Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Meer armslag voor bijzonder onderwijs en gemeenteraden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Meer armslag voor bijzonder onderwijs en gemeenteraden

Nota van wijzigingen basisonderwijs naar parlement

5 minuten leestijd

DEN HAAG — Het bevoegd gezag van een bijzondere school kan zelf een school gaan bouwen en zorg dragen voor het groot onderhoud van die scholen. Ook komt de planning van nieuwe scholen wat dichter bij de burgers, de gemeenteraden krijgen hierover nu meer te zeggen.

Dit zijn enkele van de belangrijkste punten uit de Nota van wijzigingen op het ontwerp Wet op het basisonderwijs dat minister dr. A. Pais en staatssecretaris A. J. Hermes van Onderwijs woensdag aan het parlement aanboden.

Minister Pais noemde het een mijlpaal, die ook nu weer bereikt werd. De voorbereidingen duurden veel langer, vooral het interdepartementaal overleg vergde nogal veel tijd. Oorspronkelijk zou deze Nota rond Pasen al verschenen zijn. Toch hoopte de bewindsman gezien het belang van deze zaak, dat in het departement nu snel zaken gedaan zullen worden.

Gecompliceerd

Van een bestaande naar een nieuwe situatie gaan bij het onderwijs in nu eenmaal gecompliceerd. Daarvoor is niet alleen een nieuwe wet op het basisonderwijs nodig maar ook overgangswetgeving. Staatssecretaris Hermes was van mening dat de nieuwe wet er per 1 augustus 1983 wel zal zijn, dat is de geplande datum voor de integratie van het lager en kleuteronderwijs naar de nieuwe basisschool. Maar of de overgangswetgeving dan klaar zal zijn, is voor hem nog een vraag en die hoort er wel bij.

Veel voetangels en klemmen die in het ontwerp van minister Van Kemenade zaten, zijn er nu uitgehaald. Deze hadden met de toekomstige integratie niets te maken. Aan deze Nota van wijzigingen is heel wat werk en studie voorafgegaan, aldus de staatssecretaris. In het onderwijskundige gedeelte zijn slechts enkele wijzigingen aangebracht. De voorschriften met betrekking tot de bekostiging van het basisonderwijs zijn daarentegen drastisch gewijzigd.  De onderwijskundige wijzigingen houden onder meer in dat de werkschema's vervallen zijn; het schoolwerk en het activiteitenplan blijven gehandhaafd. Ook zal het niet meer verplicht zijn om een overlegorgaan basisonderwijs/speciaal onderwijs en een overlegorgaan basisonderwijs/voortgezet onderwijs in te stellen.

Bekostiging

De wijzigingen met betrekking tot de bekostiging van het basisonderwijs komen in grote lijnen op het volgende neer: Het scholenplan wordt door de gemeente vastgesteld, waarna goedkeuring door het college van Gedeputeerde staten volgt. In het Wetsontwerp was het het college van Gedeputeerde staten dat de scholen op het scholenplan vaststelde op basis van gemeentelijke ontwerp-plannen. Bovendien is er een voortschrijdend driejarenplan zoals dat ook is opgenomen in de Wet op het voortgezet onderwijs. In het Wetsontwerp was steeds een blok van drie jaar opgenomen.

In plaats van twee categorieën gemeenten in het Wetsontwerp, voorziet de Nota van wijzigingen in vier categorieën gemeenten. Daardoor zijn ook de normgetallen voor het aantal leerlingen, nodig voor plaatsing op het scholenplan evenals voor beëindiging van de bekostiging, gewijzigd.

Een ander verschil is dat het college van burgemeester en wethouders elk jaar een voorstel aan de gemeenteraad In de nu ingediende Nota van wijzigingen op het ontwerp van Wet op het basisonderwijs zijn veel voetangels en klemmen opgeruimd, aldus staatssecretaris A. J. Hermes. moet doen omtrent het al dan niet opnemen van openbare scholen in het scholenplan.

Huisvesting

Ook voor wat betreft de huisvesting van scholen zijn er verschillen tussen het Wetsontwerp en de Nota van wijzigingen. De belangrijkste zijn dat het bevoegd gezag van een bijzondere school zelf kan bouwen en kan zorgdragen voor het groot onderhoud. In het Wetsontwerp waren deze taken toebedeeld aan de gemeente.

De zogenaamde overschrijdingsuitkering die de gemeente aan het bevoegd gezag van bijzondere scholen moet doorbetalen (worden de begrotingen voor het openbaar onderwijs overschreden dan moet de gemeente het overschrijdingsbedrag ook toekennen aan de bijzondere scholen) blijft niet, zoals in het wetsontwerp, beperkt tot de onderwijsvoorzieningen alleen. De doorbetaling van overschrijdingskosten zal volgens de Nota van wijzigingen ook gelden voor groot onderhoud en de gebruiksvoorzieningen, uit te keren om de vijf jaar, met een regeling van voorschotbetaling. Komt een school eenmaal in aanmerking voor bekostiging (dus als aan de normen is voldaan) dan is bekostiging voor acht jaren gegarandeerd. In het wetsontwerp werd die garantie voor zes jaren gegeven.

Met name het CDA had indertijd, toen het Wetsontwerp in 1977 ingediend werd, nogal kritiek op de plannen van minister Van Kemenade over de scholenbouw en het groot onderhoud. Met hun nieuwe plannen zijn de bewindslieden nu dus het bijzonder onderwijs en een van de regeringspartijen tegemoet gekomen.

Uitbreiding

In de Nota van wijzigingen wordt tevens gezegd, dat uitbreiding van scholen niet alleen maar zal zijn toegestaan op grond van uitbreiding van het aantal leerlingen, maar ook op grond van onderwijskundige ontwikkelingen. Teruggedraaid wordt ook de regeling voor het gebruiken van schoolruimten voor andere dan onderwijskundige doeleinden, zoals culturele en maatschappelijke activiteiten. In het oorspronkelijk ontwerp kon de gemeente een schoolbestuur verplichten de ruimten voor van alles en nog wat beschikbaar te stellen, vooral van het bijzonder onderwijs waren hiertegen toen heel wat bezwaren. Nu wordt voorgesteld die verplichting uitsluitend nog maar geldig te laten zijn om bijvoorbeeld avondlessen te gaan geven, dus voor onderwijskundige activiteiten.

Het is vooral in het belang van kleine scholen dat het vergoedingensysteem anders gaat werken. Het gaat nu ook werken per school of klas in plaats van alleen per leerling. De kleine scholen krijgen daardoor meer financiële speelruimte.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 augustus 1979

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Meer armslag voor bijzonder onderwijs en gemeenteraden

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 augustus 1979

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken