Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Lelystad wordt een zelfstartmge gemeente

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Lelystad wordt een zelfstartmge gemeente

Ondoorzichtigheid voor burger verdwijnt

5 minuten leestijd

ZJILTSTAD — H«t ..nieuw» iitad" krUvt «r weer een gremeente b(J. Hadat een aantal Jaren gélvdtm enkele agrarieohe kernen werden »mmeagevoeg'd tot de g«meente Oronten, Ie nn besloten tot de InatelUngr van een gemeente ZiOlyetad. Zielyetad xaoet volgene de plannen per 1 Januari een selflitandlge oentrumfünotle voor de Zuidemke Ueaelmeerpoldera gaan vervullen.

Op 7 november zullen voor de eerste maal gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. De politieke partijen zullen gezamenlijk 26 raadsleden leveren in deze zo snel groeiende gemeente. In Lelystad hoopt men dat het vijfde lid van het dagelijks adviescollege aan mag bUjven (de minister verleende hiertoe onlangs toestemming), zodat het nieuwe college naast een burgemeester uit vijf wethouders zal bestaan.

EDE Het centrum waar volgend jaar parkeermeters geplaatst zulten worden Óoto Otting-Veenendaal)

De bestaeinde blauwe zones bij het station Ede-Wageningen en op de Parkweg worden voorlopig gehandhaafd. Worden er plaatselijk wijzigingen doorgevoerd in verband met de aanleg van de tunnel en de nieuwe stationspleinen, dan kon het geheel daar worden aangepast.

,Jn feite verandert er niet eens zo erg veel. Hooguit ontstaat een stuk duidelijkheid voor de burger voor wie de huidige situatie wat ondoorzichtig is", aldus de heer F. H. van der Veen, lid van het dagelijks adviescollege voor de PvdA en tijdens de vakantieperiode een van de directe vervangers van landdrost H. Lammers.

Anders grereireld

Het plaatselijk bestuur van Zuidelijk Flevoland is wat anders geregeld dan elders. Een zogenaamd Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders behartigt in het gebied van Flevoland, met uitzondering van de gemeente Drenten en een eventueel nog droog te leggen Markerwaard, de gemeentelijke taken. Eens per twee jaar kiezen de bewoners van Almere en Lelystad adviesraden, Aan het hoofd van het Openbaar Lichaam staat een landdrost, die in feite een absolute macht bezit. In de praktijk beslist de landdrost, de voormalige Amsterdamse wethouder H. Lammers, in overeenstemming met het dagelijks adviescollege (wethouders) en de adviesraad (gemeenteraad).

Van der Veen vindt het hoog tijd dat Lelystad zelfstandig wordt. Flevoland is momenteel geheel afhankelijk van „Den Haag", van waaruit ook de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, die vanaf de drooglegging heeft gezorgd voor de ontwikkeling van de polders, wordt bestuurd. Omdat Flevoland ook nog niet provinciaal is ingedeeld, is er geen toezicht van gedeputeerde staten. Dit toezicht wordt nu uitgeoefend door de minister van Binnenlandse Zaken.

Vertraagrd

Lid van het dagelijks adviescollege Van der Veen: „De bereidheid in Den Haag en bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders om van Lelystad een zelfstandige gemeente te mcïken, is altijd maar matig geweest. Van de zijde vaji de Rijksdienst is steeds het argument van „wij doen het goed, waarom zouden we het don veranderen" gehanteerd. De discussie is pas goed losgebarsten met de komst van de nieuwe lajiddrost Lammers, vijf jaar geleden".

Met ingang van 1 januari zullen de taken vEui de rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) — de inrichting van de polders, de bouw van Lelystad en de vestiging van personen, bedrijven en instellingen — officieel aan de nieuwe gemeente worden toebedeeld. In de praktijk wordt het overgrote deel van het werk al door het bestaande ambtenarenkorps van het openbaar lichaam in Lelystad, dat zal overgaan naar de nieuwe gemeente, uitgevoerd. Voor de RIJP en voor het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders is don nog een taak weggelegd in Almere en mogelijk in het later nog te bouwen Zeewolde.

Financiën

Zelfstandig worden betekent voor Lelystad ook dat het merendeel van de voorzieningen uit de gemeentelijke kas moet worden betaald. Vooral in een dergelijke stad, die In een aantal jaren is gegroeid tot bijna 40.000 inwoners, valt dat niet mee. Bestaande voorzieningen ontbreken. „Tijdens de discussies in de Tweede Kamer over onze zelfstandigheid is het de betrokkenen steeds duidelijker geworden dat Lelystad, dat voorheen een exclusieve claim had op het ministerie von Verkeer en Waterstaat, in toenemende mate een beroep zal doen op de andere ministeries. Uit het overleg is verder gebleken dat we in aanmerking komen voor een startsubsidie van enkele tientallen miljoenen. Hoeveel precies, is nog niet bekend", aldus de heer Van der Veen.

Begrenslnir

Het Openbaar Lichaam houdt straks het grondgebied van de Zuidelijke IJsselmeerpolders — min de gemeenten Drenten en Lelystad — over. Bij de verdeling van de grond is er vanuit gegaan dat Lelystad bestuurscentrum zal worden, omringd door agrarisch gebied. Dronten is geheel agrarisch, terwijl Almere sterk stedelijk zal worden^ Als Zeewolde van de grond komt, krijgt deze plaats een agrarisch-recreatieve verzorgingsfunctie. Over de begrenzing van Lelystad is een stevig robbertje gevochten, waarbij Lelystad tenslotte dankzij een amendement vanuit de Kamer toch zijn zin heeft gekregen en een groter gebied is toebedeeld dan door de minister van Binnenlandse zaken was voorgesteld.

Provincie

Als begin november een gemeenteraad is gekozen, kon de vacature voor oen burgemeesterspost in Lelystad worden opengesteld. Lelystad en de omliggende plaatsen zijii (nog) niet provinciaal ingedeeld. Over de mening van de bevolking kan geen misverstand besteian. Van der Veen: „Wij hebben steeds gezegd dat de bestuurlijke reorganisatie ons te long duurt. Over de Zuidelijke IJsselmeerpolders behoeft niet gepraat te worden. De meest simpele oplossing is van dit gebied, waar het inwonertal sterk toeneemt, een twaalfde provincie te maken. Er hoeft alleen maar overwogen te worden of de Noordoostpolder moet worden toegevoegd". Van der Veen is optlxnistlsoh gestemd over dat straks staan. ,JPer de toekomst van Lelystad, op eigen benen moet slot van rekening hebben w^ een belangr^e fünotla voor de Randstad. Vooral Amsterdam heeft ons hard nodig".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 11 augustus 1979

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

Lelystad wordt een zelfstartmge gemeente

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 11 augustus 1979

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken