Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Terlouw vindt inpoldering Markerwaard niet nodig

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Terlouw vindt inpoldering Markerwaard niet nodig

Voor- en tegenstanders aan het woord

5 minuten leestijd

DELFT — De discussie omtrent het al of niet inpolderen van het Markermeer zijn de laatste tijd in alle hevigheid opgelaaid. Sinds 1972 is het tamelijk rustig geweest omtrent de Markerwaard. Daarin is nu duidelijk verandering gekomen. Men vindt dat het tijd wordt om de knoop eens door te hakken.

DELFT — Minister Van Trier van Wetenschapsbeleid wil binnenkort een studie laten verrichten naar de haalbaarheid van het zogenaamde plan Lievense voor een waterkrachtcentrale en een spaarbeldcen in het IJgselmeer. Als in overleg met de ministeries van Verkeer en waterstaat en Economische zaken een interdepartementale begeleidingsgroep zal zijn ingesteld, zal de studie ongeveer drie maanden in beslag nemen.

Ir. P. H. Koekebakker, planoloog aan de Technische hogeschool in Delft, heeft echter bezwaren tegen het plan dat ir. L. W. Lievense als alternatief voor de inpoldering van de Markerwaard heeft ingediend. De planoloog zei tijdens een symposium vrijdag aan de TH, dat een dergelijke waterkrachtcentrale en een stuwmeer schade aan het milieu kunnen toebrengen.

Ofschoon het plan nog uitgebreid en diepgaand onderzocht moet worden, vinden andere deskundigen aan de TH het in verband met de energieschaarste een reëel alternatief voor de Markerwaard. Lievense is van mening dat het plan behalve in het huidige Markermeer ook uitgevoerd kan worden in de Oosterschelde en bij de Afsluitdijk.

Het plan-Lievense behelst de aanleg van een honderd kilome-, ter lange ringdijk van vijftien meter hoog, waarbinnen het water tot twaalf meter boven het IJsselmeerniveau wordt opgepompt. Rondom het 400 vierkante kilometer grote spaarbekken komen 400 windmolens die het waterpeil op hoogte houden. Vervolgens wordt de uitlatende waterkracht via turbines omgezet in elektriciteit.


Een bewijs van de hervatte discussie over de toekomstige Markerwaard was het gisteren gehouden symposium in de Technische Hogeschool te Delft. Het thema luidde: „De Markerwaard belicht: open of dicht". Vele sprekers, zowel vóór- als tegenstanders van de inpoldering hielden toespraken. Het symposium werd georganiseerd door het Gezelschap Practische Studie van de afdeling Civiele Techniek van de TH en door het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI).

Een uitgesproken voorstander van inpoldering van het huidige Markermeer was drs. R. J. de Wit, commissaris der Koningin van Noord-Holland. Hij benadrukte de vele mogelijkheden die een inpoldering in zich bergt. Hij noemde onder andere het effect op de werkgelegenheid, de stimulans voor de vestiging van bedrijven door het aanleggen van een aanvullende nationale luchthaven, de bijdrage aan het verstedelijkingsbeleid in ons land (woningbouwkemen), de recreatiegebieden aan de randmeren, waardoor men de overbelasting van de recreatiegebeiden aan de Noordzee kan tegengaan en verder met betrekking tot het milieubeleid merkte hij op dat door de aanwezige gevarieerde samenstelling van de bodem er in dé toekomst sprake zou zijn van unieke uitgestrekte natuurgebieden, zoals dat zich nu ook voordoet in de Flevopolders door het ontstaan van moerasgebieden.

Landbouw

Volgens de heer De Wit mag worden verwacht dat bij de inrichting van de polder ook ruimte vrijkomt voor de landbouw. Door de e samenstelling van de bodem kunnen er zeer afwisselende vormen van land- en tuinbouw ontstaan, met name de bollenteelt. Verder kunnen bedrijfsverplaatsingen van het oude naar het nieuwe land plaatsvinden, waardoor bestaande knelpunten opgelost kunnen worden. Behalve de heer De Wit wezen ook vele andere sprekers op de huidige situatie in de EEG wat betreft de grote overschotten van landbouwprodukten.

Velen betwijfelden de noodzaak tot gebruikmaking van nieuw land voor de landbouw. Steeds meer agrariërs verdwijnen immers van het toneel en aan een nog grotere produktie van landbouwartikelen is geen behoefte, zo werd gezegd.

Door enkele sprekers werd kritiek geuit op de overheid vanwege het steeds maar weer uitstellen van publikatie van plannen en het nemen van beleidsbeslissingen met betrekkin tot de inpoldering van het Markermeer.

Dr. J. Terlouw, fractievoorzitter van D'66 in de Tweede kamer, zag geen aanleiding om tot inpoldering van het Markermeer over te gaan. Hij vond dat er geen afdoende argumenten aangevoerd konden worden om de onvervangbare natuurgebieden teniet te doen. Voor de watervogels vormt het gebied een belangrijke Europese functie. Hij erkende wel dat op een droge Markerwaard eveneens natuurgebieden kunnen ontstaan. Maar waarom zou men een uniek bestaand natuurgebied met opoffering van zeer veel geld veranderen in een ander natuurgebied, zo vroeg de heer Terlouw zich af. Tenslotte wees hij er met nadruk op dat de beslissing over het Markermeer een politieke keuze is. Het gaat immers om de vraag hoe de maatschappij ingericht moet worden.

Energiebekken

Drs. H. J. M. Goverde, voorzitter van de in 1972 opgerichte Vereniging tot behoud van het IJsselmeer (VBIJ), pleitte voor het instellen van het IJsselmeer tot een „nat nationaal landschapspark". Verder wilde hij de instelling van een ,,Openbaar lichaam IJsselmeer" en een inventarisatie van de „eigen waarden van het gebied". Met dat laatste bedoelde hij onder andere de kenmerken: zoet water, visgronden, stilte, beroepsscheepvaart, cultuurhistorische vissersplaatsjes, water- en wegverbindingen en de aanwezige recreatie. Volgens hem berust de bewijslast bij. ,, diegenen, die de huidige situatie wensen te veranderen. De voorstanders van inpoldering wijzen volgens de heer Coverde alleen maar op de mogelijkheden, niet op de noodzakelijkheden. Een discussie over de ingewikkelde problematiek van de Markerwaard is dringend gewenst, volgens de voorzitter van de Vereniging tot behoud van het IJsselmeer.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 15 maart 1980

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

Terlouw vindt inpoldering Markerwaard niet nodig

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 15 maart 1980

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken