Bekijk het origineel

Onduidelijkheid rond voortgang bouw woningen in Benthuizen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Onduidelijkheid rond voortgang bouw woningen in Benthuizen

Plannen woningbouwvereniging ter discussie

4 minuten leestijd

BENTHUIZEN — Nu de 65 woningen in het plan Zuidpolder Oost zijn gerealiseerd is de voortgang van de woningbouw in Benthuizen fai disliussie geliomen. Tot op heden heeft de woningbouwvereniging „Algemeen Belang" in kombinatie met één bepaalde plaatselijke aannemer de meeste woningen gerealiseerd. Zowel huurwoningen (woningwetwoningen), als premiekoopwoningen werden door deze bouwkombinatie gerealiseerd.

Het bouwen van allerlei typen woningen door één bouwkombinatie tegelijk heeft het voordeel dat met name de huurprijzen kunnen worden gedrukt. Daarnaast is het mogelijk geld uit de ene soort woningen over te hevelen naar de andere soort woningen. Bij de aan het begin van dit jaar gereed gekomen woningen is dit laatste ondermeer gebeurd, namelijk van de premie-koopwoningen naar de woningwetwoningen. Over dit verschrijven van gelden blijkt het gemeentebestuur van Benthuizen niet zo tevreden te zijn. Vandaar dat dit een van de diskussiepunten is met betrekking tot de voortgang van de woningbouw. Daarnaast vraagt het gemeentebestuur zich af of het wel zo wenselijk is zowel woningwetwoningen als premiewoningen door één bouwer te laten bouwen of de bouw daarvan in handen van één opdrachtgever te geven. In een in februari van dit jaar geschreven brief laten burgemeester en wethouders van Benthuizen de woningbouwvereniging weten er geen voorstander (meer) van te zijn de bouw van wcaiingwetwoningen te koppelen aan de bouw van premie-koopwoningen. Zij verzochten de woningbouwvereniging dan ook een plan in te dienen voor de bouw van uitsluitend 25 woningwetwoningen.

Geen kans

In antwoord hierop berichtte de woningbouwvereniging dat zij geen kans zag alleen 25 woningwetwoningen te realiseren en diende een plan in voor de bouw van 25 woningwetwoningen, gekombineerd met een plan voor de bouw van 27 premie-koopwoningen. Wanneer deze gekoppelde bouw kan en mag plaatsvinden, zal een aanvaardbare huurprijs worden bereikt.

Ruim een maand na dit eerste plan werd door een woningbouwvereniging een gewijzigd plan ingediend, bestaande uit 28 waiingwetwoningen, 8 driekamer-woningen, 8 tweekamerwoningen en 12 premie-koop-woningen. Ook een kombinatieplan om de huurprijs zo laag mogelijk te houden. Inmiddels hadden burgemeester en wethouders een andere niet-Benthuizense bouwmaatschappij gevraagd of deze 25 woningwetwoningen kon bouwen. Dit bleek mogelijk. Daarnaast werd ook drar een andere plaatselijke aannmemer eveneens een plan ingediend voor de bouw van uitsluitend 25 woningwetwoningen.

Moeilijke situatie

Burgemeester en wethouders zijn door dit alles in een moeilijke situatie gekomen. Het blijkt nu, dat de meerderheid van het college, in tegenstelling tot het eerder ingenomen standpunt, geen moeite meer heeft met een koppeling van woningwetwoningen en premie-koopwoningen. Dit houdt in dat zij er geen bezwaar tegen hebben, dat het plan van de woningbouwvereniging wordt gerealiseerd.

De minderheid in het kollege, de burgemeester, acht een kombinatiebouw van woningwetwoningen en premie-koopwoningen niet acceptabel. „Wanneer deze kombinatiebouw toch plaatsvindt, dan hebben de toekomstige kopers van de premie-koopwoningen er recht op te weten op welke wijze de kombinatiebouw tot stand is gekomen en hoeveel gelden er eventueel verschreven zijn van de premiekoopwoningen naar de huurwoningen".

Invloed

Een ander punt is de mate van invloed van de kopers van de premiekoopwoningen op het type, indel enzovoorts van de woning.

Het staat nu reeds vast, da wanneer het kombinatie plan > de woningbouwvereniging wo gerealiseerd - de kopers op geen kele wijze inbreng hebben op aannemer (die de woningen m realiseren), alsmede op de typen gebruiken materialen, de indeli etc.

Over deze onverkwikkelijke g; van zaken is het kollege van bui meester en wethouders helemaal» deeld. De burgemeester wil een r« van inspraak van de kopers ir bouwd zien bij de in de toekoms> bouwen premie-koopwoningen. VI houder Van Noort (CDA) blijkt i geheel ontevreden te zijn over de I dige situatie en acht verandering dit moment niet nodig.

Maximale inspsrai

Wethouder Van Loon (VVD) maximale inspraak voor de kop' „Als de toekomstige kopers behof hebben aan de oprichting van een persvereniging, dan zijn zij uitera geheel vrij om dat te doen. Ook is ( niet op voorhand uitgesloten dat n een beroep doet op de woningboi vereniging". Hoe dan ook de geme teraad, die vanavond maandagav« over de voortgang van de woningbc moet beslissen, heeft een zeer i deeld kollege van burgemeester wethouders tegenover zich.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 25 augustus 1980

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Onduidelijkheid rond voortgang bouw woningen in Benthuizen

Bekijk de hele uitgave van maandag 25 augustus 1980

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken