Bekijk het origineel

Europa levert Russen tarwe ondanks boycot

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Europa levert Russen tarwe ondanks boycot

3 minuten leestijd

BRUSSEL — De mogelijkheid is zeer groot dat ondanks maatregelen van de Europese Gemeenschap alsnog 300.000 tot 500.000 ton Europese tarwe naar de Sovjet-Unie geëxporteerd wordt. De Europese Commissie, het „dagelijks bestuur" van de EEG, kan die uitvoer niet tegenhouden. De export kan namelijk gebeuren op exportlicenties die al uitgegeven waren voordat de commissie de uitvoer naar Rusland (op 10 januari) onmogelijk maakte. De mogelijkheid bestaat voorts dat op dezelfde manier nog 200.000 a 300.000 ton gerst uit Europa naar de Sovjet-Unie verdwijnt.

Voordat de EEG haar beperkende maatregelen nam kon iedereen, met een subsidie, vrij graan uit de gemeenschap exporteren naar elke willekeurige bestemming in de wereld. Omdat de gemeenschap weinig graan aan de Sovjet-Unie levert (de VS namen die leveranties grotendeels voor hun rekening) lagen de bestemmingen van het Europese graan voor een groot deel elders. Maar omdat de SovjetUnie momenteel een grote inspanning doet om graan te importeren, acht men het bij de Europese Commissie in Brussel zeker niet uitgesloten dat die oorspronkelijke bestemmingen inmiddels veranderd zijn.

Levendige handel

In Brussel doen hardnekkige geruchten de ronde dat er momenteel een levendige handel gedreven wordt in exportlicenties voor graan die door de Europese Commissie zijn afgegeven voordat er beperkende maatregelen werden genomen. Ook dat wordt bij de commissie niet ondenkbaar geacht en opnieuw kan de commissie daar niet tegen optreden omdat de handel in uitvoercertificaten nooit verboden geweest is. Wel wijst men er bij de commissie op dat handelaren die leveringscontracten met bijvoorbeeld het Midden-Oosten hadden afgesloten en die de certificaten daarvoor nu verhandeld hebben, met hun contractanten in moeilijkheden kunnen komen.

Geen initiatief

In de Europese landbouwraad in Brussel is de zaak van de leveranties aan Rusland dinsdag nog even aan de orde geweest. Verwacht werd dat het Ysjrenigd Koninkrijk met het_voorstel zou komen om de exportsubsidie voor elk soort voedsel naar de Sovjet-Unie tot nul te verlagen, maar dat is niet gebeurd. De ministers hebben zich bepaald tot het standpunt dat een week geleden ook de raad van ministers van buitenlandse zaken innam. Toen werd besloten het principe van „non-substitutie" te hanteren, d.w.z. dat de gemeenschap niet de leveranties van de VS zou overnemen.

De regering van president Jimmy Carter heeft het Amerikaanse congres dinsdag meegedeeld dat zij bereid is „gepaste maatregelen" te treffen, om te verzekeren dat andere landen niet in het gat springen dat is ontstaan door het embargo op Amerikaanse graanleveranties aan de Sovjet-Unie.

Nauwlettend volgen

Tijdens een hoorzitting van een subcommissie van de Amerikaanse senaat voor internationale financiering, verklaarde minister van handel, Philip Klutznick niet te verwachten „dat wij de verscheping van landbouwprodukten door andere landen naar de Sovjet-Unie "niet volledig kunnen voorkomen. Nochtans zullen wij de uitvoer van en naar andere landen zeer nauwlettend volgen, om zeker te stellen dat zij qua omvang overeenstemmen met vroegere leveranties."

De kans is groot dat Japan het Amerikaanse voorbeeld volgt van sancties tegen de Sovjet-Unie, zo is in westerse diplomatieke kringen in Tokio vernomen. Allereerst worden vermoedelijk de onderhandelingen over kredietverlening aan Moskou opgeschort. Japan zou ook het Amerikaanse graanembargo tegen de SovjetUnie willen volgen.

Brits krediet

De Britse regering zal een op 16 februari aflopende handelsovereenkomst, volgens welke Groot-Brittannië de Sovjet-Unie een krediet van 950 miljoen pond sterling (ruim vier miljard gulden) ter beschikking stelt, niet verlengen. Dit is dinsdag vernomen in kringen van de Britse regering. Er is nog geen datum vastgesteld voor de officiële bekendmaking van dit besluit. Binnenkort, mogelijk nog voor het eind van deze week, valt er echter een ministersverklaring over de Britse reactie op het Russische ingrijpen in Afghanistan te verwachten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 23 januari 1980

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Europa levert Russen tarwe ondanks boycot

Bekijk de hele uitgave van woensdag 23 januari 1980

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken