Bekijk het origineel

Rijk moet tekorten Kiltunnel dekken

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Rijk moet tekorten Kiltunnel dekken

Rapport: gat van 100 tot 125 miljoen

3 minuten leestijd

DEN HAAG/DORDRECHT — Er moet 100 tot 125 miljoen gulden op tafel komen om de exploitanten van de Kiltunnei uit de zorgen te helpen. De verliezen op deze toltunnel zijn zo groot dat de provincie Zuid^HoHand en de gemeenten Dordrecht, 's-Gravendeel, 'Maasdam, Puttershoek en Strijen dit zelf niet kunnen opbrengen.

Van onze regioredactie)

Oplossingen om het „gat te dich|ten" zijn onder meer een overname van de toeleidende wegen naar de iunnel door de provincie, overname Iwachtgelden door de gemeente DorJdrecht, jaarlijkse bijdragen garanten, 'jaarlijkse bijdragen en renteloze leiïningen van derden. Aan verhoging «van de tolgelden wordt voorlopig niet »gedacht. Ook een besparing op de exïploitatielasten blijft buiten beschou;|wing. De jaarlijkse bijdrage zal van tlhet rijk moeten komen. Over de hoog-Jte van dit bedrag moet nog worden J onderhandeld. Tenminste enige tienStallen miljoenen guldens zijn nodig. S Als niet op korte termijn maatregelen worden genomen zal in het ergste geval — wanneer de tekorten worden bijgeschreven op de boekwaarde — na vijftig jaar de boekwaarde van de tunnel oplopen tot circa 6,7 miljard gulden. Als de betrokkenen zelf voor het gat opdraaien worden zij belast met jaarlijkse bijdragen aflopend van ongeveer 18 miljoen gulden tot 400.000 gulden in het jaar 2000. Voor 1980 betekent dat een bijdrage van 9 miljoen gulden voor de provincie, 7,56 miljoen voor Dordrecht, 720.000 gulden voor 's-Gravendeel, 180.000 gulden voor Maasdam, 180.000 gulden voor Puttershoek en 360.000 gulden voor Strijen.

Dit blijkt uit een rapport van een ambtelijke werkgroep met vertegenwoordigers van het rijk, de provincie Zuid-Holland en de in het Wegschap Tunnel Dordtse Kil deelnemende gemeenten. Het rapport is toegezonden aan de minister van Verkeer en Waterstaat en de staatssecretaris van Binnenlandse zaken. Op basis van de in de nota vermelde informatie zullen de betrokkenen met het rijk verder praten over een financiële bijdrage.

De exploitatie van de tunnel Dordtse Kil levert sinds de opening op 3 oktober 1977 zeer grote verliezen op. De tunnel wordt beheerd door een Wegschap, waarin de provincie en de vijf genoemde gemeenten zijn vertegenwoordigd. De provincie en de gemeenten staan garant voor de betaling van de rente en de aflossing van de geldleningen, die voor de financiering van de tunnelbouw zijn of zullen worden gesloten, respectievelijk 50 procent, 42 procent, 4 procent, 1 procent, 1 procent en 2 procent.

De verliezen hebben een zo grote omvang dat de provincie en de gemeenten vinden, dat zij hun verplichtingen niet na kunnen komen zonder hun financiële positie op desastreuze wijze aan te tasten. De tekorten zijn inmiddels opgelopen tot 25 miljoen gulden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 8 maart 1980

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Rijk moet tekorten Kiltunnel dekken

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 8 maart 1980

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken