Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verdere toenadering tot PLO dringt Israël in isolement

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verdere toenadering tot PLO dringt Israël in isolement

Predikanten en geestelijken in oproep tot regering:

6 minuten leestijd

DEN HAAG — Een honderdtal godsdienstige leiders; predikanten, geestelijken en rabbijnen, heeft gisteren een oproep en verklaring overhandigd aan mr, N. van Dijl van het directoraat Afrika en Midden-Oosten van het ministerie van buitelandse zaken. De verklaring roept de regering op, zich te onthouden van verdere toenadering tot de Palestijnse bevrijdingsorganisatie PLO. Concrete aanleiding voor deze spontane actie was de (min of meer) officiële ontvangst door mr. Van Dijl op zijn ministerie van dr. Sartawi, Palestijns PLO-vertegenwoordiger in Brussel.

Sartawi, die het Belgische informatiekantoor van de terreurorganisatie beheert, was blijkbaar met voorkennis van minister Van der Klaauw te gast op het ministerie en de ondertekenaars van de verklaring zien hierin een duidelijke koerswijziging van het buitenlandse beleid, in die zin, dat de hechte vriendschap met Israël wordt losgelaten, zodat dit land helemaal geïsoleerd komt te staan en juist daardoor mogelijk agressiever gaat optreden.

Verklaring

In de verklaring wordt o.a. het volgende uitgesproken.:

,,Ondergetekenden menen echter dat een, op zichzelf terechte, aandacht voor een oplossing van het Palestijnse probleem, niet ten koste mag gaan van de integriteit van onze buitenlandse politiek en onze historische banden met Israël. Het is daarom voor ons onaanvaardbaar dat minister Van der Klaauw op 3 april in Trouw zich bagatelliserend uitlaat over het onverzoenlijke PLO-handvest dat Israels vernietiging nastreeft. De suggestie van de minister dat de PLO thans geen terreur meer zou plegen achten wij bovendien een belediging van het Israëlische volk, dat nog dagelijks onder aanslagen van diezelfde PLO te lijden heeft in is in strijd met de feiten.

Deze uitlatingen en de ontvangst van een officiehle PLO-functionaris op het ministerie van buitenlandse zaken vormen het bewijs dat de regering thans bezig is de PLO te omarmen, vóórdat deze organisatie enige concessie heeft gedaan ten opzichte van Israels recht om in vrede en veiligheid te leven. Deze houding van de regering leidt uitsluitend tot een versterkt internationaal isolement van Israël. Wij achten dit zeer onwenselijk, en roepen de regering dan ook op zich te onthouden van enige verdere toenadering tot de PLO, totdat deze organisatie bereid is haar handvest te wijzigen en Israël te erkennen".

Ontvangst

De delegatie, die gistermiddag langdurig door de chef directoraat Afrika werd ontvangen, bestond uit de Geref. drs. W. Zuidema (vele jaren Israël-predikant in Brussel), de Hervormde ds. A. Otten (Almelo), (Almelo), pastoor (deken) Joseph M. E. Keet (Amsterdam) en de Portugese Israëlitische rabbijn H. Rodriguez Pereira (eveneens Amsterdam).

Dit vierial - aangevuld met rabbijn D. Lilienthal, die door Van Dijl de toegang tot het ministerie geweigerd werd, en rabbijn Avraham Soetendorp, gaf na de presentatie een persconferentie in het Haagse perscentrum Nieuwspoort.

Daar bleek - zo zetten liberale rabbijn Lilienthal uiteen - dat hij als statenloze met een Zweeds paspoort, maar sinds negen jaar in ons land als rabbijn werkzaam en daarom wel degelijk vertegenwoordiger van een deel der Nederlandse Joden, niet welkom was bij Van Dijl, omdat deze naar de letter der wet stelde, dat buitenlanders niet op een officiële ontvangst kunnen rekenen.

Zij behoren zich niet met de Nederlandse regeringspolitiek te bemoeien, zo werd de rabbijn te verstaan gegeven. De Nederlandse rabbijn Rodriguez Pereira werd daarom wel toegelaten.

Ongerust
Drs. Zuidema had mr. Van Dijl uiteengezet, dat bij een groot deel van ons volk, zeker het kerkelijk meelevende, grote zorg en ongerustheid bestaat over de regeringspolitiek jegens Israël en de PLO, waarmee al feitelijke contacten bestaan, die gemakkelijk overgaan in officiële politieke contacten. De PLO heeft nog nooit éen concessie gedaan; de lijst van terreurdaden is groot en het handvest is nog ongewijzigd van kracht.

Dat betekent: vernietiging van de staat Israël staat in hun program. Het argument van de minister, dat niet alles in zo'n handvest altijd meer even functioneel is, slaat nergens op. Waarom zou de PLO althans op dat onderdeel dan geen concessie doen en het laten vervallen?

De regering-Begin daarentegen, die er in de publiciteit steeds afkomt als de tot geen enkel toegeven bereide havik, heeft neer concessies gedaan dan wie ook, waaronder teruggave aan Egypte van diverse gebieden, het uitwisselen'van ambassadeurs enz, Zuidema en zijn medestanders zijn- van mening, dat déze zaken veel te veel verzwegen worden.

Hij meende ook, dat de regering de stem van het volk heeft te onderkennen, ook als het om geluiden gaat zoals van deze predikanten en geestelijken, die zich de tolk van een niet onbelangrijk deel van ons volk weten.

Gesprekken Den Uyl

Zuidema, Pereira en Lilienthal benadrukten, dat hun spontane protest geen politiek karakter bedroeg. Zij achtten het wel onjuist, dat de joodse PvdA-parlementariër Harry van den Bergh in een recent kranteartikel fel Van der Klaauw aanviel, maar weigerde te vermelden, dat genoemde Palestijn Sartawi ook drie lange gesprekken met drs. J. M. den Uyl had en daarom naar Nederland kwam. Den Uyl zou zichzelf hebben opgeworpen als eventuele bemiddelaar bij een nieuwe, socialistische, Israëlische regering-Peres als hij bijv. zelf weer premier zou worden.

Het ministerie van buitenlandse zaken zal, aldus mr. Van Dijl tegen de delegatie gistermiddag, niet de vestiging van een PLO-bureau in ons land toestaan en er is ook geen verandering van de Midden-Oosten-poJitiek. Men blijft bevriend met Israël; wil echter daarnaast alleen ook vriendelijke contacten met de Arabische wereld, die voor ons land nog tamelijk onbekend is. Die vriendschap zal de relatie tot Israël echter niet schaden, zo wordt betoogd.

Olie en geld

Mr. Van Dijl voerde nog aan tegen de geestelijken, dat Sartawi geen politieke figuur is, maar een ambtenaar. Hij betoogde ook, dat niet de angst voor een verminderde olietoevoer de voornaamste drijfveer was voor deze feitelijke contacten met de PLO-functionaris. Maar het ging wel om de „destabilisatie van de kapitaalstromen in de Arabische wereld". (Dat betekent dus zoveel als: géén contact met de PLO is schadelijk voor onze handelsbelangen, red. RD).

De rabbijnen bleven bij Van Dijl en naderhand volhouden, dat de PLO welbewust haar handvest niet wil wijzigen. Als de PLO het mes van de keel van Israël zou weghalen, zou de toestand zich meteen wijzigen, zo betoogde Lilienthal.

Handtekeningen

Onder de honderd ondertekenaars van de verklaring bevinden zich tal van Israëlpredikanten van diverse kerken en anderen, die zich met de relatie van de kerk en het Joodse volk bezighouden.

Een paar namen: de Chr. Geref. prof. M. Boertien, de Geref. predikanten J. Dijk, J. G. K. Littooy, W, Zuidema, C. B. Bavinck; de Hervormde predikanten prof. J. M. Hasselaar, dr. A. A. Spijkerboer, dr. L. A. Snijders, dr. S. Gerssen (raad voor verhouding van kerk en Israël) drs. P. F. Th. Aalders, ds. C. A. Korevaar (Rotterdam), ds. L. de Ru (Losser), de rabbijnen Just, Berlinger, Drukarch, mgr. A. C. Ramselaar en tal van andere geestelijke leiders en voorgangers.

Inmiddels hebben de CDA-Tweede kamerleden Van den Broek en Aarts de minister vragen gesteld over de kwestie-dr. Sartawi. Twee van de acht vragen luiden als volgt:

• Beschouwt de minister het ontvangen van PLO-functionarissen op het departement als ,,feitelijke contacten" waarover in de motie-Brinkhorst wordt gesproken en waar ligt voor de minister hier de grens tussen feitelijke en officiële contacten.?

• Wil de minister nadere toelichting geven op zijn uitpsraak dat ,,de opvattingen van de PLO zijn gewijzigd en wij daardoor onze houding ook konden wijzigen"?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Friday 11 April 1980

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

Verdere toenadering tot PLO dringt Israël in isolement

Bekijk de hele uitgave van Friday 11 April 1980

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

PDF Bekijken