerking, zullen komen, is het voor verzamelaars-^ van VN-zegels een mooie gelegenheid' om deze zegels van het begin af aan hun ' verzameling toe te voegen. Men kan de zegels en eerste dagenveloppen bestellen bij de Postdienst van de Verenigde Na-' ties, Paleis der VN, CH-I211 Geneve 10 (Zwitserland).

Wij herinneren vakantiegangers eraan, dat van 6-11 augustus in ,,Cleijnduin" te Katwijk een jubileumtentoonstelling wordt gehouden. Op 31 augustus en 1 september is er in Scherpenzeel een expositie ter viering van het eerste lustrum van de vereniging van verzamelaars „Scherpenzeel en omstreken".

Van 5-15 september is in Rio de Janeiro (Brazilië) de derde thematische wereldtentoon.stelling.

Verzamelaars in Alblasserdam en omgeving wijzen w'ij op de zilveren jubileümtentoonstelling ,,Alphila '79" op 26 en 27 oktober in gebouw ,,De Haven" • leplaan.

Hebt u de datum van de „dag van de postzegel" 5 oktober reeds genoteerd?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 juli 1979

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

ittecieh

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 juli 1979

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken