Bekijk het origineel

Belasting maakt het fraudeurs moeilijk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Belasting maakt het fraudeurs moeilijk

Fiscus zal aangifte scherper controleren

3 minuten leestijd

DEN HAAG — De belastingdienst gaat de aangifn voor de inkomstenbelasting anders behandelen. De spectie zal posten waarmee in de regel toch niet genoeid wordt, op eenvoudige wijze afdoen en de tijd e men hiermee hoopt te winnen, benutten voor het )sporen van fraude.

Tot deze andere werkwijze, waare voorlopig alleen nog maar xperimenteerd zal worden, heeft fiscus besloten naar aanleiding van rapport-Van Bijsterveld. In dit iport worden tal van mogelijkheden belastingfraude geschetst en tegemethoden opgesomd om hiertegen te treden.

Gerichter
/olgens de huidige werkwijze bekt de belastinginspectie elke post 1 de aangiften. Slechts bij de conIe bekijkt de inspectie veel gehter de diverse posten. Het actt zal nu verlegd worden naar de itrolerende fase. )e directeur-generaal van de belasgdienst, C. j. Sleddering, en zijn atsvervanger, C. Boersma, hebben een vraaggesprek met het persoIsblad van het ministerie van Fiiciën meegedeeld, dat de fiscus op terrein van de fraudebestrijding meer scoort dan vroeger. In 1975 •den bij boekenonderzoeken correc> aangebracht met gemiddeld acht1 procent van het aangegeven inkon, in 1979 lag het percentage geideld op 28. _

Rente
)e leiding van de belastingdienst ooft, dat met het verzwijgen van te-inkomsten een belangrijk beg is gemoeid. De belastingdienst ;ft problemen met het ontdekken 1 de inkomsten, die door de renten 1 banken worden gevormd en met bijverdiensten. Onvoldoende infortie verhindert succesvolle controle i de aangiften op die onderdelen. In computertijdperk is het in feite t moeilijk om gegevens met betrekking tot de rente-inkomsten te krijgen, maar directeur-generaal Sleddering zegt hierover, dat men hier op politiek gevoelig terrein komt.

De leiders van de belastingdienst hebben verder aangekondigd, dat de uitwisseling van gegevens met de sociale verzekeringsorganen zal worden geïntensiveerd, dit met het oog op de koppeling, die er is van de loonbelasting met de sociale verzekering. Fraude op het terrein van de loonbelasting betekent meestal tegelijkertijd fraude op het terrein van de sociale verzekering, zoals in het geval van koppelbazen-firaude.

Voor de rechter

Er wordt voorts gezocht naar een aanscherping van het beleid inzake het toepassen van administratieve boetes. Veel fraudezaken worden afgedaan met het opleggen van een boete door de belastinginspecteur, er komen maar weinig zaken bij de strafrechter terecht. Dit komt doordat het gereedmaken van een zaak voor de strafrechter niet eenvoudig is. Hiervoor is een grondig onderzoek nodig met processen-verbaal van verhoren. Voor de rechter moet namelijk worden aangetoond, dat er opzettelijk is gefraudeerd. Dit vergt zeer veel tijd en bovendien zijn de rechterlijke instanties overbelast.

Verscherping van het beboetingsbeleid is nodig, omdat het de belastingambtenaar thans aan tijd ontbreekt. Hij volstaat daardoor vaak met de heffing van de enkelvoudige belasting met een betrekkelijk geringe boete. Dat is echter geen goede zaak, omdat bij een lage boete nauwelijks vergolden wordt het recnteverlies dat de fiscus lijdt op de achterstallige betaling.

Beiüstingmoraal

De belastingdienst denkt ook aan de mogelijkheid om in de toekomst reeds een boete op te leggen als bij de eerste aanslagregeling blijkt dat er gefraudeerd is. Nu hebben de betrokken ambtenaren daar geen tijd voor.

De belastingdienst is niet van plan bekendheid te geven aan de resultaten van onderzoeken in bepaalde branches. De leiding vindt, dat zij al heel ver is gegaan met de publikatie van het rapport van Van Bijsterveld, zelfs in de gekuiste versie. Omdat te veel mensen frauderen en de belastingmoraal toch al sterk gezakt was, heeft zij besloten tot publikatie over te gaan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 juli 1980

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Belasting maakt het fraudeurs moeilijk

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 juli 1980

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken