Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ontwerp-landinrichtingswet naar Kamer verzonden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Ontwerp-landinrichtingswet naar Kamer verzonden

3 minuten leestijd

DEN HAAG — Het ont,werp van een landinrichtingsiwet, die bijaanvaarding door het parlement de ruilverkavelingswet 1954 zal gaan vervangen, is dinsdag naar de Tweede kamer verzonden. Eerst verantwoordelijke bewindsman voor dit ontwerp is minister Van der Stee van Landbouw en Visserij.

De regering tracht tot een nieuwe wetgeving op dit terrein te komen op grond van onder meer de volgende overwegingen: De huidige ruilverkavelingswet beperkt zich tot behartiging van belangen van land-, tnin- en bosbouw. Het landelijke gebied is echter, behalve als werkgebied voor land- en tuinbouw, van steeds grotere betekenis geworden voor de recreatie en uit het oogpunt van natuur en landschap. De behoefte is gegroeid, de landinrichting te ontwikkelen in samenhang met de ruimtelijke ordening, speciaal met de streekplannen. In het ontwerp-landinrichtingswet is een aantal regelingen opgenomen, die in de loop der jaren in de praktijk van toepassing van' de ruilverkavelingswet zijn ontwikkeld. Voorbeelden zijn het voorbereidingsschema landinrichting en de inspraak.

Getracht zal worden, via ontwikkeling van de agrarische bedrijfsstructuur de inkomensachterstanden der agrariërs te verkleinen en hun werkomstandigheden te verbeteren. Daarmee, zo menen de desbetreffende ministers, kan worden bijgedragen tot de werkgelegenheid in land- en tuinbouw. Er zal ook worden gestreefd naar het waarborgen van natuur- en landschapswaarden, terwijl het medegebruik van het landelijke gebied voor onder meer openluchtrecreatie zal worden bevorderd.

Vier vormen

Het wetsontwerp voorziet in vier vormen van landinrichting: twee bekende, de ruilverkaveling en de ruilverkaveling bij overeenkomst, die nu aan de ontwikkelingen zullen worden aangepast, twee nieuwe, de herinrichting en de aanpassingsinrichting.

Over de gewone ruilverkaveling zal ook onder de nieuwe wet bij stemming beslist worden, bij de ruilverkaveling bij overeenkoinst blijft men op basis van vrijwilligheid percelen ruilen. De herinrichting is bedoeld voor landinrichting in een gebied, dat behalve een agrarische functie in belangrijke mate niet-agrarische functies vervult of moet vervullen. Ruilverkaveling zal alleen mogelijk zijn in een gebied met een overwegend agrarische functie.

Een haarscherpe scheiding tussen de verschillende landinrichtingsprocedures wordt niet aangegeven, maar wel is het de bedoeling dat overwegingen van ruimtelijke ordening bepalend zijn voor de keuze.

Aanpassingsinrichting gebeurt in samenhang met een op zichzelf staande infrastructurele voorziening van nationaal of regionaal belang. Zo kan schade, die het landelijk gebied lijdt door bijvoorbeeld de aanleg van een weg of een groot recreatiegebied, hersteld worden door landschapsbouw en verkaveling van landbouwpercelen, die door nieuwe wegen doorsneden worden.

Buitengebied

Op grond van de wet zullen naar verwachting vah de betrokken bewindslieden overwegend projecten in het zogenaamde buitengebied omvat is echter ook mogelijk, bijvoorbeeld in delen van het landelijke gebied met een gespreide bebouwing. Het instrumentarium van de wet zal ook gehanteerd kunnen worden in gebieden onder stedelijke invloedssfeer en in stadrandgebieden.

De belangen van land-, tuin-, en bosbouw en van natuur en landschap zullen naar verwachting der bewindslieden in alle gevallen aan de orde komen. Veelvuldig zullen ook voorzieningen op het gebied van infrastructuur en openluchtrecreatie moeten worden getroffen. Kallenbroelerweg 47 Postbus 18 3770 AA Barneveld tel. 03420-5956

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 21 november 1979

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Ontwerp-landinrichtingswet naar Kamer verzonden

Bekijk de hele uitgave van woensdag 21 november 1979

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken