Bekijk het origineel

Regionale voorbereiding op gezamenlijke synode

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Regionale voorbereiding op gezamenlijke synode

Vijf bijeenkomsten op 18 augustus

3 minuten leestijd

I DEN HAAG/LEUSDEN — Op 18 augustus a.s. zullen de synodeleden van de Ned. Hervormde Kerk en van de Gereformeerde Kerken in Nederland, over vijf regionale bijeenkomsten verdeeld, ter voorbereiding op de gezamenlijke synodevergadering van 11 en 12 oktober a.s. te Lunteren, al van gedachten wisselen over een aantal nota's, die op de oktobervergadering aan de orde zullen komen.

De bedoeling daarvan is, dat zij al of niet hun instemming kunnen betuigen met de richting, waarin de werkgroep „Kernen van belijden" bezig is haar opdracht uit te voeren, die zij op de gemeenschappelijke synodevergadering van 1976 kreeg, nl. om de ecclesiologische vragen te bestuderen, die samenhangen met het samen-opweg-zijn van Gereformeerden en Hervormden.

Vragen en opmerkingen, die op de regionale bijeenkomsten gemaakt worden, zullen met het oog op de oktober-vergadering in de uiteindelijke vergaderstukken worden verwerkt. Voorts zullen de synodeleden al de gelegenheid hebben een oordeel te geven over de concept-richtlijnen voor de samenwerking op plaatselijk vlak en zullen ze een brief behandelen, die door een aantal nu federatief samen; werkende gemeenten aan de beide synoden is gericht.

Verschillen

Daarin worden de knelpunten naar voren gebracht inzake het gezamenlijk financieel beleid en beheer van deze gemeenten. De rechtsongelijkheid tussen de kerkvoogdij van een Hervormde gemeente enerzijds en van een Gereformeerde kerkeraad anderzijds moet, zo vinden zij, verdwijnen. In hun brief sommen zij nog een aantal andere zaken op zoals de ongelijkheid, die bestaat t.a.v, de honorering en de pensioenen van de predikanten, het verschil in ledenadministratie, het landelijk niet gemeenschappelijk optreden van diakonale en zendingsinstanties ten aanzien van deze gemeenten. De verschillen van opvatting t.a.v. het ondertekenen van de drie formulieren van enigheid bij het optreden van nieuwe ambtsdragers en problemen, die optreden bij het pastoraat rond de aanvragen van de heilige Doop (het belijdend lid moeten zijn van de doopouders) en het gewone pastoraat.

Gespreksnota

Voor de .gemeenschappelijke vergaderingen van de synoden op 11 en 12 oktober 1979 heeft de werkgroep ,,Kernen van belijden" een gespreksnota ,,Samen kerk zijn in de nabije toekomst" opgesteld.

De werkgroep heeft zowel Bijbelse, historische als actuele aspecten van het gezamenlijke „Gereformeerde" kerk-zijn bestudeerd. Die vragen betreffen voor een niet gering deel de verhouding tussen kerk en wereld. Hervormden en Gereformeerden hebben verschillend gereageerd op de secularisatie. Ook nu wordt de secularisatie nog verschillend beoordeeld. De een ziet voor een kleiner wordende kerk de mogelijkheid om ,,kwalitatief' sterker van Christus te getuigen. De ander benadrukt het aspect van de vervolgde en lijdende kerk in een goddeloze wereld.

De tegenstelling kerk-wereld is het leidend principe geweest in de Gereformeerde Kerken. Scherp stonden tegenover elkaar: tweeërlei levensbeginselen, tweeërlei organisatorische vormgeving, tweeërlei „volk". De Hervormde Kerk stelde zich veel minder scherp tegenover het volksgeheel op. Vanuit een theocratische gedachtengang wilde zij de verwereldlijking van het volk indammen en het geheel kunnen blijven beïnvloeden, zo meent de werkgroep.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 6 augustus 1979

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Regionale voorbereiding op gezamenlijke synode

Bekijk de hele uitgave van maandag 6 augustus 1979

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken