Bekijk het origineel

PvdA wil accent leggen op werkgelegenheid

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

PvdA wil accent leggen op werkgelegenheid

De Boer en Terlouw positief over program

3 minuten leestijd

DEN HAAG — De PvdA wil dat de bestaande kerncentrales in Nederland zo spoedig als technisch mogelijk is, gesloten worden. Nederland moet „kritisch" lid blijven van de NAVO, mits een herkenbaar op ontwapening en wapenbeheersing gericht beleid wordt gevoerd dat ook eenzijdige stappen omvat die de verwijdering van kernwapens in Nederland beogen. Om de werkloosheid terug te dringen wil de PvdA in de komende kabinetsperiode 300.000 nieuwe banen scheppen.

Dit zijn enkele belangrijke punten uit het gisteren gepresenteerde verkiezingsprogram van de PvdA. In februari 1981 krijgt het partijcongres de gelegenheid zich over het program, dat ..Weerwerk" heet, uit te spreken.

De eerste reacties uit CDA- en D'66-kring op het verkiezingsprogram zijn vrij positief. ARP-voorzitter en CDA-Kamerlid De Boer noemde de toonzetting van „Weerwerk" vrij realistisch, met beide benen op de grond. De Boer zei uitdrukkelijk te willen reageren namens het CDA. Volgens De Boer deelt het CDA met de PvdA de zorg voor de werkgelegenheid, een aspect waar de socialisten een sterk accent op willen leggen.

Ook D'66-fractieleider Terlouw zei zich goed te kunnen vinden in het socialistisch program.

Ambitieus

Op sociaal-economisch terrein is het program van de socialisten zeer ambitieus. Zo zou het scheppen van 300.000 nieuwe banen ertoe leiden dat de werkloosheid wordt teruggedrongen tot 150.000. Bovendien kiest men voor een gelijk blijven van de lonen, inclusief incidenteel tot aan modaal. Voor dit streven komt de PvdA maar liefst vijf miljard tekort, maar dit bedrag wil men verkrijgen door iedereen boven modaal gemiddeld 3,8 procent van het inkomen te laten inleveren. In de praktijk betekent dit dat iemand met 32.000 gulden er de komende jaren vijf procent op achter uit. zou gaan.

Koopkracht

Het verkiezingsprogram heeft verder bescherming van de collectieve voorzieningen en sociale zekerheid als belangrijke prioriteiten. Handhaving van de koopkracht met name voor de laasstbetaalde, is een vanzelfsprekende zaak. Al deze doelstellingen moeten worden gerealiseerd binnen de mogelijkheden van een selectieve economische groei die in de periode tot 1985 gemiddeld twee procent per jaar zal moeten omvatten. De laagste sociale uitkeringen zullen, volgens het ontwerpprogram, netto even hoog zijn als het schone minimumloon.

Oppositieleider Den Uyl wilde op de persconferentie overigens niet concreet aangeven, hoe en op welke wijze hij dit wil realiseren, aangezien dit punt nog onderwerp van studie is. Inkomensmatiging van in totaal vijf miljard moet zodanig verlopen, dat meer wordt ingeleverd naar mate het inkomen hoger wordt. Zo denkt men aan een teruggang van 0,5 procent per jaar'voor de groep tussen 33.000 gulden en .50.000 gulden, oplopend tot 2,5 procent per jaar voor de groep boven driemaal modaal (90.000).

Hypotheekrente

Ook zullen aftrekposten in de loonen de inkomstenbelasting kritisch worden bekeken. Bovendien wordt de veel omstreden aftrek van de hypotheekrente aan een maximum van 300.000 gulden gebonden. Belastingontduiking en niet nakomen van de sociale verplichtingen alsmede misbruik van de sociale voorzieningen, zullen als het aan de PvdA ligt streng worden aangepakt. Ook douceurtjes en gouden-handdrukjes moeten in de visie van de socialisten worden afgeschaft.

Anderzijds stelde een woordvoerder van de CDA-fractie, die een officiële reactie gaf, dat, hoewel het program ..op zich lofwaardige plannen ontvouwt", aan de haalbaarheid ervan op z'n minst getwijfeld mag worden. (zie verder pag. 3)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 10 juni 1980

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PvdA wil accent leggen op werkgelegenheid

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 10 juni 1980

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken