Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Geen verantwoordelijkheid voor kritiek op ds. J. van Amstel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Geen verantwoordelijkheid voor kritiek op ds. J. van Amstel

RRQR-bestuursverklaring in „Wapenveld":

6 minuten leestijd

APELDOORN — Het is binnen de kring van de CSFR en de daaruit voortgesproten reünistenorganisatie RRQR geen geheim, zelfs geen publiek geheim, dat er nogal wat ontvredenheid heerst over de „koers", wanneer daarvan tenminste sprake is, van het tweemaandelijks tijdschrift „Wapenveld", uitgaande van diezelfde RRQR.

Er hebben de laatste jaren vogels van zeer diverse pluimage meegewerkt aan het blad dat ooit een soort "Wending" van de Geref. getzindte leek (of: dreigde) te worden. De redactie bestaat allang niet meer uitsluitend uit oud-CSFR-leden. Men heeft de indruk dat de RRQR een wat eigen leven is gaan fielden en dat daarnaast en kennelijk soms daartegenover het blad zich ook niet altijd veel aantrekt van de eventuele bestuurs-directieven.

Niet alleen op de soms doordrammerige artikelen en/of commentaren van bepaalde redactieleden, die hun nieuwverworven inzichten tot elke prijs de lezers kond wilden doen, kwam de kritiek. Ook op het feit dat er nogal veel medewerkers bijdragen leveren, van wie en waarvan moeilijk gezegd kan worden dat zij veel gemeen hebben met het geestelijke achterland, waaruit de RRQR ontstaan is.

Medewerkers

Een paar namen? De hoogleraren J. M, Hasselaar, A. J. Bronkhorst, de Geref. Kamper dr. G. Heitink, idem de revolutietheoloog L. Schuurman, prof. H. Berkhof, prof J. M. van der Linde en anderen zijn in dat verband te noemen. Daarnaast houden dan namen als van prof C. Graafland, dr. C. A. Tukker en dr. S. Meijers de balans weer in een zeker evenwicht.

Soms echter maakt een scribent, al of niet redactielid of medewerker, het zo bont, dat een krachtig weerwoord op zijn plaats zou zijn. Bijv. als ene ds. G. G. de Kruijf de ex-Vrijgemaakt Geref auteur Maarten 't Hart zo ongeveer tot leraar der kerk ophemelt. Of als ds. A. Abma (Kortenhoef) weer zijn gram spuwt jegens de kring, waaraan hij zich moeizaam tracht te ontworstelen. Meestal worden zulke uitvallen afgedaan met gepast stilzwijgen. Niet altijd echter.

Ditmaal was het geschrijf van H. A. Abma en van mede-redactielid drs. Aafke Rijken-Hoevens (sociologe aan het Instituut voor praktische theologie van de VU) zelfs het RRQR-bestuur te gortig. In het weer met grote vertraging verschenen september/oktober-nummer van vorig jaar (jrg. 29 nr. 5) wordt door het RRQR-bestuur een korte verklaring gepubliceerd, voorafgaande aan het redactioneel, waarin dit bestuur het volgende uitspreekt:

Bestuursverklaring

„In het juli/augustus-nummer (...) schreven twee redactieleden artikelen naar aanleiding van een boekje over het werken met groepen en gesprekstrainingen etc. Het bestuur van de RRQR stelt het op prijs mee te delen dat het geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor de wijze van presentatie alsmede voor gedeelten van de inhoud. Het bestuur van de RRQR is hierover met de redactie in gesprek getreden".

Dat betekent concreet dit: het boekje van de Chr. Geref ds. J. van Amstel, „Getraind... en wel?" (Stark, Texel 1979), gebaseerd op een serie artikelen van deze predikant in het RD over sensitiviteitstraining e.d. kreeg een vernietigende kritiek mee van Abma jr. en mevr. Rijken. Zij uitten meteen aan het begin forse kreten als „zoveel onjuiste en benedenmaatse dingen" en waren aanvankelijk geneigd, het boekje dood te zwijgen omdat (of: hoewel) hun boosheid en verdrietigheid erover groot was.

Ze moesten echter wel reageren omdat Van Amstel een visie en gevoel verwoordde, ,,waarin velen binnen de zogeheten gereformeerde gezindte zich zullen herkennen. Dat betreuren wij", aldus de beide auteurs die dan als predikant en sociologe een warm pleidooi houden voor de — niet alleen door Van Amstel — omstreden klinische pastorale vorming en het werken met groepen in de kerk.

Geen Geref. belijdenis

Het duo kiest daarbij voor W. Zijlstra, G. L. Goedhart, H. Heitink e.a. en ,,dus" (?) tegen de kritiek op deze wijze van omgaan met mensen in de kerk door ds. Van Amstel e.a. Van Amstel krijgt in dat bewuste Wapenveld-nummer tegenover veertien kolommen kritiek de gelegenheid zelf vier kolommen vragen en antwoorden te plaatsen, waarin hij o.m. de vooringenomen ongenuanceerdheid van de kritiek onder de loep neemt.

Hij zou benedenmaats schrijven, kringmatige geheimtaal hanteren, platgetreden Geref. gezindte-paden bewandelen, een machteloos makend zondebegrip hanteren en er een rationalistische praedestinatie-idee op na houden. Van Amstel blijkt zich in de verwijten van de kwaadwillige critici niet te herkennen en hij maakt de in dit verband volslagen correcte opmerking, dat datgene wat hij zegt binnen het raam van de Geref. belijdenis is.

Van Amstel vervolgt dan o.a. „Anders moeten we zo eerlijk zijn te erkennen dat we de gereformeerde gezindte verlaten hebben, wanneer we een andere theologie aangangen". En verder: „Wanneer Zijlstra wordt nagesproken: „de weg naar mijzelf loopt altijd via de ander" is dit een duidelijke belijdenis maar niet een gereformeerde".

Polemisch
Na Van Amstel kregen drs. M. J. G. van der Velden (Doorn) en dr. G. Heitink (Kampen) de gelegenheid hun visie op Van Amstels werk te geven, zij het niet als recensies van diens boek. C. Graafland, H. Jonker, T. van 't Veld en A. Romein weigerden een bijdrage in deze discussie o.m. omdat het artikel van Abma en Rijken te polemisch, te breed opgezet en te weinig vol begrip voor de tegenstander werd gevonden.

Twee „buitenstaanders" weigerden ook te reageren: de geprezen W. Zijlstra en A. D. H. Roscam Abbing. Zij konden zich wel vinden in de kritiek op Van Amstel, maar achtten het applaus alleen maar een bevestiging van de over en weer vastliggende standpunten.

Het laatste woord was weer aan beide auteurs, die nog eens stevig van leer trekken tegen die zo gesloten geref gezindte, die het echte gesprek maar uit de weg zou gaan. Zij uiten nog wat cliché's — ook de moderne „theologie" heeft haar geheimtaal, al is het geen tale Kanaans — en besluiten met een citaat van E. J. Beker en M. G. L. den Boer in hun boek over J. H. Gunning jr.

Maat was vol

Welnu, deze beide artikelen van H. A. Abma en Aafje Rijken waren eindelijk de druppel, die voor het RRQRbestuur de al lang volle Wapenveldemmer deden overlopen. Het bestuur is in contact getreden met de redactie. Dat zal wel betekenen, dat er nu eindelijk koppen gesneld gaan worden. Niet dat zo'n onthoofding op zich zo toe te juichen is. Maar Wapenveld was en pretendeert te zijn een blad van en voor reformatorische intellectuelen.

Daarin is plaats voor een grote diversiteit van opvattingen. Maar niet voor het bot om zeep brengen van een ,tegenstander" die op weinig academische wijze karikaturaal wordt „gepakt". Het blad zou zijn geloofwaardigheid volledig verliezen als het beleid in de gewraakte trant zou zijn voortgezet.

Voor Abma jr. e.a. staan wel andere wegen open, hoewel ,,Woord en Dienst" zich wellicht niet leent voor kritische aanvallen op een gezindte, waaraan men zich krampachtig poogde te ontworstelen — blijkbaar zonder veel succes — en waaraan men nu luidruchtig de „nieuwe" inzichten probeert op te dringen.

Wellicht kunnen we binnenkort mutaties in de redactie van Wapenveld tegemoet zien. Eén in elk geval: redactiesecretaresse mej. A. T. de Vries is beroepbaar als Hervormd predikante en zal wellicht in een pastorie dit werk voor Wapenveld wel moeten laten rusten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Wednesday 23 January 1980

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Geen verantwoordelijkheid voor kritiek op ds. J. van Amstel

Bekijk de hele uitgave van Wednesday 23 January 1980

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken