Bekijk het origineel

Kerkvisitatie ook open voor diakenen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kerkvisitatie ook open voor diakenen

Geref. synode vergadert deze week

4 minuten leestijd

LUNTEREN — Er dreigt angst, woede, verbetenheid en irritatie in de kerk. Zij dreigt haar stijl en de rust te verliezen. Het „maar gij geheel anders" gaat ook voor de kerkmensen vaak niet op. De vriendelijkheid en mildheid, die hen moet kenmerken ontbreekt vaak. Toch: de Heer is nabij! Dit opstandingsgebeuren is zo groot, dat ons niets meer kan overkomen. Nucleaire wapens en ideologieën ook niet. Niet „uw drammen zij alle mensen bekend", maar uw mild- en evenwichtigheid. Angst verlamt, maar u moet eerst leren te relativeren en niet bezorgd te zijn. Er zijn tijden, dat we als kerk onze houding moeten hervinden, want vóór alles geldt: de Heer is nabij!

Met deze meditatieve woorden opende gisteravond ds. A. C. Hofland uit Delft als praeses de aprilzitting van de Gereformeerde synode in Lunteren. De synode vergadert tot en met donderdag en hield zich gisteren bezig met twee rapporten over de kerkvisitatie. De zaak is niet nieuw; diende al op de synode van Zwolle, die toen nieuwe deputaten kerkvisitatie benoemde. Dat deputaatschap moeist adviseren inzake het (beter) functioneren van deze kerkvisitatie.

Classes

In het deputatenrapport werd o.m. overwogen, dat het onvoldoende functioneren van de kerkvisitatie kan samenhangen met het niet goed functioneren van de classes, die wellicht andere taken moeten krijgen. Deputaten vonden ook, dat diakenen als kerkvisitator moeten kunnen optreden. Het gaat om (uitsluitend) ambtsdragers, die toezicht houden op mede-ambtsdragers. Deputaten wilden machtiging krijgen om in een paar classes hun nieuwe visitatievoorstellen in de praktijk te beproeven en daarna te rapporteren aan de synode.

De commissie, met rapporteur ds. A. Hekman, ging in de overwegingen een heel eind mee met deputaten maar wilde nog niet weten van diakenen als visitator: daarvoor moest eerst nadere studie worden verricht. Ze gingen wel akkoord met het beproeven in een aantal classes.

Gemeenteopbouw?

Het debat leverde niet al te veel schokkende zaken op. Wel ging het om de vraag, hoe men die visitatie nu moet zien. Is er ook het pastoraal bezoek aan de predikant? Hoort visitatie thuis in de sfeer van gemeenteopbouw? Is er contact met deputaten werkbegeleiding predikanten? Welke nieuwe vormen kan men vinden voor de visitatie, of moet men (blijven) wérken met lange vragenlijsten?

Ds. P. Schravendeel ging de geschiedenis van de kerkvisitatie na: ontleend aan de R-K Kerk, waar de bisschop op gezette tijden zijn pastoors dient te bezoeken. Ook kunnen dan geschillen over de ambtsdragers aan de bisschop worden voorgelegd. De Hervorming nam niet de bisschop over, wel de censura morum en de kerkvisitatie.

Het gaat vaak om kleine admistratieve problemena maar wat veel moeilijker te peilen is, is de stand van het geestelijk leven in een gemeente, zo ervoer Schravendeel als visitator. Hij vond, dat men zich in deze zaken diende te beperken tot de vraag van het opzicht en visitatie niet moest laten uitmonden in gemeenteopbouw-vragen.

Besluiten

Er werden ook wat amendementen ingediend: door ds. J. Banga - het werd verworpen -, door diaken Algra - dat werd aanvaard - en in zekere zin ook door ds. H. Dijkstra, die zich achter Banga schaarde. Ds. B. J. F. Schoep vroeg zich af, of Banga er soms bevreesd voor was, dat de visitatie te veel van bovenaf geregeld gaat worden. Hij wees op experimenten in zijn classis, waarmee goed te werken viel.

Deputaten ds. R. der Nederlanden en dr. F. T. Bos gingen in op de kritische vragen en ouderling, tevens deputaat, Weststrate zette uiteen, dat er veel verschil in opzet bestaat met de Hervormde kerkvisitatie, die een zaak van de provinciale kerkvergaderingen is.

De besluitvorming leverde tenslotte op, dat de diaken straks als visitator kan meefunctioneren, dat alleen ambtsdragers visitator kunnen zijn, dat beide rapporten aan de classes worden toegezonden en dat enkele classes nieuwe vormen van visitatie gaan beproeven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 22 april 1980

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Kerkvisitatie ook open voor diakenen

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 22 april 1980

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken