Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Explosief rapport over Midden-Oosten op tafel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Explosief rapport over Midden-Oosten op tafel

PvdA voor moeilijke beslissing

6 minuten leestijd

DEN HAAG — Alle partijen in het Midden-Oostenconflict moeten een stap terug doen in het belang van een duurzame vrede. Dat is de strekking van het Midden-Oostenrapport, dat de „Commissie van der Stoel" het partijbestuur van de Partij van de Arbeid donderdag heeft aangeboden.

Het rapport is bedoeld als grondslag voor een discussie binnen de partij. Internationaal secretaris van de PvdA, Maarten van Traa, noemde het rapport donderdag in Den Haag ,,een mijlpaal, die de discussie zinniger en duidelijker kan maken". Het partijbestuur wil voor de Socialistische Internationale in oktober een standpunt innemen. Dan komt de ontmoeting Kreisky-Brandt-Arafat ter sprake.

Het rapport stelt, dat Israël het zelfbeschikkingsrecht van de Palestijnen moet erkennen, en een Palestijnse staatsvorm dient te aanvaarden, bijvoorbeeld op de door Israël bezette west-oever van de Jordaan. De Palestijnen van hun kant moeten het bestaansrecht van Israël erkennen, evenals de noodzaak voor dat land van veilige grenzen. Nederland kan, gezien de hechte banden met Israël en de aanwezigheid van Unifil-troepen in Zuid-Libanon een rol spelen in het op gang brengen van een discussie tussen de partijen, aldus het PvdA-rapport. Het rapport stelt feitelijke contac

Volgens De stichting uitvoering landbouwmaatregelen STULM, die namens het CBS de telling uitvoert, was het aantal weigeraars in de jaren '1976, 1977 en 1978 respektievelijk 0,23, 0,16 en 0,15 procent. Het geval van de tuinder A.O. uit Tiendeveen bij Bellen, die vijftig dagen opsluiting verkiest boven het betalen van een boete, is dan ook heel zeldzaam.

De boeren en tuinders zijn tot medewerking aan de landbouwtelling (volgens de STULM een soort agrarische volkstelling) verplicht op grond van artikel 25 van de Landbouwwet. Dat de medewerking zo goed is schrijft de STULM toe aan de bijzondere vertrouwenspositie die haar districtsbureauhouders, uitvoerders van tal van regelingen, bij de boeren innemen.

Meestal geeft 70 procent van de boeren al gehoor aan de eerste oproep tot medewerking, op de tweede oproep komt er 25 procent of meer bij, en van wie dan nog zijn achtergebleven doen de meesten tenslotte ook nog mee.

Het Centraal bureau voor de statistiek zegt dat het op zijn vragenformulieren geen te ver gaande vragen stelt. Ze gaan meestal over aantallen dieren en oppervlakten van verschillende gewassen, ook wel eens over andere zaken als aantal kavels, bedrijfsopvolging e.d. Dit jaar is er ook een EEGlandbouwtelling, die de EEG-ministerraad een inzicht moet geven in de ontwikkeling van de landbouw in de negen landen der Gemeenschap.

Verplicht

Daar komen volgens het CBS wel eens wat indringender vragen bij te pas, bijvoorbeeld over de bezigheden buitenshuis van de vrouw. Op grond van een EEG-richtlijn, waaraan ook Nederland zich moet houden, zijn de agrariërs ook verplicht hieraan mee te werken. Deze telling maakt tevens deel uit van de wereldlandbouwtelling 1980, opgezet door de voedsel- en landbouworganisatie der Verenigde Naties FAO.

Het Landbouw-Economisch Instituut laat nog weten dat het geen enkele bevoegdheid heeft boeren tot medewerking aan zijn (wetenschappelijke) onderzoeken te dwingen. Het komt wel voor steekproeven bij de boeren, maar die hebben het volste recht tot weigeren. ten voor tussen de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in het Midden-Oosten en de PLO, anders dan de incidentele contacten die nu. plaatsvinden als er problemen zijn rond Nederlandse Unifil-mensen. Naast commerciële contacten zou Nederland de culturele en die op gebied van ontwikkelingssamenwerking met de Arabische wereld moeten verstevigen. Of in Nederland een PLO-kantoor komt, is een zaak van de PLO zelf, aldus het rapport. MACHINEFABR.en HANDELSONDERNEMING B v 9 Krimpen aan den IJssel Parallelweg 12. Tel. 01807-14644 • Hachl spiraalboren • Blu Mol zaagbladan 0 Blu Dan vijlan

Voor een duurzame vrede is teruggave van na 1967 door Israël bezet gebied onontbeerlijk, aldus het PvdArapport. Israël kan niet doorgaan met het vestigen van nederzettingen in bezet gebied. De vrees in de Arabische wereld voor Israëlische gebiedsuitbreiding is veel te groot.

Bezette gebied

In een massale terugkeer van Palestijnen naar Israël ziet het rapport geen heil: Beter is die mensen een eigen identiteit en een eigen staatsvorm te geven. Daartoe zouden verkiezingen gehouden moeten worden in „bezette gebieden". Dan zal ook blijken in hoeverre de PLO de Palestijnen vertegenwoordigt. Israël zou over die staatsvorm met de dan gekozen vertegenwoordigers moeten onderhandelen.

Als de staatsvorm er niet in wordt betrokken, dreigen de Camp Davidakkoorden door de verschillende partijen verschillend geïnterpreteerd te worden. De Israëlische premier Begin moet zijn standpunt — hoogstens autonomie voor de Palestijnen — dus laten varen, aldus het rapport.

Volgens voorzitter Van der Stoel van de commissie , die het rapport heeft opgesteld, is de bedoeling ervan slechts hoofdlijnen van een mogelijk beleid aan te geven. De PvdA pretendeert niet te komen met een oplossing voor het Midden-Oostenconflict, aldus Van Traa: ,,Daar hebben we op de Tesselschadestraat de mankracht niet voor".

Voor het probleem Jeruzalem tot een oplossing kan komen, moet eerst een beslissing vallen over de nu bezette Westoever. Dan krijgen compromis-oplossingen misschien een kans, zoals vrije vestiging, vrij verkeer en vrije doortocht naar de heilige plaatsen voor iedereen, aldus het rapport. De PvdA wil over enige tijd nog een studieconferentie organiseren over de Midden-Oostenproblematiek. Twee van de vijftien leden uit de commissie-Van der Stoel hebben het rapport niet mede ondertekend: Sonja van der Gaast enb Nol Maassen. en vinden dat aan de PLO teveel voorwaarden vooraf worden gesteld, wil de organisatie als gesprekspartner in aanmerking komen, terwijl dat met Israël niet het geval is. Hun afwijkende standpunt zal in de discussie binnen de partij aan de orde komen, aldus Van Traa.

CDA

Ook binnen het CDA is het Midden-Oosten donderdag aan de orde geweest. De christen-democraten zijn evenwel nog niet zover,, dat ze een rapport uitbrengen. In grote lijnen staat de partij achter de politiek van minister Van der Klaauw: incidentele en onofficiële contacten met de PLO. In het verleden zijn die er al geweest, ook met CDA-parlementariërs: Gualtherie van Weezel, Scholten en Frinking hebben al eens ontmoetingen gehad met de Palestijnse „minister van buitenlandse zaken" Faroek Khaddoumi. Dergelijke contacten vallen ook onder „incidenteel en onofficieel", aldus Van Weezel desgevraagd. Op 15 september komt het Midden-Oosten in het CDA opnieuw aan de orde.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 augustus 1979

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

Explosief rapport over Midden-Oosten op tafel

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 augustus 1979

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

PDF Bekijken