Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PLO bewierrookt Young in Veiligheidsraaddebat

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

PLO bewierrookt Young in Veiligheidsraaddebat

Nieuwe resolutie voorgelegd Zitting verdaagd

6 minuten leestijd

NEW YORK — De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties iieeft zijn Palestinadebat op het middernachtelijk uur van donderdag op vrijdag onze tijd opgeschort tot vrijdagmiddag vijf uur. Aan de Veiligheidsraad is donderdagavond een ontwerp-resolutie over de Palestijnen voorgelegd.

Het ontwerp wil voor de Palestijnen het recht van zelfbeschikking, nationale onafhankelijkheid en soevereiniteit €n recht om terug te keren naar hun haardsteden of, als zij dat verkiezen schadeloosstelling. De resolutie is voortgekomen uit overleg tussen de vertegenwoordiger van Koeweit, Yaccoeb Bisjara, en de leden van de ,,Speciale commissie voor de Uitoefening van het Onvervreemdbaar Recht van het Palestijnse Volk", waarvan de vertegenwoordiger van Senegal, Medoun Fall, voorzitter is en die medeopsteller van het ontwerp is.

Senegal is geen lid van de Veiligheidsraad en het ontwerp kan alleen worden ingediend door een lid van de raad. In dat geval zal het worden getroffen en getorpedeerd door een Amerikaans Veto

Volwaardige partner

Het Senegalese ontwerp steunt ook resoluties 242 en 338 van de Veiligheidsraad die het bestaan van Israël erkennen als een van de landen in het gebied die recht hebben op veilige en erkende grenzen. In het ontwerp wordt bezorgdheid uitgesproken over de toestand in het Midden-Oosten en de voortdurende bezetting door Israël van de bezette Arabische gebieden, Oost-Jeruzalem inbegrepen.

Het ontwerp eist tenslotte dat de Palestijnen als volwaardige partner worden betrokken bij het zoeken naar een rechtvaardige en duurzame vrede in het Midden-Oosten.

Young

Young zei nadat hij de zitting had verdaagd dat hij aanneemt dat het vrijdag tot een stemming komt en dat hij klaarstaat met een veto tegen een resolutie die een Palestijnse soevereine staat wil.

Young was filosofisch over de weerslag van een Amerikaans veto tegen een resolutie die pleit voor ,,zelfbeschikking en een soeverein thuisland voor Palestina". Hij zei: ,,Ik ben erg gerust over het, resultaat, wat het ook is. Het diplomatieke proces is een vreemde en mooie zaak. Wat er vanavond ook gebeurt, morgen gaan we verder"

Hij zei dat het Amerikaanse doel een algemene vrede in het MiddenOosten klopte met het standpunt van de Arabische wereld en Saoedi-Arabië in het bijzonder. Hij zei: ,,Wij mogen verschillen ten aanzien van tactiek op dit ogenblik, maar wij hebben geen moeilijkheden ten aanzien van doel en doelstelling, want onze doelen zijn wederzijds afhankelijk".

Gefaald

Young heeft een maand lang geprobeerd uitstel van het huidige debat te krijgen. Toen dat niet lukte heeft hij geprobeerd een stemming op de lange baan te schuiven omdat hij zeker tot een Amerikaans veto zou leiden.

Zijn woorden betekenen dat hij ook in dit opzicht heeft gefaald, hoewel diplomatieke kringen verklaarden dat de PLO, die de sleutel van de zaak in handen heeft, nog geert definitief standpunt heeft ingenomen. „Nooit opgeven. We hebben gedaan wat we konden, morgen zien we wel verder" zei Young.

De PLO prees in het debat „het principiële en moedige" standpunt van Andrew Young, maar had harde woorden voor de Amerikaanse regering. „Het spijt mij dat mijn woorden uw regering enigszins in verlegenheid zullen brengen", zei PLO-waarnemer Zehdi Labib Terzi, terwijl in de zaal onderdrukt gegrinnik klonk.

^Vervolgingen**

Terzi, wiens cladestiene ontmoeting met Young het aftreden van deze tot gevolg had, stelde toen de politiek van de Amerikaanse regering ten aanzien van het Midden-Oosten aan de kaak, van de akkoorden van Camp David tot aan de affaire-Young. Young toesprekende als „de voormalige ambassadeur", zei Terzi: „Uw ontslag is het symbool van een van de ergste geestelijke vervolgingen".

Zehdi Labib Terzi kritiseerde resoutie-242 van de Veiligheidsraad omdat er niets in staat over de politieke aspiraties van de Palestijnen. Over ,,Camp David" zei hij dat niemand de Verenigde Staten, Egypte en Israël had gemachtigd namens de Palestijnen te spreken. Hij deed een beroep op de raad ,,ons te helpen vrede te bereiken in het land waar de vredevorst werd geslachtofferd om de mensheid te verlossen" (Terzi is een christen)

Egypte

De Egyptenaar dr. Esmat Abdel Meguid heeft donderdag als eerste spreker in het Veiligheidsraaddebat over Palestina gezegd dat zijn regering elke poging, internationaal of individueel, steunt, die kan bijdragen tot de verwerkeling van de legitieme rechten van het Palestijnse volk. Hij sprak zich uit voor aanvaarding van een resolutie, die deze rechten erkent. Bij een oplossing van het gehele probleem moet worden uitgegaan van een volledige terugtrekking van Israël uit de in 1967 bezette gebieden en herstel van de onvervreemdbare nationale rechten van het Palestijnse volk, aldus dr. Meguid.

De Egyptische afgevaardigde zei dat Israël door de ondertekening van de akkoorden van Camp David voor het eerst de legitieme rechten van het Palestijnse volk had erkend en beloofd had zich in te zetten voor de oplossing van de Palestijnse kwestie in al haar aspecten.

Meguid dankte de Europese Economische Gemeenschap voor haar „constructieve en realistische houding" en de socialistische internationale voor haar recente initiatief.

Israël

De Israëlische ambassadeur bij de Verenigde naties, Jehuda Blum, zei dat de onderhavige procedure in de Veiligheidsraad paste in het kader van de „stelselmatige campagne die is ontketend door hen die de vrede in het Midden-Oosten verwerpen". Volgens hem willen de tegenstanders van vrede de Veiligheidsraad „voor hun karretje spannen" met het oog op het in de wielen rijden van het vredesproces volgens de akkoorden van Camp David en het Israëlische-Egyptische vredesverdrag.

Blum zei dat de campagne was geopend door Jordanië op het ogenblik waarop de president van de Verenigde Staten persoonlijk naar het MiddenOosten was gegaan voor de eindfase van de onderhandehngen over het I jep vsc -Egyptische verdrag.

De Israëlische ambassadeur wees erop dat de speciale commissie voor de rechten van de Palestijnen van de Algemene vergadering ,,altijd een gewillig instrument in de handen van de PLO" is geweest. Haar aanbevelingen, zei hij, zijn niets anders dan in het formele jargon van de Verenigde Naties gegoten teksten van de PLO die de vernietiging van Israël in haar vaandel schrijft, zoals zij nog twee dagen geleden in Beiroet heeft gedaan.

De Israëlische vertegenwoordiger zei verder dat alle bij Camp David betrokken partijen het erover eens waren dat de PLO geen partner in het vredesproces kon zijn en dat „nauwkeurige bepalingen" werden opgesteld om de Palestijnse ingezetenen van ,,Judea, Samaria en de strook van Gaza" wel bij dat proces te betrekken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 augustus 1979

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

PLO bewierrookt Young in Veiligheidsraaddebat

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 augustus 1979

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

PDF Bekijken