Bekijk het origineel

Machtsyerschuivingen bezorgen problemen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Machtsyerschuivingen bezorgen problemen

De rellen in Taiwans haven Kaoshung

6 minuten leestijd

TAIPEH — Op een bijeenkomst van vertegenwoordigers van de Kuomintang kwam James Soong, de directeur-generaal van de regeringsvoorliclitingsdienst uitvoerig terug op de ongeregedheden, die in de liavenplaats Kaoshung op 10 december van het vorige jaar plaats vonden. Ze braken uit naar aanleiding van de door het tijdschrift „Formosa" georganiseerde bijeenkomst van de rechten van de Mens. 184 personen werden daarbij gewond.

; Soong zei, dat enkele buitenlanders geprobeerd hebben ongeregeldheden te veroorzaken en met geweld gepoogd hebben onder de mantel van bevorde-. ring van democratie, vrijheid en mensenrechten, de regering omver te werpen. Daarbij liet zich zelfs Amnesty International misbruiken. Zij organiseerde naar aanleiding van deze rellen in New York op 22 december een betoging ter veroordeling van „Kuomintangs" politieke vervolging". Prof. Chin, de vertegenwoordiger van Amnesty International voor Zuidoost Azië voerde daarbij het woord.

„Ongelukkigerwijze", aldus James Soong, ,,kwam prof. Chin niet eerst naar Taipeh of trad met onze regering in contact om te vernemen wat er gebeurd was. In zijn veroordeling van de republiek China ging hij slechts af op Wat anderen hem daarover hadden bericht. Die berichtgeving", zo zei Soong, ,,is niet in overeenstemming 'met de feiten. Zo verzweeg men bijvoorbeeld," aldus Soong, „dat premier Sun Yun-san naar aanleiding van het incident plechtig beloofde de beginselen van democratie en rechtvaardigheid te zullen handhaven".

Ontkenning
,: Ook een interview met Linda Gail Arrigo, die Taiwan was uitgezet bevatte volgens Soong heel wat leugens én geruchten. Het interview dat in een in Hongkong verschijnend dagblad verscheen, sprak van omvangrijke arrestaties, dagen voordat de ongeregeldheden plaats vonden. Soong ontkende dit ten stelligste. Daar was volgens hem geen sprake van.

Maar wat is er dan wel gebeurd? Want al is het beeld, dat de internationale pers van de ongeregeldheden in Koashung getekend heeft, een vertekend beeld — dat is tegenover de regering in Taipeh te verwachten — niettemin was het treffen te ernstig, dat we daaraan zomaar voorbij kunnen gaan.

Oppositie

In het midden van het vorige jaar verscheen voor het eerst het weekblad „Formosa" de naam die het eiland Taiwan droeg tijdens de zestig jaar durende Japanse overheersing. Het blad was niet alleen een intellectueel platform voor afwijkende politieke inzichten, het vormde al snel een ontmoetingspunt voor allerlei onsamenhangende oppositionele groepen. Groepen die door het reeds dertig jaar gehandhaafde oorlogsrecht niet de kans kregen zich politiek te organiseren.

Toch werd daar door hen reeds jaren naar gezocht. De grote vlucht, die het weekblad „Formosa" nam en de kritische inhoud bood de oppositie echter de gelegenheid zich te manifesteren. Wat ze echter precies wil, daarover bestaat geen duidelijkheid. Slechts het verlangen naar een verdergaande democratisering verenigt hen.

In westerse ogen een redelijk verlangen. Het is echter duidelijk, dat in de precaire positie waarin Taiwan zich vandaag bevindt, andere maatstaven moeten worden aangelegd.

Een democratisering zoals wij die kennen zou een vruchtbare voedingsbodem zijn voor subversieve elementen vanuit het vasteland van communistisch China.

Ze zouden ogenblikkelijk hun kans grijpen en de bestaande orde ernstig belagen. Die serieuze bedreiging is ook de reden waarom nog steeds het oorlogsrecht niet kan worden opgeheven.

Botsing

Maar terug naar het weekblad „Formosa". Om de verkoop daarvan te bevorderen werden op het gehele eiland bijkantoren gesticht. Ze gingen tegelijkertijd als adres dienen voor de oppositionele groepen. Daarom werd bij elke opening ook een openbare vergadering uitgeschreven. Veertien vergaderingen werden reeds met toestemming van de autoriteiten gehouden. Een toestemming, die veelal na veel geharrewar op het laatste moment werd verkregen.

Al die bijeenkomsten verliepen ordelijk en zonder incidenten. Maar in Kaoshung ging het mis. Was de organisatie overmoedig geworden of reageerde de regering in Taipeh geschrokken, beïnvloed dóór de gebeur(Van onze binnenlandredactie) Gedwongen door de onmiddellijke nabijheid van communistisch China moet Taiwan er een groot staand leger op nahouden. Op de foto inspecteert de president van Taiwan een erewacht. tenissen in Zuid-Korea, waar na de dood van president Park de oppositie aan kracht won?

Vast staat dat de voor de demonstratie gevraagde vergunning niet werd verleend. Dat was al eens eerder gebeurd, hoewel de autoriteiten steeds op het laatste moment toegaven. Dat was nu niet het geval.

Ondanks het feit, dat de regering nog tijdens de laatste voorbereidingen duidelijk maakte, dat ze de demonstratie niet zou toestaan, ging het weekblad „Formosa" toch door. De gevolgen bleven niet uit. Het ingrijpen van de politie haalde de internationale pers. Een dagblad in Hongkong plaatste het interview met de eerder genoemde Linda Gail'Arrigo, de Amerikaanse vrouw van de adjunct-hoofdredacteur van ,,Formosa" onder de kop „Taiwan balt de ijzeren vuist".

De vraag is nog onbeantwoord waarom de regering in Kaoshung niet toegaf terwijl ze dat eerder veertien keer wel had gedaan. Daarvoor zijn allerlei oorzaken aan te voeren. In de eerste plaats bevindt Taiwan zich door de machtsverschuivingen in het Verre Oosten niet in een benijdenswaardige positie. Het beëindigen van het defensieverdrag door de Verenigde Staten was de prijs die Peking voor betere relaties met Washington vroeg. Taiwan voelde zich in de steek gelaten. Ook de gebeurtenissen in ZuidKorea waar na het verdwijnen van Park allerlei maatregelen werden opgeheven, die tot dan noodzakelijk werden geacht gaf m Taipeh stof tot spreken.

Daarnaast staat het land voor de grote opgave een nieuw evenwicht te zoeken in de verhoudingen met Japan en commimistisch China. Kranten geven veel ruite aan berichten uit China terwijl de morbide vrees voor het communisme afneemt.. Niet in het minst omdat ook het grote buurland China haar houding wijzigt. Veel vergaderingen zijn reeds gehouden waar Taiwan en Rood-China rond de tafel zitten.

Evenwicht

Desondanks blijven de autoriteiten in Taipeh vasthf \en aan het oude beleid gericht op het omverwerpen van het communisme op het vasteland. Hoewel zich binnen hec beleid ook hier twee stromingen aftekenen. De „valken" willen van een toenadering tot China niets weten. De „duiven" daarentegen zien in het beleid op het vasteland toch enige kleine openingen om tot een meer ontspannen situatie te geraken.

Die verdeeldheid binnen het beleid, maakt dat beleid soms ondoorzichtig. Is ten gevolge daarvan het conflict in Kaoshung ontstaan? Dan heeft dat niets met het ballen van een ijzeren vuist te maken, maar slechts alles met het vinden van een nieuw evenwicht in de driehoeksverhouding: Tokio, Washington en Peking. Militairen zijn op het eiland overal aanwezig. Dat heeft minder te maken met de binnenlandse situatie, alswel met de constate bedreiging van de vrije samenleving door de Chinese Volksrepubliek, die slechts door een nauwe zeestraat van het eiland Taiwan gescheiden is. leen maar weer aan het werk kan gaan als hij of zij weer volledig geschikt is voor zijn functie. In de brede aanpak waarmee wij dit probleem hanteren, onderscheiden wij 2 groepen medewerkers:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 15 januari 1980

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Machtsyerschuivingen bezorgen problemen

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 15 januari 1980

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken